Kariera

Monika

Monika.jpg

Staż Letni w Dziale Marketingu Środków Ochrony Roślin pozwolił mi połączyć zainteresowania z pracą i zdobywaniem doświadczenia.

W Dziale Marketingu zdobyłam wiedzę na temat kanałów dystrybucji środków ochrony roślin, przebiegu doświadczeń rejestracyjnych oraz akcji marketingowych. Analizowałam nowe media i wraz z zespołem opracowywałam sposoby innowacyjnego podejścia do klienta.

Najciekawszym elementem stażu było opracowywanie wyników z doświadczeń polowych, a także odkrywanie struktury BASF Polska poprzez spotkania i rozmowy z pracownikami.

Studiuję Ogrodnictwo, kierunek ściśle związany z produkcją roślinną. Staż Letni BASF 2017 pozwolił mi lepiej zrozumieć relacje łączące rolnictwo z branżą środków ochrony roślin.