Česká republika
Kdo jsme

Naše strategie

Ve společnosti BASF máme vášeň pro chemii a pro naše zákazníky. Chceme být přední světovou chemickou společností pro naše zákazníky, růst se ziskem a vytvářet hodnotu pro společnost. Díky naší odbornosti, našemu inovativnímu a podnikatelskému duchu a síle naší integrace v rámci konceptu Verbund se rozhodujícím způsobem podílíme na přeměně světa k lepšímu. To je náš cíl. To je to, co nás pohání a co děláme nejlépe: Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Svět nyní čelí obrovským výzvám. Dochází ke klimatické změně, světová populace se rozrůstá a s ní stoupá i potřeba zajištění potravin. Stále více lidí žije ve velkoměstech a potřeba individuální mobility se neustále zvyšuje. Přírodní zdroje jsou však omezené. Více než kdy dříve tak dnes potřebujeme řešení, která by umožnila udržitelný růst. A právě v tom hraje chemie klíčovou roli, jelikož může pomoci překonávat globální problémy téměř ve všech oblastech života. Spojením našich odborných znalostí se schopnostmi našich zákazníků můžeme společně vyvíjet udržitelná a lukrativní řešení.

Cíl naší společnosti 


Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost

Naše inovace, výrobky a technologie mimo jiné pomáhají efektivněji využívat přírodní zdroje, produkovat dostatek potravin pro každého, snižovat emise, umožňovat chytrou mobilitu bez dopadu na klima, zlepšovat možnosti obnovitelné energie a například také stavět energeticky účinnější budovy.

Chceme pokračovat v růstu a ziskovosti a zároveň pozitivně přispět společnosti a životnímu prostředí.

visual-radar-en..jpg

Orientace na zákazníka

Naši zákazníci jsou naší prioritou číslo jedna. Všechno, co děláme, chceme vidět optikou významu pro zákazníka. BASF dodává produkty a služby více než 90 000 zákazníků1 z různých sektorů téměř v každé zemi na celém světě. Portfolio našich zákazníků zahrnuje významné globální hráče, střední podniky i koncové spotřebitele. Naše portfolio produktů je velmi široké, což znamená, že jsme aktivní v mnoha hodnotových řetězcích a sítích vytváření hodnot. Využíváme různých obchodních strategií, které přizpůsobujeme potřebám jednotlivých průmyslových oborů a trhů. Ty se pohybují od strategie nízkých nákladů v oblasti základních chemikálií po specializovaná systémová řešení individuálně šitá na míru jednotlivým zákazníkům.

Chceme být našim zákazníkům těmi nejatraktivnějšími partnery ve všech otázkách, které se dají řešit pomocí chemie. To je důvod, proč se stále zaměřujeme především na zákazníky a jejich potřeby.

Více v online zprávě BASF za rok 2020

1 Počet zákazníků se týká všech externích společností (prodej třetím stranám), které mají uzavřené smlouvy se skupinou BASF v daném obchodním roce, ve kterém byly prodeje uskutečněny.