20 października 2022
Media

Go!Create — od zużytej opony do samochodowej klamki: olej pirolityczny i biometan umożliwiają produkcję tworzyw sztucznych zgodnie z koncepcją bilansu masy

■    BASF, Mercedes-Benz, Pyrum Innovations AG i WITTE Automotive zamykają cykl obiegu materiałów, zastępując surowce kopalne zgodnie podejściem bilansu masy

■    Wdrożenia w różnych seriach modelowych pojazdów Mercedes-Benz: wykorzystanie oleju pirolitycznego i biometanu do produkcji tworzyw sztucznych zgodnych z koncepcją bilansu masy, z których potem powstają podzespoły pojazdów

■    Partnerzy prezentują przykłady opracowanych rozwiązań na targach tworzyw sztucznych K 2022

Ludwigshafen, Niemcy — 12 października 2022 r. — BASF, Mercedes-Benz, Pyrum Innovations AG i WITTE Automotive zamykają cykl obiegu materiałów w produkcji części samochodowych z tworzyw sztucznych zgodnych z koncepcją bilansu masy. Olej pirolityczny ze zużytych opon i biometan z odpadów organicznych mogą zastąpić surowce kopalne potrzebne do produkcji tworzyw sztucznych przy zachowaniu właściwości materiału wytwarzanego z surowca pierwotnego.

W tym roku rozpocznie się seryjna produkcja uchwytów klamek drzwi ze zbilansowanego masowo tworzywa Ultramid®

Na potrzeby produkcji plastikowych uchwytów klamek do wybranych modeli samochodów Mercedes-Benz firma BASF wykorzystuje alternatywne surowce zgodnie z podejściem bilansu masy: olej pirolityczny wytwarzany przez Pyrum Innovations AG ze zużytych opon oraz biometan z odpadów rolniczych i spożywczych. Otrzymywane tworzywo sztuczne, w tym przypadku Ultramid® (poliamid) wzmocniony włóknem szklanym w ilości od 6 do 30 procent, wykazuje się właściwościami typowymi dla tworzywa najwyższej jakości i spełnia wymagania stawiane materiałom używanym w podzespołach pojazdów.

Zgodnie z zasadami efektywnej gospodarki o obiegu zamkniętym tworzywa produkowane według podejścia bilansu masy już w tym roku będą wykorzystywane w uchwytach klamek drzwi w samochodach Mercedes-Benz klasy S oraz EQE. „Tego typu rozwiązania pomagają naszym klientom w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju” — wyjaśnia dr Martin Jung, szef działu Performance Materials w firmie BASF. „Na tym właśnie polega nasze podejście Go!Create: zapraszamy klientów i partnerów do wspólnego wytyczania drogi do gospodarki o obiegu zamkniętym w segmencie tworzyw sztucznych. Uchwyt klamki drzwi do samochodów Mercedes-Benz to modelowy przykład takich działań”.

Niezależna certyfikacja w systemie REDcert2 umożliwia weryfikację ilości oleju pirolitycznego i biometanu wymaganych do zastąpienia kopalnych surowców przypadającej na gotowy produkt. Takie surowce z certyfikatem są wprowadzane do sieci produkcyjnej BASF, gdzie matematycznie i zgodnie z podejściem bilansu masy określa się ich udział w tworzywie sztucznym, które BASF dostarcza firmie WITTE Automotive. Następnie uchwyty klamek produkowane przez dostawcę podzespołów motoryzacyjnych są poddawane analogicznemu zewnętrznemu audytowi zgodnie ze standardem REDcert2.

Wspólnie opracowane rozwiązanie zostanie wdrożone także w elemencie stanowiącym część strefy kontrolowanego zgniotu w samochodach Mercedes-Benz klasy S. Element ten, montowany w przedniej części pojazdu, uczestniczy w równomiernym rozkładaniu i ograniczaniu sił działających w trakcie zderzenia czołowego z innym samochodem. W tym zastosowaniu tworzywo sztuczne oparte na koncepcji bilansu masy, produkowane przez BASF z użyciem oleju pirolitycznego i biometanu, również musiało spełnić wysokie wymagania jakościowe Mercedesa, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa w przypadku kolizji.

Od odpadów tworzyw sztucznych do nowych produktów

Udoskonalając technologię produkcji oraz wykorzystanie i recykling tworzyw sztucznych, współpracujące firmy przybliżają się do swoich celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wspólne rozwiązanie partnerów znalazło uznanie w postaci zwycięstwa w plebiscycie 2022 MATERIALICA Design + Technology Awards w kategorii materiałów. Jurorzy ogłaszający werdykt 5 października 2022 r. w Berlinie podkreślili znaczenie współpracy w ramach całego łańcucha wartości jako kwestii szczególnie istotnej w zrównoważonym rozwoju.

BASF stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Projekt BASF ChemCycling™ dotyczy odpadów tworzyw sztucznych, które ze względów technologicznych, ekonomicznych lub ekologicznych nie są poddawane recyklingowi mechanicznemu. Połączenie recyklingu mechanicznego i chemicznego może zwiększyć wskaźniki recyklingu i przyczynić się do wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym w segmencie tworzyw sztucznych. Surowce kopalne mogą być zastępowane surowcami wtórnymi oraz biopochodnymi, umożliwiając ograniczenie emisji CO2 przez przemysł wytwórczy. Podejście bilansu masy stosowane pod kontrolą niezależnego audytora polega na określaniu udziału surowców pochodzących z recyklingu oraz biopochodnych w produktach wytwarzanych w zakładach działających zgodnie z koncepcją Verbund. Produkty te są niezależnie certyfikowane i mają identyczne właściwości, jak ich tradycyjne odpowiedniki wytwarzane z surowców kopalnych. Klienci mogą je przetwarzać, obrabiać i wykorzystywać w taki sam sposób w wymagających zastosowaniach.

BASF prezentuje rozwiązania dla branży zrównoważonych tworzyw sztucznych na targach K 2022

Założenia partnerstwa wraz z efektami takiego podejścia do prac rozwojowych zostaną przedstawione w prelekcji ekspertów na targach K 2022 w Dusseldorfie. Na interaktywnych ekranach dotykowych można będzie obejrzeć kompletny cykl obiegu materiałów i zapoznać się z potencjalnymi oszczędnościami. Na K 2022 BASF przedstawi założenia swojej podróży ku większemu zrównoważeniu w branży tworzyw sztucznych, zgodnie z mottem „Go!Create — witamy w #ourplasticsjourney”. Podróż ta obejmuje trzy etapy w obiegu tworzyw sztucznych: PRODUKCJA, UŻYCIE i RECYKLING. BASF zaprasza wszystkich swoich klientów i partnerów odwiedzających targi do wspólnej podróży i pracy nad ulepszeniami w produkcji, wykorzystaniu i recyklingu tworzyw sztucznych.

Więcej informacji na temat bilansu masy BASF można znaleźć tutaj.

Więcej informacji o wykorzystaniu zrównoważonych materiałów w firmie Mercedes-Benz można znaleźć tutaj.

Więcej informacji o Pyrum Innovations AG podano tutaj.

Więcej informacji o WITTE Automotive podano tutaj.

 

BASF na K 2022: witamy w #ourplasticsjourney!

Go!Create! Zapraszamy wszystkich gości targów K 2022 do dołączenia do #ourplasticsjourney! Na naszym stoisku C21/D21 w hali nr 5 będziemy analizować nowe metody zrównoważonych działań we wszystkich fazach cyklu życia tworzyw sztucznych: od bardziej zrównoważonej technologii wytwarzania poprzez lepsze wykorzystanie aż po nowe rozwiązania pozwalające zamknąć obieg materiałów i surowców. Poszukiwanie odpowiedzi na te wyzwania to właśnie podróż, w którą mogą wyruszyć z nami wszyscy zainteresowani. Mamy nadzieję, że targi K 2022 pomogą nam szybciej dotrzeć do celu. Targi K to najpopularniejsze wydarzenie tego rodzaju w branży tworzyw sztucznych i gumy, które odbędzie się w Dusseldorfie w Niemczech w dniach 19–26 października 2022 r. Zapraszamy na stronę www.plastics.basf.com/K2022.

BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 20 października 2022