Medya

Bilgiyi paylaşmak ve yaşam kalitesini artırmak

Samruddhi_Indien.jpg

Hindistan nüfusunun yarısı tarım alanında çalışıyor ve ülke buğday, pirinç ve pamuk üretiminde dünyanın en geniş arazisine sahip. Buna rağmen birçok alandaki ürün verimliliği küresel ortalamanın altında. BASF tarafından yürütülen inovatif bir proje, küçük ölçekli çiftçilere uzman bilgisi sağlayarak üretimlerinin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlıyor.

Hindistan'daki çiftçilerin büyük çoğunluğu az miktarda gelir getiren küçük tarlalara sahip. İhracat piyasası için yüksek değerli ihracat ürünü eken çiftçilerin aksine, küçük ölçekli çiftçilerin en son teknolojiye ve uzmanlığa ulaşabilme imkânları bulunmuyor. Bu nedenle BASF Ürün Koruma bölümü  2006 yılında çiftçilere ve bölge halkına tarımı daha sürdürebilir hale getirmek için yardım etme fikrini ortaya koydular.Programa, Sanskritçe'de 'refah' anlamına gelen Samruddhi adını verdiler.

BASF, distribütörler ve bayiler aracılığıyla zirai ilaçlar satıyorken, Samruddhi'nin asıl amacı direkt olarak çiftçilerin kendileriyle sürdürülebilir iş ortaklığı kurmaktı. BASF'nin bilimsel tarım uzmanları, çiftçilerle ekimden hasada ve pazarın kurulduğu güne kadar sezon boyunca çalışarak onları çiftliklerinde ziyaret edip bireysel tavsiyelerde bulunarak, yerinde gösterim ile pratik yaptırarak ve daha büyük grupları belediye binalarında eğiterek, maliyetlerini hesaplama yöntemleri ile mahsulü artırmanın ve kazançlarını iyileştirmenin yollarını gösteriyorlar.

“Samrudhhi BASF'nin bütün eko sistemi göz önünde bulundurarak ve çiftçiler için ürününü verimliliğini geliştirerek müşterileri ile sürdürülebilir iş faaliyetleri sağlamak adına nasıl ortaklık kurduğunun klasik bir örneğidir"

Sandeep Gadre, BASF Bitki Koruma Bölümü Güney Asya Başkanı

Program başladığından itibaren büyük bir başarı sağladı ve hızla büyümeye devam ediyor. 2012 yılında 180.000'in üzerinde soya çiftçisi Samruddhi programına katıldı ve fikir diğer mahsulleri de içerecek şekilde genişletildi. 2008 yılında, BASF tavsiyelerin telefon üzerinden de Samruddhi çiftçilerine ulaşılabilir olması amacıyla bir çağrı merkezi kurdu.

Programın başarısının bir bölümü bütünsel yaklaşımından ileri geliyor. 700 BASF bilimsel tarım uzmanı tarafından sunulan tavsiyeler, tohum bakımından, ekim metotlarından, zirai ilaçların güvenli ve sorumlu kullanımından mahsullerin toplanmasına kadar tarım işinin her boyutunu kapsıyor.

Radhashyam Patidar, Madhya Pradesh eyaletinde Bhesoda'da bir soya çiftçisi. 45 yaşındaki Patidar 18 yıldır bu tarlayı ekiyor. Samruddhi'ye ilk olarak 2009 yılında dahil oldu. "Programda bana ilham veren olay tohumdan tohuma tam çözümler sunmasıydı" diyor Patidar. Patidar‘ın elde ettiği sonuçlar etkileyi, artık tarlasından hektar başına 500 kg ek ürün elde ediyor. Ve Patidar yalnız değil. 2012 yılında Samruddhi soya çiftçileri, Samruddhi olmayan çiftçilere kıyasla ortalama %25 oranında ürün artışı elde etmiş ve net kârda %39 oranında artış sağlamış durumdalar.

samruddhi_3.jpg

“Bir Margdarshak’lı olarak, diğer çiftçiler için bilginin kaynağıyım ve bu benim için bir gurur meselesidir.”

Radhashyam Patidar, Bhesoda'da yaşayan bir soya çiftçisi.

Programın temel taşı ilerlemelerin olabildiğince geniş alana yayılmasını sağlamak. Bu nedenle Samrudhhi'nin temel prensibi köydeki bir çiftçiye verilen bilginin komşu çiftçilere iletilmesi. "Margdarshaks" olarak bilinen köydeki öncü çiftçiler, sadece kazanmış oldukları deneyim ve bilgileri paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda BASF ziyaretlerini koordine etmeye yardımcı oluyor, komşularını toplantılara çağırıyor ve soruları topluyorlar. 2012'de Patidar da halkı için bu görevi üstlendi. Patidar düşüncelerini "Bir Margdarshak’lı olarak, diğer çiftçiler için bilginin kaynağıyım ve bu benim için bir gurur meselesidir" şeklinde ifade ediyor

Bu program eko-verimliliği de geliştirmeyi amaçlıyor. Samruddhi tavsiyelerini yerine getirerek, katılımcı çiftçiler daha az alan, daha az enerji ve kaynak kullanarak daha çevre dostu yollarla soya yetiştirebilecekler.

BASF Bitki Koruma Bölümü Güney Asya başkanı olan Sandeep Gadre, "Samrudhhi BASF'nin bütün eko sistemi göz önünde bulundurarak ve çiftçiler için mahsul seviyesini geliştirerek müşterileri ile sürdürülebilir iş faaliyetleri sağlamak adına nasıl ortaklık kurduğunun klasik bir örneğidir" diyor. "Bu süreçte BASF tarımsal topluluğun hayatında fark yaratıyor".