Global Home
O nas

Cilji in njihovo doseganje v letu 2022

Jutrišnji poslovni uspeh pomeni ustvarjanje dodane vrednosti za okolje, družbo in posel. Zato smo si zastavili ambiciozne globalne cilje vzdolž celotne vrednostne verige in vseh treh dimenzij trajnosti. O doseganju svojih ciljev poročamo transparentno, tako da lahko naše stranke, vlagatelji, zaposleni in vsi ostali zainteresirani spremljajo naš napredek.

Zato si prizadevamo za ambiciozne cilje vzdolž celotne vrednostne verige. Pregledno poročamo o doseganju ciljev, tako da lahko naši deležniki spremljajo naš napredek.

Naš cilj je dobičkonosna rast: Želimo povečati obseg prodaje hitreje od svetovne proizvodnje kemikalij, še naprej povečevati dobičkonosnost, dosegati donosnost vloženega kapitala (ROCE), ki bo znatno višji od odstotka stroškov kapitala, in vsako leto povečati dividende na delnico na podlagi močnega prostega denarnega toka.

Poleg teh finančnih ciljev smo si zastavili tudi širše trajnostne cilje. V prihodnjih letih želimo znatno zmanjšati emisije CO2 in dodatno uskladiti svoj portfelj izdelkov z varstvom podnebja in krožnim gospodarstvom. Da bi to dosegli, posodabljamo metodologijo, ki jo uporabljamo za ocenjevanje svojega portfelja izdelkov glede na opredeljena trajnostna merila, in prvič jo bomo uporabili leta 2023. Prizadevamo si tudi za krepitev trajnosti v svojih dobavnih verigah in odgovorno rabo virov.

Varnost v proizvodnji želimo še izboljšati. Poleg tega si prizadevamo spodbujati raznolikost družbi podjetju in ustvariti delovno okolje, v katerem se naši zaposleni počutijo uspešne in delujejo po svojih najboljših močeh.

Namen teh ciljev je usmeriti naše poslovanje v bolj trajnostno prihodnost in hkrati prispevati k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Pri tem se osredotočamo na teme, na katere lahko kot družba vplivamo – zlasti na cilje SDG 2 (Odprava lakote), SDG 5 (Enakost spolov), SDG 6 (Čista voda in sanitarna ureditev), SDG 7 (Cenovno dostopna in čista energija), SDG 8 (Dostojno delo in gospodarska rast), SDG 12 (Odgovorna poraba in proizvodnja) in SDG 13 (Podnebni ukrepi).

Dobičkonosna rast

Učinkovito varovanje podnebja

Odgovorna nabava

Učinkovita raba virov in varna proizvodnja

Vključenost in raznolikost zaposlenih

legend-reduction-target.png

Cilj zmanjšanja

1 Dividenda, ki jo je predlagal odbor izvršnih direktorjev.

2 Obseg 1 in Obseg 2 (brez prodaje energije tretjim osebam, vključno s kompenzacijo). Cilj vključuje toplogredne pline v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih, ki so pretvorjeni v ekvivalente CO2 (CO2e). Izhodiščno leto je leto 2018.

3 Leta 2023 bomo posodobili varnostne cilje in poročali v skladu z novim sistemom.

4 Redno izračunavamo stopnjo vključenosti zaposlenih. Zadnja raziskava je bila opravljena leta 2022.

Delujemo v skladu s cilji ZN za trajnostni razvoj