Kariera

Jakub Ś.

Jakub_S3.jpg

Trzymiesięczny staż w firmie BASF był dla mnie ciekawym i wartościowym doświadczeniem. Już sam proces rekrutacji dał mi dużo satysfakcji – assessment center, który był jednym z etapów, sam w sobie jest czymś, w czym warto wziąć udział. Cały program stażowy był bardzo profesjonalnie przygotowany. Pozwolił mi przede wszystkim na poznanie kultury organizacyjnej tak dużej, międzynarodowej firmy, jaką jest BASF.

Jakub_S2.jpg

Miałem okazję zetknąć się z różnymi działami i poznać obszary, w których działa firma. Zasadniczą część stażu odbyłem w dziale Crop Protection. Cały ten czas pozwolił mi na konfrontację wiedzy zdobytej w czasie studiów z wykorzystaniem jej w praktyce.

Jakub_S.jpg

Bardzo istotnym elementem programu stażowego była realizacja projektu dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju, który ściśle związany jest z misją firmy „We create chemistry for a sustainable future”. Projekt ten był przygotowywany wraz z grupą stażową ze Środy Śląskiej.

Jakub_S1.jpg

Jednym z punktów stażu było także zwiedzenie otwartej niedawno, największej fabryki katalizatorów w Europie. Była to okazja do zobaczenia, jak w rzeczywistości realizowany jest proces technologiczny na tak wielką skalę. W przyszłości chciałbym współpracować z takimi specjalistami, jakich spotkałem w czasie stażu w BASF.