Hrvatska
O nama

Naši ciljevi

Poslovni uspjeh sutrašnjice znači stvaranje vrijednosti za okoliš, društvo i poslovanje. Postavili smo sebi nove financijske i nefinancijske ciljeve tako da naši klijenti, ulagači, zaposlenici i drugi sudionici mogu pratiti naše napredovanje.

Želimo rasti brže od tržišta i tako biti ekonomski uspješni i profitabilni. Nadalje, želimo dati odgovore na najhitnije izazove našeg vremena. Kako bismo se borili protiv klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, odlučili smo ograničiti ukupne emisije stakleničkih plinova iz naših proizvodnih pogona i našu nabavku energenata na razinu iz 2018. godine, dok u isto vrijeme povećavamo obujam proizvodnje. Drugim riječima, želimo odvojiti emisije stakleničkih plinova od organskog rasta. Također smo definirali krajnje ciljeve za zaštitu ljudi i okoliša, a to su portfelj održivih proizvoda, odgovorna nabavka, održivo upravljanje vodama, angažirani djelatnici i uključivanje raznolikosti. Svrha ovih ciljeva je usmjeravanje našeg poslovanja prema održivoj budućnosti, istovremeno doprinoseći primjeni Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG). Usredotočeni smo na pitanja gdje mi, kao tvrtka, možemo dati značajan doprinos, kao što je zaštita klime, održiva potrošnja i proizvodnja i borba protiv gladi.  

 
 

Financijski ciljevi
• Povećavanje volumena prodaje brže od globalne kemijske proizvodnje svake godine

• Povećanje dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) prije posebnih stavki za 3% do 5% godišnje

• Ostvarenje povrata od ukupno angažiranog kapitala (ROCE) 1 znatno iznad postotka troška kapitala svake godine

• Povećanje dividende po dionici svake godine na temelju snažnog slobodnog novčanog priljeva


Nefinancijski ciljevi
• Rast bez povećavanja emisija CO2 do 2030.

• Ostvarenje 22 milijarde eura od prodaje akceleratora 2 do 2025.

• Obuhvat 90% naše relevantne potrošnje 3 ocjenom održivosti, te postignuće da 80% naših dobavljača poboljša svoje rezultate  u smislu održivosti nakon ponovne ocjene

• Više od 80% naših zaposlenika smatra da u BASF-u mogu prosperirati i ostvarivati najbolje rezultate

• Smanjenje stope ozljeda zbog kojih se gubi vrijeme na ≤0.1  na svakih 200.000 radnih sati širom svijeta do 2025.

• Smanjenje procesne sigurnosne incidente širom svijeta na  ≤0.1 na svakih 200.000 radnih sati širom svijeta do 2025.

• Uvođenje održivog gospodarenja vodom na svim proizvodnim lokacijama na područjima oskudnima vodom te na svim skupnim (Verbund) lokacijama do 2030.

• Povećanje udjela žena na vodećim funkcijama s disciplinarnim zaduženjima na 30% do 2030.

1 Povrat od ukupno angažiranog kapitala (ROCE) je mjera profitabilnosti našega poslovanja. Taj pokazatelj izračunavamo kao dobit prije odbitka kamata i poreza na dobit (EBIT) generirana u segmentu kao postotak od prosječne cijene kapitalne osnove.
2 Akceleratorski proizvodi su proizvodi koji daju znatan doprinos održivosti u lancu vrijednosti.
3 Mi relevantnu potrošnju shvaćamo kao količine nabave s dobavljačima koji su definirani kao relevantni.