Global Home
22 czerwca 2015
Media

Drobni rolnicy na Filipinach robią pierwszy ważny krok na drodze do produkcji ekologicznego oleju kokosowego

Współpraca pomiędzy firmami GIZ, BASF i Cargill przybliża pierwszą na świecie produkcję kopry certyfikowanej przez Rainforest Alliance.

Od ponad trzech lat Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, BASF i Cargill współpracują nad promocją ekologicznego oleju kokosowego i poprawą warunków życia rolników uprawiających palmy kokosowe na Filipinach. Organizacje te rozpoczęły pierwszą na świecie certyfikowaną produkcję kopry, wysuszonego miąższu orzechów palmy kokosowej niezbędnego do przetwarzania oleju kokosowego. Projekt na Mindanao, wyspie na południowych Filipinach, jest częściowo finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) w ramach programu develoPPP.de.

Od początku realizacji projektu we wrześniu 2011 roku ponad 1000 farmerów zostało przeszkolonych w zakresie dobrych praktyk rolniczych, takich jak właściwe używanie nawozów, uprawy międzyplonowe i ponowne obsadzanie. W długiej perspektywie edukacja  ta pozwala im zwiększać plony. Ponadto tej grupie udostępniono nowo opracowaną technologię suszenia w celu uzyskania wysokiej jakości miąższu kokosowego, a także szkolenia w zakresie standardów sieci Sustainable Agricultural Network (SAN).

W rezultacie, 300 drobnych rolników z regionu, produkuje dziś pierwszą na świecie koprę z certyfikatem Rainforest Alliance, spełniającą normy SAN. Uznany system certyfikacji pomaga im podnieść standardy socjalne i środowiskowe oraz zwiększyć dochody, ponieważ firmy BASF i Cargill płacą dodatkowo za posiadającą certyfikat koprę o wysokiej jakości. Poza tym rolnicy ci otrzymali pomoc przy tworzeniu podmiotów prawnych zrzeszających producentów. Ich członkowie mają teraz dostęp do mikrokredytów i nie muszą już korzystać ze wstępnego finansowania przez pośredników. Pozwala im to zwiększyć marżę zysku dzięki sprzedaży bezpośrednio do młyna. Rolnicy, którzy uczestniczą w tych wszystkich wspólnych przedsięwzięciach są w stanie zwiększyć swój dochód o co najmniej 15%.

Dzięki temu projektowi ok. 2500 drobnych rolników i ich rodzin – nawet 12500 Filipińczyków – uzyskało dostęp do opieki zdrowotnej: mogli się oni zarejestrować w rządowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych PhilHealth. Dzięki wymianie informacji podczas seminariów i subsydiowanej opłacie wpisowej, dziś mogą korzystać z darmowej opieki medycznej.

„Naszym zdaniem ten pilotażowy projekt bardzo udanie połączył siły partnerów publicznych i prywatnych", stwierdziła Ulla Keppel, menedżer projektu DeveloPPP.de w GIZ. „BASF i Cargill wykorzystały swoją wiedzę i technologię. Organizacja GIZ zarządzała projektem i swoim doświadczeniem wsparła tworzenie grup rolników oraz wdrażanie dobrych praktyk rolniczych i standardów zrównoważonego rozwoju”.

„Nasza zdolność do wyżywienia świata zależy od powodzenia rolników na każdym etapie produkcji, także tych małorolnych,” stwierdził Efren Barlisan, dyrektor generalny w firmie Cargill Philippines. „Cargill współpracuje z milionami drobnych rolników na całym świecie, pomagając im podnosić wydajność rolną, wielkość plonów i rentowność, w sposób zrównoważony poprawiając ich byt. Jesteśmy dumni z uczestnictwa w tej inicjatywie, w ramach której wdrożyliśmy nową technologię, zorganizowaliśmy szkolenia oraz utworzyliśmy wewnętrzny system zarządzania wymagany do produkcji certyfikowanej kopry o wysokiej jakości”.

„Wraz z naszymi partnerami potrafiliśmy pokazać, że można promować ekologiczną produkcję wysokiej jakości oleju kokosowego i poprawić warunki życia rolników uprawiających orzechy kokosowe. Ten sukces pozwala nam spojrzeć w przyszłość z optymizmem”, oświadczył Harald Sauthoff, wiceprezes działu Global Procurement Natural Oils and Oleochemicals w firmie BASF.

Nawet poza projektem na Mindanao na Filipinach wszyscy partnerzy są mocno zaangażowani w dalszą promocję zrównoważonej produkcji certyfikowanego oleju kokosowego. Dotychczasowe wyniki stanowią podstawę ewentualnej przyszłej współpracy na tym polu w większym zakresie i w skali regionu.

Dzięki produkcji ponad 15 mld kokosów rocznie Filipiny są jednym z największych wytwórców na świecie. Palmy kokosowe są uprawiane na obszarze obejmującym 3,5 mln hektarów, co stanowi ok. 26% ziemi uprawnej w kraju. Dochody z eksportu produktów kokosowych wyniosły ok. 1,8 mld USD. Mimo to regiony uprawy kokosów należą do najsłabiej rozwiniętych obszarów kraju i są zamieszkiwane przez jedną z najliczniejszych populacji biedoty wiejskiej na Filipinach. Na świecie olej kokosowy jest wykorzystywany głównie jako składnik żywności, a pochodne oleju kokosowego są także używane w środkach czystości i kosmetykach.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

O firmie Cargill

Cargill jest dostawcą produktów i usług żywnościowych, rolnych, finansowych i przemysłowych. Wspólnie z farmerami, klientami, rządami i społecznościami lokalnymi pomagamy ludziom rozwijać się, wykorzystując naszą wiedzę i 150 lat doświadczeń. Mamy 152 000 pracowników w 67 krajach, którzy są zaangażowani w zapewnienie żywności całemu światu w sposób odpowiedzialny, ograniczając oddziaływanie na środowisko i poprawiając warunki lokalnych społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Więcej informacji na temat firmy Cargill można znaleźć na stronie internetowej: www.cargill.com.

O GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH jest państwową spółką prowadzącą działalność w skali globalnej. Wspiera ona rząd federalny we współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w międzynarodowych projektach edukacyjnych. GIZ pomaga ludziom i firmom poprawiać swoje warunki życia i perspektywy na przyszłość.

Ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2015