TOP
Digitalisierung in der Forschung
Česká republika
Who we are
Česká republika
Who we are

Inovace pro udržitelnou budoucnost

Všem lidem dodává sílu optimismus. Ve společnosti BASF nás optimismus každý den motivuje k tomu, abychom vytvářeli řešení největších problémů naší doby – abychom dokázali lépe chránit klima, optimálně využívat omezené zdroje a dodávat rostoucí světové populaci potraviny, energie a čistou vodu.

Inovace                

Co děláme           

Jak postupujeme         

 

Díky inovacím se BASF stala přední chemickou společností. Naši zákazníci i celá společnost dnes více než dříve požadují inovační řešení. Všichni potřebujeme vědět, jak řešit klimatické změny, nedostatek zdrojů a znečišťování oceánů. Protože klíčem k těmto řešením jsou inovace v oblasti chemie, jako chemická firma vnímáme, že v tomto směru máme mimořádnou odpovědnost.

   

Náš Program pro regulaci uhlíku  se stal srovnávacím standardem, co se týče plnění cílů ochrany klimatu, a pomocí metody ChemCycling směřujeme k oběhovému hospodářství. Rovněž jsme se podíleli na založení celosvětové organizace Alliance to End Plastic Waste, která si klade za cíl zamezit šíření plastových odpadů do životního prostředí. Takto chápeme účel naší společnosti – „Vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost“. 

Martin Brudermüller
Předseda správní rady BASF SE a technický ředitel (CTO)

Naše inovační schopnosti 

                              … jsou založeny na efektivním výzkumu a vývoji. Vycházíme ze svého Know-How Verbund tvořeného vynikající kreativitou, specifickými dovednostmi a rozsáhlými znalostmi našich sítí. Jde o to, že společně vytváříme inovace … 

pro udržitelnou budoucnost   

Údaje a čísla za rok 2019

~11 000

zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje na celém světě

> 2 miliardy €

náklady na výzkum a vývoj

~70

pracovišť výzkumu a vývoje na celém světě

~1 000

nových patentů v roce 2019 na celém světě

Patříme k předním společnostem v Indexu patentových aktiv 

Množství a kvalita našich patentů svědčí také o našich inovačních schopnostech a naší dlouhodobé konkurenceschopnosti. V roce 2019 jsme na celém světě přihlásili přibližně 1 000 nových patentů. Znovu jsme se zařadili mezi přední společnosti v Indexu patentových aktiv sestavovaném podle metody, která porovnává portfolia patentů v celém odvětví.

Patent Asset Index™

Index patentových aktiv (Patent Asset Index™) se vypočítává s použitím faktorů velikosti portfolia a dopadu na konkurenci. Dopad na konkurenci se určuje podle relevantnosti technologií a podle pokrytí trhu.

Research facts and figures 2017

~10,000

     employees in research and

      development worldwide

 

~70

      R&D locations worldwide

 

~80

     patents filed

~1,888 million

  expenditures in research and
    development in 2017

 

~3,000

                           R&D projects

 

 

 

Inovace středem zájmu

Bateriové materiály

Díky naším inovacím v oblasti bateriových materiálů se baterie elektromobilů v roce 2025 dobijí za pouhých 15 minut. Tímto způsobem se snažíme zpřístupnit elektromobilitu všem a dosáhnout její praktičnosti.

HertzstückTM

Start-up BASF, společnost trinamiX, vytvořila miniaturní infračervený detektor Hertzstück™, který vidí to, co lidské oko vidět nemůže..

Superpočítač Quriosity

Seznamte se se superpočítačem Quriosity společnosti BASF, jehož výpočetní výkon je 1,75 petaflops.