Česká republika
Kdo jsme

Chemická recyklace plastového odpadu

Od plastového odpadu po nové chemické produkty

 

Plasty nabízejí osvědčené výhody, když slouží jako výrobky – například při konzervaci potravin, v lehkých konstrukcích vozidel nebo jako stavební izolace. Plastový odpad, a především plastový odpad v kontextu znečišťování moří, je však vnímán jako velký globální problém. Na jedné straně jsou zde stále náročnější regulační požadavky týkající se recyklačních kvót a recyklovatelnosti, a na druhé straně vidíme snahu našich zákazníků o zvyšování podílu recyklovaných materiálů v jejich nabídce. K vyřešení těchto výzev je potřebná inovace a společné globální úsilí napříč hodnotovým řetězcem. S tímto problémem se chceme úspěšně vyrovnat.

 

Možnosti mechanického recyklování jsou omezeny vzhledem k nárůstu podílu reziduálních složek v každém cyklu. Společnost BASF tento problém přijala jako výzvu a sestavila tým, který vyvinul projekt ChemCycling. Při chemické recyklaci lze fosilní zdroje pro chemickou výrobu nahradit recyklovaným materiálem z plastového odpadu. Jak to funguje? Plastový odpad se termochemickými procesy přemění na surovinu. Tato surovina může být v závodě s konceptem Verbund využita k výrobě nových chemických produktů se špičkovými parametry na bázi recyklovaného plastového odpadu.

 

Díky nám se recyklovatelnými stávají materiály, které dosud nebylo možné recyklovat – například vícevrstvé materiály nebo plasty s reziduálními složkami. To napomáhá k efektivnímu plnění cílů v oblasti recyklace. Chemická recyklace může přispět ke snížení podílu plastového odpadu ukládaného na skládkách nebo likvidovaného ve spalovnách. Termochemická recyklace však musí být nejprve přijata trhem a regulačními orgány. V souvislosti s touto technologií, ekonomickými otázkami a předpisy existuje mnoho nezodpovězených otázek. Na vyřešení těchto výzev úzce spolupracujeme s příslušnými zainteresovanými osobami.

Factsheet "ChemCycling"

Factsheet "ChemCycling"

Prostřednictvím analýzy ekologické účinnosti se snažíme zajistit, aby tato inovativní metoda měla pozitivní vliv na životní prostředí. Chemická recyklace navíc představuje vzrušující podnikatelskou příležitost pro nás i naše zákazníky, protože výsledné produkty mají stejnou kvalitu jako produkty z fosilních surovin. V současnosti se zákazníky spolupracujeme na vývoji prvních prototypů zákaznických produktů z chemicky recyklovaného materiálu.