Global Home
štvrtok, 4. januára 2018
Médiá

Zmena vo vedení: BASF obsadzuje čelné pozície

  • Martin Brudermüller vystrieda Kurta Bocka vo funkcii predsedu predstavenstva BASF SE
  • Kurt Bock bude v roku 2020 kandidovať na post predsedu dozornej rady
  • Hans-Ulrich Engel sa stane zástupcom predsedu predstavenstva a bude naďalej pôsobiť ako finančný riaditeľ
  • Počet členov predstavenstva sa zníži z ôsmich na sedem

Ludwigshafen, Nemecko – 4. januára 2018 – Koncom výročného valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 4. mája 2018, Dr. Martin Brudermüller (56), v súčasnosti zástupca predsedu predstavenstva, sa stane predsedom predstavenstva spoločnosti BASF SE. Dozorná rada menovala Brudermüllera do funkcie na svojom zasadaní 21. decembra 2017. Brudermüller vystrieda Dr. Kurta Bocka (59), ktorý pozíciu predsedu predstavenstva zastáva od roku 2011 a je členom Rady výkonných riaditeľov od roku 2003. Táto zmena Bockovi umožní, aby po skončení zákonnej dvojročnej lehoty bol v roku 2020 zvolený za člena a predsedu dozornej rady spoločnosti BASF.

Novým zástupcom predsedu predstavenstva bol menovaný Dr. Hans-Ulrich Engel (58). Dozorná rada ďalej predĺžila členstvo v predstavenstve Martinovi Brudermüllerovi, Hans-Ulrich Engelovi a Sanjeev Gándhímu (51) o päť rokov, teda do výročného valného zhromaždenia v roku 2023. V rámci týchto zmien sa v máji 2018 taktiež zníži počet členov Rady výkonných riaditeľov z osem na sedem.

„Zmeny, ktoré nás čakajú tento rok, tvoria súčasť dlhodobého plánovania nástupníctva v dozornej rade a predstavenstve,“ povedal predseda dozornej rady spoločnosti BASF SE Dr. Jürgen Hambrecht (71). „Za posledných sedem rokov Kurt Bock úspešne formoval a rozvíjal našu spoločnosť. Požiadali sme ho, aby v roku 2020 kandidoval na funkciu v dozornej rade, aby naša spoločnosť mohla aj naďalej ťažiť z jeho odborných znalostí a skúseností.“

V roku 2011 bol Brudermüller menovaný na pozíciu zástupcu predsedu predstavenstva. Okrem toho zastáva aj post technologického riaditeľa spoločnosti BASF SE. Členom Rady výkonných riaditeľov je od roku 2006. Počas tohto obdobia bol v BASF zodpovedný okrem iného aj za oblasť Ázia a Pacifik so sídlom v Hongkongu. „V osobe Martina Brudermüllera, ktorý nahradí vo funkcii Kurta Bocka, sme predsedom predstavenstva opäť menovali kompetentného a skúseného nástupcu z interných radov spoločnosti,“ uviedol Dr. Jürgen Hambrecht.

Engel sa stal členom predstavenstva v roku 2008 a je okrem iného zodpovedný aj za oblasť Severná Amerika sídliacu vo Florham Parku v New Jersey. Od roku 2011 je finančný riaditeľ spoločnosti BASF SE.

Životopisy a fotografie členov manažmentu nájdete na tejto stránke: https://www.basf.com/en/company/about-us/management.html

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2016 dosiahla BASF obrat okolo  58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2016 mala spoločnosť BASF na Slovensku 189 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 153 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 4. januára 2018