Global Home
13 marca 2017
Media

Grupa BASF otwiera nowy Kampus Innowacji Azja-Pacyfik w Bombaju w Indiach

  • Największa inwestycja badawczo-rozwojowa Grupy BASF w Południowej Azji
  • Globalne i regionalne projekty badawczo-rozwojowe wesprą rozwijające się gałęzie przemysłu, w tym przemysł motoryzacyjny, spożywczy i żywieniowy
  • Nowy kampus zatrudniać będzie do 300 naukowców

Bombaj w Indiach i Ludwigshafen w Niemczech — 3 marca 2017 r. — Tego dnia Grupa BASF dokonała inauguracji swojego nowego Kampusu Innowacji Azja-Pacyfik, zlokalizowanego w Bombaju. Spodziewana łączna suma inwestycji Grupy BASF w ten projekt to nawet 50 milionów euro, co oznacza, że jest to największa inwestycja badawczo-rozwojowa (R&D) Grupy w Południowej Azji. Wszelkie globalne operacje badawcze prowadzone w Kampusie Innowacji Azja-Pacyfik w Bombaju podlegać będą organizacyjnie spółce BASF Chemicals India Private Limited, będącej w 100% spółką zależną BASF SE. Nowy kampus innowacji poszerzy zakres już istniejących przedsięwzięć badawczo-rozwojowych Grupy w Indiach o globalne i regionalne badania nad wieloma substancjami chemicznymi specjalnego przeznaczenia. Badania te będą dotyczyć domowych środków czystości, środków higieny osobistej, rozwijania procesów, syntezy organicznej, środków ochrony upraw oraz wielu innych zagadnień.

– Rosnące zapotrzebowanie na energię, żywność i czystą wodę, ograniczone zasoby oraz rosnąca liczba ludności stanowią ogromne wyzwania. Innowacje oparte na chemii umożliwią wprowadzanie nowych rozwiązań – mówi Dr. Martin Brudermüller, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE oraz Dyrektor Generalny ds. Technologii. – W związku z tym Grupa BASF rozbudowuje swoją sieć projektów badawczo-rozwojowych, z naciskiem na wschodzące rynki azjatyckie. Chcemy napędzać innowacje odpowiadające na potrzeby konsumentów i rynków już na wczesnym etapie. Ośrodek w Bombaju będzie dla Grupy BASF kolejnym prężnym regionalnym centrum innowacji, położonym w pobliżu dynamicznie rozwijającego się indyjskiego rynku.

Kampus Innowacji znacząco zwiększa możliwości badawcze Grupy BASF w Indiach, których historia sięga roku 2005 i które zostały w roku 2014 poszerzone o badania w dziedzinie rolnictwa, syntezy organicznej i modelowania molekularnego, a także zaawansowane badania nad procesami. Nowy Kampus Innowacji wyposażony został w najnowocześniejsze laboratoria, mogące służyć do celów syntezy chemicznej i rozwoju procesów i zastosowań, a także do celów analitycznych. Pozwala na zgromadzenie pod jednym dachem wszystkich nowych oraz już istniejących przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, realizowanych przez BASF w Bombaju. W połączeniu z szerokim wachlarzem bieżących przedsięwzięć rozwojowych, Kampus Innowacji Azja-Pacyfik w Bombaju usprawni globalną wymianę know-how oraz ułatwi współpracę z klientami oraz partnerami branżowymi i akademickimi. Ośrodek, który może zatrudniać nawet do 300 naukowców, zgromadzi w jednym miejscu najlepszych specjalistów z Indii oraz innych części świata.

– Dostrzegamy zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w wielu gałęziach przemysłu w Indiach, między innymi w branży motoryzacyjnej oraz w przemyśle spożywczym i żywieniowym. W Indiach aktywnie działa wielu wysokiej klasy naukowców, którzy mają do dyspozycji doskonałe krajowe zaplecze badawcze – mówi Sanjeev Gandhi, Członek Rady Dyrektorów Wykonawczych w spółce BASF SE, odpowiedzialny za region Azja-Pacyfik. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, Grupa BASF zwiększyła swoją obecność w Indiach zarówno pod względem lokalnej produkcji, jak i dostarczania indywidualnych rozwiązań, będących odpowiedzią na wyzwania związane z mobilnością, mieszkaniami, ochroną środowiska i higieną. Za pośrednictwem lokalnych spółek zależnych — BASF India Limited, BASF Chemicals India Private Limited oraz BASF Catalysts India Private Limited — Grupa BASF aktywnie inwestuje w Indiach w celu wykorzystania tych możliwości: w ciągu ostatnich czterech lat wartość inwestycji w produkcję oraz badania i rozwój wyniosła około 300 milionów euro.

Ośrodek w Bombaju, posiadający powierzchnię ok. 20 000 m2, stanowi przestrzeń współpracy obejmującą laboratoria naukowe i techniczne, nowoczesne biura, duże audytorium, punkty gastronomiczne oraz zaplecze dla pracowników. Budynek posiada drugą fasadę, mającą minimalizować przegrzanie powodowane bezpośrednim działaniem światła słonecznego, energooszczędne oświetlenie LED, system zbierania wody deszczowej, dach pokryty materiałem odblaskowym i wyposażony w panele fotowoltaiczne, a także wiatrak generujący energię odnawialną. Ponad 50 procent oświetlenia w budynku zasilane będzie energią ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem wielu innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez BASF. Budynek zaprojektowano w taki sposób, by spełniał srebrne standardy systemu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), najbardziej popularnego na świecie zewnętrznego systemu oceny budynków proekologicznych.

W 2016 r. sieć badań Grupy BASF obejmowała około 3 000 projektów, a nakłady na badania i rozwój wyniosły 1 863 mld euro. W obszarze badań i rozwoju zatrudnionych jest ok. 10 000 pracowników na całym świecie. W skali globalnej, BASF prowadzi współpracę z ok. 600 renomowanymi uczelniami, instytucjami badawczymi oraz przedsiębiorstwami z całego świata.

Jedna z trzech głównych platform technologicznych BASF, Zaawansowane Badania nad Materiałami i Systemami, zlokalizowana w Kampusie Innowacji Azja-Pacyfik w Szanghaju i kierowana przez Dr Haralda Lauke'a, Prezesa platformy oraz Regionalnego Przedstawiciela ds. Badań w regionie Azja-Pacyfik, uruchomiona została w styczniu 2016 r. Pozostałe dwie platformy technologiczne, Badania w dziedzinie Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Badania Biologiczne, zlokalizowane są odpowiednio w Europie i Ameryce Północnej. Kampus Innowacji Azja-Pacyfik w Bombaju uczestniczyć będzie w przedsięwzięciach badawczych wszystkich tych platform. Za pośrednictwem swojej lokalnej spółki zależnej, BASF India Limited, Grupa BASF prowadzi także Stację Badań w dziedzinie Rolnictwa w Pune (od 2015 r.) oraz Centrum Badań i Rozwoju w Mangaluru (od 2014 r.), skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu wsparcia technicznego oraz wsparcia w zakresie opracowywania i rozwoju produktów dla lokalnych oraz globalnych klientów z branży powłok dla przemysłu motoryzacyjnego. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Grupy stanowi solidną sieć stymulującą i wspierającą projekty innowacyjne o zasięgu zarówno regionalnym, jak i globalnym.

O firmie BASF w Indiach

BASF z powodzeniem wspiera rozwój Indii od ponad 125 lat. Obecnie Grupa zaznacza swoją obecność w tym kraju we wszystkich obszarach swojej działalności o zasięgu globalnym, za wyjątkiem segmentu Ropa Naftowa i Gaz. Pod koniec 2016 r. Grupa BASF zatrudniała w Indiach 2 356 pracowników w dziesięciu zakładach produkcyjnych i dziesięciu biurach, a także w dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych, zlokalizowanych w Bombaju i Mangaluru. W 2016 r. Grupa BASF odnotowała na rynku indyjskim sprzedaż na poziomie 1,1 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com/in.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2017