Slovenia

Blagovna znamka BASF

Blagovna znamka BASF vsak dan dokazuje svojo povezanost in se izraža skozi inovativne rešitve, partnerstvo z dodano vrednostjo in trajnost. Za ohranjanje in krepitev našega položaja vodilnega svetovnega kemijskega podjetja je treba dosledno strokovno vodenje blagovne znamke.

 

Blagovna znamka BASF in naša korporativna strategija

Uspeh BASF kot integriranega globalnega kemijskega podjetja se opira na močno blagovno znamko. Naša blagovna znamka in misija/prizadevanja se kažejo v naši strategiji, našem korporativnem cilju – ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost – pa tudi v naših vrednotah.

»Povezanost« opisuje bistvo blagovne znamke BASF. Povezanost je ena ključnih prednosti podjetja BASF. Naš koncept Verbund – realiziran v proizvodnji, tehnologijah, znanju, zaposlenih, kupcih in partnerjih – omogoča inovativne rešitve za trajnostno prihodnost. Trditev, da »ustvarjamo kemijo«, kot je navedeno v logotipu podjetja BASF, nam v javnosti pomaga ustvarjati dojemanje, da so naše strategije usmerjene v rešitve. Naša blagovna znamka ustvarja vrednost tako, da pomaga razširjati glas o koristih tako za naše interesne skupine kot tudi o naših vrednotah.

Kjer koli naše interesne skupine naletijo na našo blagovno znamko, jih želimo prepričati, da BASF predstavlja povezanost, pametne rešitve, partnerstvo z dodano vrednostjo, privlačno delovno okolje in trajnost. To prispeva k zaupanju kupcev v njihovo odločitev o nakupu in k vrednosti našega podjetja.

Nenehno razvijamo podobo blagovne znamke. Redno merimo zavedanje in zaupanje v našo blagovno znamko in s tem v naše podjetje. Svetovna tržna raziskava, ki jo opravimo vsaki dve leti, je v letu 2016 pokazala, da je podjetje BASF v številnih državah nad povprečjem panoge glede osveščenosti in zaupanja. Naš cilj je še naprej poviševati osveščenost o podjetju BASF na vseh naših pomembnih trgih. Leta 2017 smo posodobili našo korporativno zasnovo in tako fleksibilno, enotno in učinkovito predstavili našo blagovno znamko v hitro premikajočem medijskem okolju.