Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Καινοτομία στη BASF

Η BASF είναι μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως. Η καινοτομία αποτελεί την πηγή και την κινητήριο δύναμή μας. Η εταιρική στρατηγική μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την καινοτομία. Εμείς στη BASF εισάγουμε συνεχώς αειφόρες λύσεις στην αγορά οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διατήρηση πόρων όπως το νερό ή η ενέργεια. Η επιτυχία μας πηγάζει από την έρευνα.

Σημαντικές καινοτομίες μας

 

Η BASF ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στο δείκτη αξιολόγησης Patent Asset Index

Ο αριθμός και η ποιότητα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μας πιστοποιούν δύναμη μας στην καινοτομία και τη διαρκή ανταγωνιστικότητα. Το 2017 καταθέσαμε 800 νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως. Για το 2017 ήμασταν για ακόμη μια φορά ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στο δείκτη αξιολόγησης του Patent Asset Index, μια μέθοδο αξιολόγησης που συγκρίνει τα χαρτοφυλάκια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας.

Patent Asset Index

Ο δείκτης Patent Asset Index υπολογίζεται με βάση τους παράγοντες: μέγεθος χαρτοφυλακίου και αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Το αντίκτυπο στον ανταγωνισμό καθορίζεται σύμφωνα με σχέση του με την τεχνολογία και την κάλυψη της αγοράς.