TOP
Česká republika
Core Topics
Česká republika
Core Topics

Bezpečnější pobřeží

Účinná ochrana pobřeží před účinky stoupající hladiny moří, vichřic, vln, slapů a bouří vyžaduje nápaditá a trvale udržitelná řešení.

Namísto budování vyšších hrází a jejich zesilování jsme vymysleli alternativní řešení, které využívá chytrý polyuretanový systém. Elastocoast® je dvoukomponentní pojivo nábřežních hrází, které udržitelně zajišťuje ochranu pobřežní infrastruktury a okolních oblastí. Jeho otevřená pórovitá struktura absorbuje energii vln a aktivně pomáhá zlepšovat ekosystém. Elastocoast® poskytuje dokonalou rovnováhu mezi trvanlivostí, cenou a dopadem na životní prostředí a může se používat ve sladké i slané vodě. V projektech na ochranu pobřeží se již mnohokrát osvědčil.