Kdo jsme

Energetická účinnost

Zvyšování energetické účinnosti našich dodávek energie a výrobních závodů je jednou z hlavních kompetencí společnosti BASF. V průběhu posledních let dosahujeme kontinuální pokrok díky realizaci unikátní koncepce Verbund a procesně integrované optimalizace využívání energie. Pro nás je energetická účinnost klíčem ke spojení ochrany životního prostředí a k zachování zdrojů s konkurenčními hospodářskými výhodami.

Udržitelné dodávky energie pro výrobní zaříze

Energie je jednou z hlavních nákladových položek výroby. Efektivní výroba energie a její využití ve výrobním procesu jsou pro společnost BASF proto velmi důležitým faktorem. Energetický Verbund a elektrárny na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie mají v tomto směru zásadní význam.

Energetický Verbund

Naše koncepce Verbund, kterou aplikujeme ve všech významných lokalitách, představuje významný přínos k energetické účinnosti tím, že spojuje naši výrobu s poptávkou po energii. Odpadní teplo z výrobních procesů se zachycuje a využívá jako energie v jiných výrobních zařízeních. Díky Energetickému Verbund ušetřila společnost BASF v roce 2014 přibližně 18 milionů MWh, což se rovná ročnímu snížení emisí CO2 o 3,6 milionu metrických tun. Díky Energetickému Verbund ušetří společnost BASF jen v samém Ludwigshafenu přibližně 200 milionů eur ročně. Více než 50 procent spotřeby páry se zde pokryje využitím nadbytečného tepla z výrobních procesů a energetickým využitím vedlejších produktů z výroby. Verbund je jednou z našich hlavních předností při zajišťování efektivního využívání zdrojů. Dává nám proto rozhodující konkurenční výhodu a přitom má kladný vliv na životní prostředí.

Více informací o Verbundu společnosti BASF

Photo: Verbund site Ludwigshafen
Verbund závod v Ludwigshafenu

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

Pro výrobu elektřiny a páry stále více využíváme elektrárny na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (CHP). Tyto kogenerační elektrárny jsou mimořádně účinným prostředkem na zásobování energií a – při celkové výhřevnosti paliva téměř 90 procent – stojí na čele metod přeměny energie, které jsou vhodné pro využití v průmyslovém měřítku. Naše výrobní závody po celém světě jsou zásobovány z více než 25 zařízení s plynovou turbínou v režimu kombinované výroby tepla a elektřiny, přičemž většinu z nich provozuje společnost BASF. Využíváním technologie CHP dokážeme uspokojit zhruba 70 procent poptávky po energii společnosti BASF a v roce 2014 jsme ušetřili téměř 13 milionů MWh fosilních paliv ve srovnání s konvenční výrobou elektrické energie a páry. To odpovídá množství 2,4 milionu metrických tun uhlíkových emisí, kterým jsme zabránili.

Photo: CHP plant
Efektivní výroba elektrické energie v kogenerační elektrárně

Více informací o zásobování energií v koncernu BASF Group: viz Zpráva společnosti BASF (Zásobování energií v koncernu BASF Group v roce 2015)

Řízení spotřeby energie, energetická účinnost a norma ISO 50001 ve společnosti BASF

Jako společnost s vysokou poptávkou po energii již několik desetiletí věnujeme pozornost efektivnímu využívání energie. Stanovili jsme si vlastní cíl zvýšit energetickou účinnost našich výrobních procesů do roku 2020 o 35 procent ve srovnání s rokem 2002. K dosažení tohoto cíle jsme zavedli komplexní systém řízení spotřeby energie, který nám pomáhá přehodnocovat a nepřetržitě snižovat naši energetickou náročnost. Tento interní systém řízení spotřeby energie je certifikován podle normy DIN EN ISO 50001 nebo EMAS ve společnosti BASF SE a dalších společnostech německého koncernu. Certifikace našeho systému řízení spotřeby energie v jiných zařízeních koncernu BASF Group je ve fázi příprav nebo realizace. Leták „Řízení spotřeby energie, energetická účinnost a norma ISO 50001 ve společnosti BASF“ i aktuální certifikáty ISO 50001 nebo EMAS společností koncernu BASF najdete níže.

Obnovitelné zdroje energie

Naše závody vyžadují spolehlivé dodávky energie za rozumnou cenu, pokud si mají zachovat konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. Naši závislost na fosilních palivech mohou snížit obnovitelné zdroje energie, protože při jejich využívání nedochází k produkci CO2. Využívání obnovitelných zdrojů energie nepřetržitě zkoumáme. Aby mohli v naší „energetické směsi“ zaujmout stálé místo, musí být konkurenceschopné z hlediska nákladů a bezpečnosti dodávek a dostupnosti.

Náš cluster pro výzkum hospodaření s energií zaměřuje pozornost na energie budoucnosti. K rozvoji obnovitelných zdrojů energie přispívají několika produkty v našem portfoliu, například v oblasti katalýzy a elektrochemie palivových článků.