TOP
Česká republika
Core Topics

Stavební materiály, které odolají katastrofám 

Naše odolná konstrukční řešení pomáhají v případě extrémních povětrnostních událostí chránit majetek obyvatel.

Poškození infrastruktury způsobené přírodními katastrofami na dlouhou dobu ovlivní životní podmínky lidí. Naše speciální konstrukční pomáhají zmírnit jejich dopad tím, že chrání zastavěná území, čímž výrazně přispívají k obnově. Tyto výrobky mohou být zabudovány do stávajících i nových konstrukcí, aby se zlepšila odolnost domů a budov, pobřežní krajiny a kritických prvků infrastruktury, dále pro poskytnutí ochrany, která je nad rámec pojištění, i zajištění energetických potřeb a potřeb stavebního průmyslu, čímž se napomáhá lepší ochraně majetku obyvatel.