Global Home
17 stycznia 2019
Media

BASF współzałożycielem sojuszu na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych (The Alliance To End Plastic Waste - AEPW)

  • Blisko 30 firm z łańcucha wartości tworzyw sztucznych i artykułów konsumpcyjnych przeznaczyło ponad 1 miliard dolarów amerykańskich, aby wesprzeć eliminację odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku
  • BASF wspiera sojusz na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych w opracowywaniu rozwiązań, które pomogą wyeliminować światowy problem odpadów tego typu

Firma BASF została dzisiaj współzałożycielem światowego sojuszu blisko 30 firm na rzecz opracowywania rozwiązań, które ograniczają i eliminują odpady z tworzyw sztucznych w środowisku, a w szczególności w oceanach. Sojusz na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych (ang. Alliance to End Plastic Waste, AEPW) wygospodarował ponad 1 miliard dolarów, a docelowo w ciągu kolejnych pięciu lat zainwestuje 1,5 miliarda dolarów we wsparcie eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. Opracowywane i wdrażane będą nowe rozwiązania, które zminimalizują ilość odpadów z tworzyw sztucznych i umożliwią rozsądną gospodarkę odpadami. Obejmuje to także promowanie rozwiązań dotyczących zużytych tworzyw sztucznych poprzez wspieranie gospodarki w obiegu zamkniętym.

Zdecydowanie popieramy cel, jakim jest ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku” – powiedział dr Martin Brudermüller, Prezes Zarządu i Dyrektor Technologiczny BASF SE, od początku aktywnie działający na rzecz powstania sojuszu. „Jesteśmy współzałożycielem sojuszu na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych, ponieważ chcemy opracowywać i promować rozwiązania, które pomogą wyeliminować światowy problem odpadów tego typu” – wyjaśnił dr Brudermüller. „Tworzywa sztuczne to wydajne materiały, które mogą przyczynić się do oszczędzania zasobów oraz zapewnić społeczeństwu zdrowie, bezpieczeństwo i wygodę. Korzyści te są warte zachodu tylko pod warunkiem odpowiedzialnego podejścia do wykorzystania, usuwania i recyklingu tworzyw sztucznych oraz ich odpadów”.

Kluczową kwestią jest zrozumienie tego, skąd pochodzą odpady z tworzyw sztucznych. Badania prowadzone przez organizację Ocean Conservancy pokazują, że tworzywa sztuczne w oceanach pochodzą głównie ze śmieci na lądzie. Większość odpadów z tworzyw sztucznych transportowana jest rzekami – chodzi tu głównie o dziesięć największych rzek na świecie, znajdujących się w większości na terenie Azji i Afryki. Wiele z tych rzek przepływa przez gęsto zaludnione obszary, w których brakuje odpowiedniej infrastruktury do zbiórki i recyklingu odpadów, co prowadzi do uwalniania znaczących ilości odpadów. AEPW będzie prowadzić działania tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Oznacza to realizację projektów wspierających opracowanie rozwiązań w czterech kluczowych obszarach:

  • Rozwój infrastruktury w celu zbiórki odpadów, gospodarowania odpadami oraz zwiększenia recyklingu;
  • Innowacyjność w celu opracowywania i wdrażania nowych technologii, które
    usprawniają recykling i odzyskiwanie tworzyw sztucznych, a także tworzą wartość w oparciu o zużyte tworzywa sztuczne;
  • Edukacja i angażowanie rządów, organizacji biznesowych
    i społeczności w celu mobilizacji do działania;
  • Sprzątanie tych obszarów w środowisku, gdzie występuje duże zagęszczenie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym szczególnie głównych kanałów transportu odpadów, takich jak rzeki, którymi odpady dostają się z lądów do oceanu.

Wszyscy są zgodni co do tego, że miejsce odpadów z tworzyw sztucznych nie jest w oceanach ani nigdzie w środowisku naturalnym. To złożone i poważne globalne wyzwanie, które wymaga szybkiego działania i silnego przywództwa. Nasz nowy sojusz to największa do tej pory inicjatywa mająca na celu eliminację odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku” – powiedział David Taylor, dyrektor generalny Procter & Gamble i prezes AEPW.

Sojusz jest organizacją działającą na zasadach niekomercyjnych, w skład której wchodzą firmy z całego światowego łańcucha wartości tworzyw sztucznych i artykułów konsumpcyjnych: producenci chemikaliów i tworzyw sztucznych, firmy z branży artykułów konsumpcyjnych, sprzedawcy detaliczni, przetwórcy i firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Sojusz będzie współpracował z rządami, organizacjami międzyrządowymi, środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim w celu inwestowania we wspólne projekty mające na celu eliminację odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku.

Zaangażowanie się BASF w działalność sojuszu wzmacnia starania firmy na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania tworzywami sztucznymi. „Jednym z ważnych środków mających na celu położenie kresu niekontrolowanemu przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska jest tworzenie zamkniętych obiegów, w ramach których tworzywa sztuczne mogą być wykorzystywane jako nowy surowiec. Przemysł chemiczny odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i wdrażaniu procesów na wielką skalę, polegających na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na nowe produkty” – powiedział dr Brudermüller. Przykładem zaangażowania BASF w opracowywanie innowacyjnych technologii, które promują odzyskiwanie i recykling tworzyw sztucznych, jest wdrożony ostatnio przez firmę projekt ChemCycling. Wraz ze swoimi klientami i partnerami firma BASF opracowała i wyprodukowała pierwsze pilotażowe produkty na bazie odpadów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu.

BASF działa także aktywnie na rzecz wdrożenia międzynarodowego programu Operation Clean Sweep® we wszystkich należących do firmy zakładach produkujących plastik w formie granulek. Program ten ma na celu zapobieganie utracie plastikowych granulek w całym łańcuchu wartości poprzez zastosowanie behawioralnych, organizacyjnych i technicznych środków kontroli. Dodatkowo BASF angażuje się w różne formy współpracy i projekty stowarzyszeniowe (takie jak Światowa Rada Przemysłu Tworzyw Sztucznych, Fundacja Ellen MacArthur, CEFLEX) w zakresie gospodarki odpadami i edukacji.

Członkami-założycielami sojuszu na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych są następujące firmy: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia i Versalis (Eni).


Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat członkostwa BASF w sojuszu na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych można znaleźć tutaj, a nowa strona sojuszu na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych jest dostępna tutaj.

Materiały telewizyjne z projektu ChemCycling BASF można znaleźć w naszym serwisie telewizyjnym tutaj.

 

O BASF

W BASF tworzymy chemię pozwalającą na zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Dlatego łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemikalia, Materiały, Rozwiązania dla przemysłu, Technologie zabezpieczeń powierzchni, Żywienie i pielęgnacja, Rozwiązania dla rolnictwa. W 2017 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości ponad 60 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist

Verbundstandort Ludwigshafen - Das Herz der BASF-Gruppe ist die BASF SE mit ihrem Stammwerk in Ludwigshafen am Rhein. Mit etwa 250 Produktionsbetrieben, vielen hundert Laboren, Technika, Werkstätten und Büros auf einer Fläche von rund zehn Quadratkilometern, ist es der größte zusammenhängende Chemiekomplex der Welt. Das Stammwerk der BASF ist auch die Wiege des Verbundkonzepts: Produktionsanlagen, Energieflüsse und Logistik werden intelligent miteinander vernetzt, um Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen.

Ostatnia aktualizacja 17 stycznia 2019