Slovenia

Naši cilji

Jutrišnji poslovni uspeh pomeni ustvarjanje dodane vrednosti za okolje, družbo in posel. Zato smo si zastavili ambiciozne globalne cilje vzdolž celotne vrednostne verige in vseh treh dimenzij trajnosti. O doseganju svojih ciljev poročamo transparentno, tako da lahko naše stranke, vlagatelji, zaposleni in vsi ostali zainteresirani spremljajo naš napredek.

Želimo rasti hitreje od trga, še povečati našo dobičkonosnost, doseči donosnost vloženega kapitala (ROCE), ki je znatno nad odstotkom stroškov kapitala, in vsako leto povečati dividendo na delnico na podlagi močnega prostega denarnega toka. Poleg teh finančnih ciljev zasledujemo tudi splošne trajnostne cilje. Odločili smo se, na primer, da bomo skupne emisije toplogrednih plinov iz naših proizvodnih obratov in odkupe energije omejili na raven iz leta 2018, ob povečanju obsega proizvodnje. Še večji poudarek želimo dati na trajnost našega portfelja izdelkov in znatno povečati prodajo izdelkov Accelerator. Prizadevamo si za večjo trajnost naših dobavnih verig in odgovorno rabo naravnih virov. Še dodatno želimo izboljšati varnost v proizvodnji. Poleg tega si prizadevamo spodbujati raznolikost znotraj podjetja in ustvariti delovno okolje, kjer imajo zaposleni občutek, da lahko uspevajo in delajo kar se da dobro.

Namen teh ciljev je usmeriti naše podjetje v trajnostno prihodnost in hkrati prispevati k uresničevanju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. Osredotočamo se na vprašanja, h katerim lahko kot podjetje pomembno prispevamo, kot so varstvo podnebja, trajnostna potrošnja in proizvodnja ter boj proti lakoti.

targets.jpg

Stanje doseganja ciljev v letu 2020

Donosna rast

Doseči donosnost vloženega kapitala (ROCE), ki je znatno nad odstotkom stroškov kapitala vsako leto

Cilj
 

>9 %

Stanje v 2020

1.7 %

sdg_8-9.jpg

SDG 1

Povečati obseg prodaje hitreje kot preostala kemična proizvodnja vsako leto

Cilj
 

>-0.4 %

Stanje v 2020

–0.5 %

sdg_8-9.jpg

SDG

Letno povečati EBITDA pred posebnimi postavkami za 3–5 %

Cilj
 

3–5 %

Stanje v 2020

–10.7 %

sdg_8-9.jpg

SDG

Letno povečati dividendo na delnico na podlagi močnega prostega denarnega

Cilj
 

>3.30 EUR

Stanje v 2020

3.30EUR

sdg_8-9.jpg

SDG

Učinkovito varstvo podnebha

Do leta 2030 želimo zmanjšati absolutne emisije CO23 za 25 odstotkov.

(Razvoj emisij ogljika v primerjavi z izhodiščnim letom 2018)

Cilj

 

≤16.4 MMT

Stanje v 2020

20.8 MMT

sdg_13.jpg

SDG

Do leta 2050 želimo doseči neto ničelne emisije CO23.

Portfelj trajnostnih proizvodov

Doseči prodajo Accelerator izdelkov v višini 22 milijard EUR do leta 2025

Cilj
 

22 milijard EUR 

Stanje v 2020

16.7 milijard EUR 

sdg_2-6-12-13.jpg

SDG

Odgovorna dobava

Pokriti 90 % naše porabe z ocenami trajnosti do leta 2025

Cilj
 

90 %

Stanje v 2020

80 %

sdg_8-12.jpg

SDG

Doseči, da ima 80 % naših dobaviteljev boljše trajnostne rezultate v skladu z našo ponovno oceno

Cilj
 

80 %

Stanje v 2020

68 %

sdg_8-12.jpg

SDG

Učinkovita raba virov in varna proizvodnja

Zmanjšati število nesreč pri delu na ≤0,1 na 200.000 delovnih ur po vsem svetu do leta 2025

Cilj

 

≤0.1 

Stanje v 2020

0.3

sdg_6-8.jpg

SDG

Zmanjšati število poškodb pri delu z izgubljenim delovnim časom na ≤0,1 na 200.000 delovnih ur do leta 2025 

Cilj

 

≤0.1

Stanje v 2020

0.3

sdg_8.jpg

SDG

Uvesti trajnostno upravljanje voda v naših proizvodnih obratih na območjih s pomanjkanjem vode in na lokacijah Verbund do leta 2030

Cilj

 

100 %

Stanje v 2020

46.2 %

sdg_6-12.jpg

SDG

Udejstvovanje zaposlenih in raznolikost 

Povečati delež žensk na vodstvenih položajih z disciplinsko odgovornostjo na 30 % do leta 2030

Cilj
 

30 %

Stanje v 2020

24.3 %

sdg_5.jpg

SDG

Več kot 80 % naših zaposlenih meni, da lahko uspevajo in dajo vse od sebe

Cilj
 

>80 %

Stanje v 2020

82 %

sdg_8.jpg

SDG

hellblau.jpg

Najpomembnejši kazalci uspešnosti

1 Več informacij na Cilji trajnostnega razvoja (SDG) in sustainabledevelopment.un.org

2 Dividenda, ki jo predlaga Odbor izvršnih direktorjev

Cilj vključuje emisije Obsega 1 in Obsega 2. Drugi toplogredni plini se pretvorijo v ekvivalente CO2 skladno s Protokolom o toplogrednih plinih.

Delujemo v skladu s cilji ZN za trajnostni razvoj