Global Home
O nas

Naša strategija

Kemija je naša strast. Kot vodilni v panogi želimo biti najprivlačnejši partner za izzive, ki jih je mogoče rešiti s pomočjo kemije. Zato so naše stranke v središču vsega, kar počnemo. Želimo dosegati dobičkonosno rast in hkrati ustvarjati vrednost za družbo in okolje. S svojim strokovnim znanjem, inovativnim in podjetniškim duhom ter močjo povezovanja sistema Verbund pomagamo spreminjati svet na bolje. To je naš cilj, ki je zapisan v temelj naše družbe: ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost.

Svet se sooča z velikimi izzivi. Podnebje se spreminja, naravni viri so vse redkejši, pritisk na ekosisteme je vse večji, naraščajoče svetovno prebivalstvo pa je treba nahraniti. Rešitve za trajnostno prihodnost še nikoli doslej niso bile tako nujne. Kemija ima pri tem ključno vlogo. Na skoraj vseh področjih življenja lahko z inovativnimi izdelki in tehnologijami utirano pot k večji trajnosti in pospešujemo spremembe, ki so za to potrebne. To prepričanje je izraženo v namenu naše družbe.

Naše poslanstvo in motivacija sta dobičkonosna rast ter pozitiven prispevek k družbi in okolju. Rešitve družbe BASF na primer pomagajo pri varovanju podnebja, preprečevanju ali recikliranju odpadkov, učinkovitejši rabi virov, proizvodnji zdrave in cenovno dostopne hrane ter omogočajo podnebno pametno mobilnost.

Hkrati pa doživljamo korenite spremembe. Svojo družbo moramo preoblikovati, kot smo to v več kot 150-letni zgodovini družbe BASF že večkrat storili. Tokrat si prizadevamo za podnebno nevtralnost in krožno gospodarstvo. To zajema vključevanje dolgoročnih političnih odločitev, kot je evropski zeleni dogovor, premagovanje posledic trenutnih geopolitičnih konfliktov, kot je vojna v Ukrajini, in spodbujanje digitalizacije. Vse to zahteva jasno vizijo ter visoko stopnjo ustvarjalnosti in prilagodljivosti.

Dolgoročni trendi in kratkoročni razvoj v okolju, za katerega sta značilni nestanovitnost in negotovost, za kemično industrijo predstavljajo izziv, hkrati pa odpirajo tudi številne priložnosti za nova poslovna področja in inovativne izdelke.

Naš poslovni namen

 

Ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost

Želimo biti vodilni v kemični industriji in odgovorno oblikovati spremembe – z ambicioznimi cilji in konkretnim načrtom:

  • Postopoma preusmerjamo oskrbo z energijo in surovinami s fosilnih na obnovljive vire.
  • Svojo strukturo Verbund prilagajamo novim okoliščinam kot osnovo za varčno in zanesljivo proizvodnjo, ki učinkovito izkorišča vire.
  • Razvijamo nove, pionirske proizvodne postopke brez ogljika in z nizkimi emisijami ogljika za naše izdelke.
  • Pospešujemo svoje inovacijske procese in poglabljamo sodelovanje s strankami, dobavitelji in drugimi partnerji, da bi razvili visoko zmogljive izdelke z manjšim ogljičnim odtisom.
  • Razvijamo tehnologije recikliranja za različne tokove odpadkov, da bi okrepili krožno gospodarstvo.
  • Številne priložnosti digitalizacije izkoriščamo na vseh področjih delovanja družbe.
  • Svoj portfelj sistematično usklajujemo s področji rasti in prihodnjimi tehnologijami ter trajnost še bolj aktivno vključujemo v svoje vrednostne verige.
  • Ustvarjamo delovno okolje, v katerem lahko naši zaposleni uspevajo in prispevajo k dolgoročnemu uspehu družbe BASF.

Strateška področja delovanja in vrednote

Strateška usmeritev družbe BASF temelji na celoviti analizi naših trgov, konkurentov in gospodarskega okolja. Nenehno spremljamo svetovne trende in kratkoročna dogajanja ter predvidevamo priložnosti in tveganja, ki iz tega izhajajo. Naslednjih šest strateških področij delovanja nam omogoča, da se lahko osredotočamo na svoje stranke in hkrati okrepimo svoj vodilni položaj v konkurenčnem okolju.

Naše vrednote

Želimo pomagati spremeniti svet na bolje. To je tisto, kar nas žene in je bistvo naše družbe: Ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost. Naše delovanje je ključno. Štiri korporativne vrednote družbe BASF nam služijo kot globalni kompas ter so hkrati odraz naših ambicij in naše skupne identitete.

Naše temeljne vrednote (CORE) določajo, kako želimo sodelovati – kot ekipa, tako s strankami kot partnerji.

Skupaj s kodeksom ravnanja in globalnimi standardi so naše temeljne vrednote osnova za odgovorno ravnanje in na zaupanju temelječe odnose z našimi deležniki.

C – creative (ustvarjalni):

Za stranke izdelujemo izvrstne izdelke in pripravljamo odlične rešitve. Zato sprejemamo drzne ideje in jim dajemo možnost za rast. Delujemo z optimizmom in drug drugega navdihujemo.

O – open (odprti):

Cenimo različnost pri ljudeh, mnenjih in izkušnjah. Zato spodbujamo povratne informacije, ki temeljijo na iskrenosti, spoštovanju in medsebojnem zaupanju. Iz neuspehov se učimo.

R – responsible (odgovorni):

Prednostno skrbimo za zdravje in varnost ljudi. V vsako odločitev vključimo trajnostno dimenzijo. Zavezani smo strogim standardom skladnosti in okoljskim standardom.

E – entrepreneurial (podjetnost):

Osredotočeni smo na naše stranke kot posameznike in podjetja. Izkoriščamo priložnosti in razmišljamo vnaprej. Prevzemamo odgovornost in prisegamo na osebno odgovornost.