Global Home
22 stycznia 2018
Media

Grupa BASF: Znaczący wzrost zysków uzyskanych w roku finansowym 2017 – zdecydowanie przekraczają one szacunki analityków

_K0A7401_LA_low.jpg
  • Przewidywany zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi: 8,3 mld EUR (wzrost o 32% w porównaniu do poprzedniego roku)
  • Przewidywany zysk operacyjny: 8,5 mld EUR (wzrost o 36% w porównaniu do poprzedniego roku)

Ludwigshafen – 18 stycznia 2018 r. – BASF przedstawia wstępne, nie poddane audytowi wyniki za rok finansowy 2017. Zgodnie z przewidywaniami, poziomy sprzedaży, zysków operacyjnych przed kosztami nadzwyczajnymi oraz zysków operacyjnych są znacząco wyższe niż w zeszłym roku. Ponadto, zyski zdecydowanie przekroczyły wartości prognozowane przez analityków.

Sprzedaż wzrosła o 12%, osiągając wartość 64,5 mld EUR (2016: 57,6 mld EUR). Przewidywany zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi za rok 2017 wyniesie 8,3 mld EUR i będzie o 32% wyższy niż w roku poprzednim (2016: 6,3 mld EUR). Wzrost zysków osiągnięty rok do roku wynika głównie ze znacznego ich wzrostu w segmencie Chemicals. Do takiego wyniku w największym stopniu przyczyniły się większa wielkość sprzedaży oraz marże uzyskane przez działy Monomers, Petrochemicals oraz Intermediates. Znaczny wzrost zysków w segmencie Oil & Gas, a także w segmencie Other również znacząco wpłynęły na zdecydowanie wyższe zyski operacyjne (przed kosztami nadzwyczajnymi) całej Grupy BASF. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi osiągnięty w segmentach Performance Products oraz Functional Materials & Solutions jest niższy niż ten uzyskany w roku 2016. Wynika to głównie z wyższych cen surowców, których nie udało się całkowicie zrekompensować wzrostami cen sprzedaży, a także z wyższych kosztów stałych wynikających z uruchomienia nowych zakładów. Dzięki znacznemu wzrostowi wpływów jaki odnotowano w IV kwartale, zysk operacyjny (przed kosztami nadzwyczajnymi) działu Agricultural Solutions osiągnął on poziom bliski uzyskanemu w roku 2016.

Prognozy przewidują, że zysk operacyjny całej Grupy BASF za pełny rok 2017 zwiększy się o 36%, do poziomu 8,5 mld EUR (2016: 6,3 mld EUR). Według szacunków, dochody netto przewyższą rezultaty zeszłoroczne o 50% i osiągną poziom ok. 6,1 mld EUR (2016: 4,1 mld EUR). Obniżenie podatku CIT w USA z 35% do 21% dało w IV kwartale 2017 roku jednorazowy, niepieniężny dochód z odroczonego podatku wynoszący niemal 400 mln USD.

Wartość zysków Grupy BASF odnotowanych w roku finansowym 2017 znacząco przekroczyła prognozy analityków. Podsumowanie takich analiz, sporządzane na zlecenie BASF co miesiąc, jest dostępne pod adresem: www.basf.com/analysts-estimates.

We wtorek, 27 lutego 2018 roku o godzinie 7:00 CET, BASF opublikuje BASF Report 2017, wraz ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz przedstawi komentarz dotyczący zawartych w nim wyników podczas dorocznej konferencji prasowej (rozpoczęcie o 10:30 CET), a także podczas telekonferencji z analitykami i inwestorami (rozpoczęcie o 14:00 CET).

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

 

 

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2018