Global Home
O nama

Ciljevi i njihovo ostvarenje u 2022. godini

Sutrašnji poslovni uspjeh znači stvaranje vrijednosti za okoliš, društvo i gospodarstvo. Postavili smo si stoga ambiciozne globalne ciljeve za sve segmente svog lanca vrijednosti i tri dimenzije održivosti. Transparentno izvještavamo o ostvarenju svojih ciljeva kako bi naši kupci, ulagači, zaposlenici i drugi dionici mogli pratiti naš napredak.

Zato slijedimo ambiciozne ciljeve u svim segmentima vrijednosnog lanca. Transparentno izvještavamo o ostvarenju ciljeva kako bi naši dionici mogli pratiti naš napredak.

Naš je cilj profitabilan rast: želimo povećati obujam prodaje brže od globalne kemijske proizvodnje, dodatno povećati svoju profitabilnost, ostvariti profitabilnost angažiranog kapitala (ROCE) koja je znatno iznad postotka troška kapitala i svake godine povećavati dividendu po dionici na temelju snažnog slobodnog novčanog toka.

Osim financijskih ciljeva, postavili smo si i općenite ciljeve koji se odnose na održivost. Želimo znatno smanjiti emisije CO2 u godinama koje su pred nama i još snažnije uskladiti svoj portfelj proizvoda sa zaštitom klime i kružnim gospodarstvom. Kako bismo to postigli, moderniziramo metodologiju koja se upotrebljava za procjenu našeg portfelja proizvoda prema definiranim kriterijima održivosti i prvi ćemo je put primijeniti 2023. godine. Radimo i na jačanju održivosti u svojim lancima opskrbe i odgovornom korištenju resursa.

Želimo i dalje poboljšavati sigurnost u proizvodnji. Osim toga, cilj nam je promicati raznolikost unutar tvrtke i stvarati radno okruženje u kojem naši zaposlenici osjećaju da mogu napredovati i davati najbolje od sebe.

Svrha je tih ciljeva usmjeravati naše poslovanje prema održivijoj budućnosti, a istodobno pridonositi ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG). U tom se kontekstu usredotočujemo na problematiku na koju kao tvrtka možemo utjecati – osobito SDG 2 (svijet bez gladi), SDG 5 (ravnopravnost spolova), SDG 6 (čista voda i sanitarni uvjeti), SDG 7 (pristupačna i čista energija), SDG 8 (dostojanstven rad i gospodarski rast), SDG 12 (odgovorna potrošnja i proizvodnja) i SDG 13 (zaštita klime).

Profitabilan rast

Djelotvorna zaštita klime

Odgovorna nabava

Učinkovitost resursa i sigurna proizvodnja

Angažiranost zaposlenika i raznolikost

legend-reduction-target.png

1 Dividenda koju je predložio Odbor izvršnih direktora

2 Emisije opsega 1 i opsega 2 (isključujući prodaju energije trećim stranama, uključujući kompenzaciju). Cilj uključuje stakleničke plinove u skladu s Protokolom o stakleničkim plinovima koji se pretvaraju u ekvivalente CO2 (CO2e). Polazna godina je 2018.

3 Nadogradit ćemo sigurnosne ciljeve i izvijestiti u skladu s novim sustavom 2023. godine.

4 Redovito izračunavamo razinu angažmana zaposlenika. Najnovije istraživanje provedeno je 2022. godine.

Postupamo u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a