Slovenia
O nas

Naši cilji

Jutrišnji poslovni uspeh pomeni ustvarjanje dodane vrednosti za okolje, družbo in posel. Zato smo si zastavili ambiciozne globalne cilje vzdolž celotne vrednostne verige in vseh treh dimenzij trajnosti. O doseganju svojih ciljev poročamo transparentno, tako da lahko naše stranke, vlagatelji, zaposleni in vsi ostali zainteresirani spremljajo naš napredek.

Želimo rasti hitreje od trga, še povečati našo dobičkonosnost, doseči donosnost vloženega kapitala (ROCE), ki je znatno nad odstotkom stroškov kapitala, in vsako leto povečati dividendo na delnico na podlagi močnega prostega denarnega toka. Poleg teh finančnih ciljev zasledujemo tudi splošne trajnostne cilje. Naš nov cilj do leta 2030 je na primer zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz naših proizvodnih obratov in odkupov energije po vsem svetu za 25 odstotkov v primerjavi z letom 2018, ob hkratnem povečanju obsega proizvodnje. Še večji poudarek želimo dati na trajnost našega portfelja izdelkov in znatno povečati prodajo izdelkov Accelerator. Prizadevamo si za večjo trajnost naših dobavnih verig in odgovorno rabo naravnih virov. Še dodatno želimo izboljšati varnost v proizvodnji. Poleg tega si prizadevamo spodbujati raznolikost znotraj podjetja in ustvariti delovno okolje, kjer imajo zaposleni občutek, da lahko uspevajo in delajo kar se da dobro.

Namen teh ciljev je usmeriti naše podjetje v trajnostno prihodnost in hkrati prispevati k uresničevanju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. Osredotočamo se na vprašanja, h katerim lahko kot podjetje pomembno prispevamo, kot so varstvo podnebja, trajnostna potrošnja in proizvodnja ter boj proti lakoti.

targets.jpg

Stanje doseganja ciljev v letu 2020

Donosna rast

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG 1
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Učinkovito varstvo podnebha

green background image with with text 13-climate action
SDG

Portfelj trajnostnih proizvodov

icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Odgovorna dobava

8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Učinkovita raba virov in varna proizvodnja

6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Udejstvovanje zaposlenih in raznolikost 

5-gender equality
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

1 Več informacij na Cilji trajnostnega razvoja (SDG) in sustainabledevelopment.un.org

2 Dividenda, ki jo predlaga Odbor izvršnih direktorjev

Cilj vključuje emisije Obsega 1 in Obsega 2. Drugi toplogredni plini se pretvorijo v ekvivalente CO2 skladno s Protokolom o toplogrednih plinih.

Delujemo v skladu s cilji ZN za trajnostni razvoj

Last Update 10. maj 2021