Global Home
Kdo jsme

Naše strategie

Ve společnosti BASF máme vášeň pro chemii a pro naše zákazníky. Chceme být přední světovou chemickou společností pro naše zákazníky, růst se ziskem a vytvářet hodnotu pro společnost. Díky naší odbornosti, našemu inovativnímu a podnikatelskému duchu a síle naší integrace v rámci konceptu Verbund se rozhodujícím způsobem podílíme na přeměně světa k lepšímu. To je náš cíl. To je to, co nás pohání a co děláme nejlépe: Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Svět se mění rychlým tempem, a řešení pro udržitelnější budoucnost jsou tak potřeba více než kdykoliv předtím. Klíčovou roli zde sehrává chemie. Téměř ve všech oblastech života může pomoci překonat naléhavé globální výzvy pomocí inovativních produktů a technologií – od změny klimatu a šetrnějšího využívání zdrojů až po nasycení světové populace. Toto přesvědčení odráží i cíl naší společnosti a je naším každodenním mottem: Vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Cíl naší společnosti 


Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost

Naším posláním a motivací je ziskově růst a pozitivně přispívat k prospěchu společnosti a životního prostředí. Řešení BASF například přispívají k ochraně klimatu a pomáhají nejen s recyklací odpadu, ale také předcházejí jeho vzniku, napomáhají vyrábět zdravé a cenově dostupné potraviny a umožňují klimaticky inteligentní mobilitu.

Zároveň jako společnost náročná na energii a zdroje čelíme pravděpodobně největší transformaci v naší více než 150leté historii: posun k uhlíkově neutrální a oběhové ekonomice a s tím související mezníky, jako je Evropská zelená dohoda, od nás vyžadují nové koncepce a přístupy – k způsobu, jakým vyrábíme, k naší surovinové základně i pro naše dodávky energie.

Tyto převratné změny vnímáme jako příležitost. Jako největší světová chemická společnost chceme být lídrem a aktivně a zodpovědně formovat změnu. Proto postupně měníme naše energetické zásobování a zásobování surovinami na obnovitelné zdroje. Posilujeme naši strukturu Verbund jako základ pro efektivní, bezpečnou a spolehlivou výrobu. Vyvíjíme průkopnické nízkouhlíkové výrobní procesy pro naše produkty. Zrychlujeme naše inovační procesy a prohlubujeme spolupráci s partnery na vývoji vysoce výkonných produktů, které vyžadují méně zdrojů a mají nižší uhlíkovou stopu. Využíváme mnoho příležitostí digitalizace. Systematicky přizpůsobujeme naše portfolio oblastem růstu a budoucím technologiím a ještě výrazněji integrujeme udržitelnost do našich hodnotových řetězců. Vytváříme pracovní prostředí, ve kterém mohou naši zaměstnanci prosperovat a přispívat k dlouhodobému úspěchu společnosti BASF. Takto plníme cíl naší společnosti.