Medya

Tartışma konusu: Kaya gazı

178572496

ABD Enerji Bilgi Yönetimi, 2010 ila 2040 yılları arasında enerji tüketiminin %56 artacağını tahmin ediyor. Peki, dünya bu talebi nasıl karşılayacak? Fosil yakıt rezervleri azaldıkça kaya gazı uygulanabilir bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Peki, bu gazın çıkarılmasında büyük riskler var mı yoksa bu risklerin üstesinden gelinebilir mi?

Schiefergas_2zu3_gross_EN.jpg
Hidrolik çatlama ya da kırılma olarak adlandırılan süreçi anlatan grafik.

Şu anda harekete geçilmezse gelecekte enerji ihtiyacımızı karşılamanın büyük bir sorun yaratacağı herkes tarafından kabul ediliyor. Birçok kişi enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmamıza yardımcı olacak teknolojilere yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyor. Peki, bu talebi nasıl karşılamalıyız? Bu konuda, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapılmalı diyenler ile fosil yakıtın halen bol olduğunu ve sadece yeterince araştırılmadığını iddia edenler farklı düşünüyor.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) 2013 yılı raporuna göre, dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri yıllık %2,5 büyüme ile yenilenebilir kaynaklar ve nükleer güç kaynakları, fakat fosil yakıtlar enerji üretiminin hala %80'ne tekabül ediyor. Doğal gaz tüketimi ise kaya gazı çıkarımındaki gelişmelere bağlı olarak yılda %1,7 artıyor.

Yakın zamanda gerçekleşen kaya gazı üretimindeki artış ABD'de evlerde kullanılan enerji maliyetinin düşmesine katkı sağlamış ve plastik imalatı gibi üretim sektörlerine yardımcı olmuştur. Diğer ülkeler de bu başarıyı yakalamayı umut ediyor. EIA, dünya çapında teknik olarak elde edilebilir kaya gazı toplam hacminin 7,299 kübik fit (tcf) olduğunu tahmin ediyor. Bu değer ABD'yi en geniş kaynaklar listesinde Çin, Arjantin ve Cezayir'den sonra dördüncü sıraya yerleştiriyor.

Fakat çevreci gruplar tarafından dile getirilen bazı endişeler, kaya gazının salınımında kullanılan basınç sürecinin -hidrolik çatlama ya da kırılma olarak adlandırılabilir- su kaynaklarının kirlenmesine ve bazı durumlarda sismik aktiviteye yol açtığının kanıtlandığına dikkat çekiyor. Aynı zamanda, sera gazı emisyonunun yaklaşık üçte ikisine sebep olan enerji sektörünün, yenilenebilir enerjinin peşinden gitmedikleri sürece ülkelerin iklim değişimi hedeflerine ulaşamayacaklarını iddia ediyorlar.

Kaya gazı - uzmanlar fikirlerini paylaşıyor

Almanya'daki Bergakademie Freiberg Teknik Üniversitesi Sondaj Mühendisliği ve Sıvı Madenciliği Enstitüsü Başkanı Profesör Mohammed M. Amro ve Hollanda Yeşiller Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyesi Bas Eickhout, tartışmanın iki farklı yönünü temsil ediyorlar ve enerji ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kaya gazının rolünün ne olması gerektiğini anlatıyorlar. BASF yönetim kurulu üyesi Dr. Harald Schwager kaya gazı üretiminin önemine dikkat çekiyor.