Global Home
O nas

Zaposleni

Naši zaposleni zelo pomembno prispevajo k uspehu družbe BASF. V svojo družbo želimo privabiti nadarjene ljudi in jih obdržati ter jih podpirati pri njihovem razvoju. V ta namen ustvarjamo delovno okolje, ki navdihuje in povezuje. Temelji na vključujočem vodstvu na podlagi medsebojnega zaupanja, spoštovanja in predanosti vrhunski uspešnosti.

Naši zaposleni so ključnega pomena za uspešno izvajanje strategije družbe BASF. Ostajamo prepričani o vrednosti odličnih zaposlenih, vodij in delovnih pogojev ter si prizadevamo svojim zaposlenim zagotoviti orodja in spretnosti, na podlagi katerih bodo lahko našim strankam v prihodnosti zagotavljali izdelke in storitve, ki se bodo še bolj razlikovali in izpolnili še več njihovih potreb. Naša korporativna strategija spodbuja delovno vzdušje, ki temelji na medsebojnem zaupanju, zaposlenim pa zagotavljamo prostor za optimalno razvijanje njihovih individualnih talentov in potencialov.

Postavljeni smo v situacijo, kjer se spopadamo z izzivi vse hitreje spreminjajočega se okolja, demografskimi spremembami in digitalizacijo delovnih mest. Ob vsem, kar počnemo, smo zavezani k spoštovanju mednarodno priznanih delovnih in družbenih standardov. Želimo si, da bi bili naši delovni pogoji gonilna sila za inovacije, eden od načinov za doseganje tega pa je z vključevanjem raznolikosti. Temelj za to sta vseživljenjsko učenje in individualni razvoj zaposlenih. Nadomestila in ugodnosti ter možnost uravnoteženega osebnega in poklicnega življenja tvorijo privlačen paket, ki ga nudimo našim zaposlenim. Redno spremljamo, kakšno oceno dosegamo kot delodajalec, saj lahko tako še naprej pritegnemo pozornost nadarjenih ljudi za delo v našem podjeju. Naši zaposleni igrajo zelo pomembno vlogo, saj so kot ambasadorji podjetja BASF.

 

Število zaposlenih

Do 31. decembra 2022 se je število zaposlenih zmanjšalo na 111.482 v primerjavi s 111.047 zaposlenimi na dan 31. decembra 2021. Vzpon je bil predvsem posledica povečanja osebja v regiji Azija-Pacifik, zlasti za novo mesto Verbund v Zhanjiangu na Kitajskem. Poleg tega je enota globalnih poslovnih storitev prispevala k dvigu v Nemčiji, Aziji in Južni Ameriki. Poleg tega je naložbeni projekt širitve infrastrukturnih in proizvodnih obratov za akumulatorske materiale na lokaciji Schwarzheide v Nemčiji povzročil povečanje števila zaposlenih. Odtehtavanje dejavnosti kotlin mineralov in začasna prekinitev poslovnih dejavnosti v Rusiji sta vplivala na nadomestilo. Zaposlili smo 3.049 vajencev1 (2021: 3.028). Začasne pogodbe je imelo 2.469 zaposlenih (od tega 47,4 % žensk).

1BASF-ov pripravniški program je namenjen študentom tehničnega, znanstvenega in poslovnega področja ter trgovine in obrti.

Zaposleni v skupini BASF po regijah

(Skupaj: 111.481, od tega 26,4 % žensk na dan 31. decembra 2022).

BASF Group employees by region