Slovenia

Zaposleni

Naši zaposleni zelo pomembno prispevajo k dolgoročnemu uspehu družbe BASF. V svojo družbo želimo privabiti nadarjene ljudi in jih obdržati ter jih podpirati pri njihovem razvoju. V ta namen ustvarjamo delovno okolje, ki navdihuje in povezuje. Temelji na vključujočem vodstvu na podlagi medsebojnega zaupanja, spoštovanja in predanosti vrhunski uspešnosti.

Naši zaposleni so ključnega pomena za uspešno izvajanje strategije družbe BASF. Z inovacijami in trajnostnimi rešitvami prispevajo k spreminjanju sveta, v katerem živimo, na bolje. Ostajamo prepričani o vrednosti odličnih zaposlenih, vodij in delovnih pogojev ter si prizadevamo svojim zaposlenim zagotoviti orodja in spretnosti, na podlagi katerih bodo lahko našim strankam v prihodnosti zagotavljali izdelke in storitve, ki se bodo še bolj razlikovali in izpolnili še več njihovih potreb. V okviru posodobljene korporativne strategije se bomo še bolj osredotočali na vključenost zaposlenih in učinkovito vodenje.


Zavezani smo spoštovanju mednarodno priznanih delovnih in družbenih standardov pri vsem, kar počnemo. Želimo si, da bi bili naši delovni pogoji gonilo inovacij, in en način, kako lahko to dosežemo, je vključevanje raznolikosti. Želimo si, da bi naši zaposleni cveteli in v kar največji meri prispevali s svojo nadarjenostjo – tudi pri upoštevanju vse hitrejših okoljskih sprememb, ki so zlasti posledica demografskih sprememb in digitalizacije dela. Vseživljenjsko učenje in razvoj vsakega posameznega zaposlenega sta temelj teh prizadevanj. Našo privlačno celovito ponudbo pa zaokrožajo še plače in dodatki ter bonusi za usklajevanje osebnega življenja in poklicne poti. Prislužili smo si mesto na lestvici najprivlačnejših delodajalcev, zaradi česar bomo tudi v prihodnje lahko privlačili nadarjene osebe. Naši zaposleni imajo pomembno vlogo kot ambasadorji družbe BASF.

 

 

Število zaposlenih

Konec leta 2018 je imela družba BASF 122.404 zaposlenih (2017: 115.490); od tega je bilo 3174 vajencev1 (2017: 3103). 3226 je bilo zaposlenih za določen čas (od tega 40,9 % žensk). Večje število zaposlenih je predvsem posledica nakupa podjetij od družbe Bayer. Poleg tega se je 31. decembra 2018 število povečalo še za 2017 delavcev iz skupine za odtujitev iz naftne in plinske dejavnosti.

1 V družbi BASF se v okviru vajeniškega programa usposabljajo učeče se osebe tako za tehnične, znanstvene in poslovne poklice kot za prodajo in obrtniške poklice.

 

Več o tem
•  Zaposleni – trajnost
•  Delovna mesta in poklicna pot
•  Blagovna znamka BASF

 

Zaposleni v skupini BASF po regijah

(Skupaj: 122.404, od tega 25,1 % žensk na dan 31. decembra 2018)