Medya

Sağlıklı bir uçuş ortamını sunmak

Ozona maruz kalmak, uçak yolcuları ve mürettebatında rahatsızlığa ve olumsuz sağlık etkilerine yol açabilir. Ozonun kabin havasından temizlenmesi, uçak yolculuğunu daha konforlu bir hale getiriyor.

531975897
Deoxo® zararlı ozonu oksijene dönüştürerek uçak yolcularını koruyor.

You cannot see ozone, but even small quantities can be hazardous to your health. Atmospheric ozone is caused by the photochemical conversion of oxygen by solar ultraviolet radiation. Ozone levels vary with season, altitude, latitude and weather systems. On the ground, ozone concentrations as low as 120 micrograms per cubic meter can be the cause of upper respiratory symptoms, dry eyes and headaches. At altitudes where commercial airplanes regularly cruise, ozone reaches significantly higher concentrations. When this enters the aircraft through air conditioning ducts, passengers and crew can feel quite uncomfortable.

Ozonu göremezsiniz, ama düşük miktarlarda bile sağlığınız için tehlikeli olabilir. Atmosferik ozon, solar ultraviyole radyasyon tarafından oksijenin fotokimyasal dönüşümüyle ortaya çıkıyor. Ozon seviyeleri mevsime, yüksekliğe, enleme ve hava sistemlerine göre farklılık gösterir. Yerde metreküp başına 120 mikrogram kadar düşük seviyelerde ozon konsantrasyonları, üst solunum semptomlarına, gözlerde kuruluğa ve baş ağrılarına yol açabilir. Ticari uçakların düzenli olarak seyrettiği yüksekliklerde ise ozon, çok daha yüksek konsantrasyonlara ulaşıyor. Bu ozon havalandırma kanalları aracılığıyla uçağın içerisine girdiğinde, yolcular ve mürettebat kendilerini oldukça rahatsız hissedebilir.

ozone-conzentration.gif

BASF, 30 yılı aşkın bir süredir uçak içerisinde hava kirleticilerle mücadeleye yardımcı olmak üzere havayollarına ve uçak üreticilerine Deoxo® ozon konvertörüne sunuyor. Deoxo konvertör, ozonu katalitik olarak oksijene dönüştürerek kabin havasındaki ozonu ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak BASF, genellikle uçak motorunun egzozu tarafından oluşturulan Uçucu Organik Bileşenlerle (VOC) ilişkili kötü kokuları azaltan ve böylece uçak kabini içerisinde uçuş deneyimini daha güvenli ve keyifli hale getiren Deoxo ozon/VOC konvertörü teknolojisini de sunuyor.

 

İlgili içerik