Česká republika
Kdo jsme

Dokážete si představit svět bez chemie?

Ve světě, který známe, hraje chemie nesmírně důležitou roli.

Díky chemii máme mobilní telefony, čisticí prostředky, oděvy, ale také dostatek jídla, včetně zdravějších potravin. Čistíme vodu, kterou pijeme, vzduch, který dýcháme.

Chemie je všude kolem nás. V domech, v nichž bydlíme, v botách, které nosíme, v asfaltu, po kterém kráčíme. Téměř vše v našem okolí je tvořeno z chemických látek. Díky poddajné pěně v podrážkách bot můžeme našlapovat měkce a bezbolestně, naše oděvy obarvené syntetickými barvami září sytými a pestrými barvami a díky chemii je v našich domovech teplo.

Ve světě, jak ho známe, hraje chemie nezastupitelnou roli. Proto v BASF nevyrábíme jen chemikálie. My tvoříme chemii. Každý den.  

Chemie je řešení. Dokážete si vůbec představit svět bez chemie?

Medical_teaser.jpg

Díky chemii je náš život bezpečnější 

Současná pandemie COVID-19 přináší obrovské výzvy a proměňuje svět, který známe. Všechna odvětví průmyslu se maximálně snaží udržet krok s aktuálním vývojem situace a zamezit šíření viru. Jedno odvětví však v této snaze hraje klíčovou roli: chemický průmysl.

Zjistit více

Food_Linkedin.jpg

Dostatek zdravého jídla (a vody) díky chemii 

V roce 2050 bude na Zemi žít téměř deset miliard lidí. Zatímco světová populace roste, a s ní i její požadavky, zdroje planety jsou omezené. Organizace spojených národů (OSN) předpovídá, že do roku 2050 bude muset lidstvo znásobit produkci potravin o 70 %, aby se nasytil celý svět.

Zjistit více

Water_Linkedin.jpg

Více čisté vody díky chemii

Voda je hlavním zdrojem života. Jsme z 80 % tvořeni vodou a voda také pokrývá až 70 % povrchu naší planety. I přes to se z vody ale rychle stává vzácné zboží – populace a poptávka po vodě neustále rostou.

Zjistit více

Air_Linkedin.jpg

Čistý vzduch díky chemii

Vzduch kolem nás zásadně ovlivňuje náš každodenní život. Nedávné studie prokázaly, že znečištění vzduchu může zvýšit riziko potíží s dýcháním ve spánku. Naše katalyzátory pomáhají snížit množství škodlivých emisí z automobilů a průmyslových provozů. Díky chemii tak dýcháme čistší vzduch. 

Zjistit více

Skin_Linkedin.jpg

Chemie chrání naši pokožku

Kdyby neexistovala chemie, odpočinek na prosluněné pláži by pro nás představoval značné riziko. Hrozily by nám totiž popáleniny od slunce, naše kůže by byla poškozená a rychleji bychom stárli. 

Zjistit více

BASF_WWC_Blog_v001

Díky chemii jsou naše silnice bezpečnější a trvanlivější

V roce 2050 bude na této planetě žít téměř deset miliard lidí. Rychlé životní tempo a intenzivní urbanizace, neustále rostoucí přeprava nákladů pozemní cestou – to vše vyžaduje nové koncepce pro výstavbu. 

Zjistit více

Road_resize_template

Chemie zlepšuje digitální život

Elektronická a elektrická (E&E) zařízení jsou dnes neoddělitelnou součástí našeho každodenního života a v budoucnu to bude platit ještě mnohem více. V BASF propojujeme inovace s potřebami našich zákazníků v globálním elektronickém průmyslu a dodáváme jim ty nejpokročilejší chemikálie a elektronické materiály v hodnotovém řetězci E&E.

Zjistit více

Road_resize_template

Díky chemii se kola pořád točí

Když se v 50. letech 20. století rozšířila individuální automobilová doprava, prudce vzrostla poptávka po pneumatikách nejen pro osobní vozy, ale také pro jízdní kola. Od té doby se pojiva BASF používají ve výrobě pneumatik všude na světě.

Zjistit více

Road_resize_template

Díky chemii jsou naše auta barevná a chráněná před poškozením

Množství automobilů na našich ulicích neustále narůstá. V roce 2020 bude na silnicích po celém světě jezdit přibližně 1,2 miliardy aut, což je o téměř 300 milionů více než v roce 2012. Již dnes se mobilita potýká s novými problémy: celosvětový růst populace, zvyšující se standardy života na rozvojových trzích, intenzivní urbanizace, změna klimatu a omezená dostupnost fosilních paliv vyžadují nové koncepty respektující udržitelnost a energetickou účinnost.

Zjistit více

Road_resize_template

Díky chemii jsou ochranné prostředky ještě bezpečnější

Plasty poskytují mnoho prokázaných výhod v různých oblastech – například obalové aplikace zabraňující ztrátám potravin, lehké konstrukce vozidel, stavební izolace, bezpečnostní a ochranné prostředky a mnoho dalších. Aditiva BASF pro výrobu plastů zlepšují vlastnosti výrobků a jejich zpracování, a řeší tak mnoho problémů v rámci složitých procesů téměř ve všech oblastech výroby a zpracování umělých hmot.

Zjistit více

Print

Chemie umožňuje recyklaci plastového odpadu

Plastový odpad, především pak plastový odpad v kontextu kontaminace mořských ekosystémů, je vnímaný jako jeden z významných problémů současného světa. Na jedné straně je vyvíjen stále větší tlak na recyklační kvóty a recyklovatelnost, na straně druhé stojí silné závazky našich zákazníků v podobě zvyšování podílu recyklovaného materiálu v jejich nabídce. Řešení těchto problémů vyžaduje inovace a celosvětově propojenou snahu napříč hodnotovým řetězcem.

Zjistit více

Print

Chemie chrání klima

Změna klimatu je jedním z nejpalčivějších problémů, se kterým se dnešní společnost potýká. BASF podporuje cíle Pařížské dohody, tedy snahu udržet globální oteplování pod hranicí 2 stupňů Celsia. Především však chceme s klimatickou změnou bojovat prostřednictvím našich schopností uplatňovat inovativní přístupy k řešení nových výzev. Pro BASF je ochrana životního prostředí klíčovým úkolem a naprosto zásadní součástí naší strategie.

Zjistit více

Print

Chemie přispívá k udržitelné budoucnosti

Potřeba potravin, energie a čisté vody pro rostoucí světovou populaci, omezené zdroje a ochrana klimatu – inovace na bázi chemie hrají klíčovou roli ve všech těchto výzvách současnosti. V BASF chceme přispívat ke světu, který nabízí přijatelnou budoucnost se zvýšenou kvalitou života pro každého jedince. Činíme tak vytvářením chemie pro naše zákazníky a společnost a zároveň co nejlepším využíváním dostupných zdrojů. Udržitelnost je jádrem všeho, co děláme, protože my v BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Zjistit více

Print

Chemie vytváří hodnotu pro společnost

Udržitelný rozvoj je definován jako rovnováha mezi ekonomickým úspěchem, ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Aby firma efektivně zvládala řídit udržitelnost, musí být schopná změřit nebo jinak kvantifikovat udržitelnost v každém z těchto pilířů.

Zjistit více