Medya

Belediyelere ilişkin geri dönüşüm konseptleri

Bird's eye view of man within recycling containers

2009 yılında her Avrupa Birliği (AB) vatandaşı ortalama 510 kilogram evsel atık üretti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam daha da yüksek, bir ABD vatandaşı senede ortalama 720 kg atık üretiyor. Çöp dağları daha da yükselirken, belediyeler evsel atık sorununa çözüm bulmak zorunda.

AB üyesi bazı ülkeler, 1990’lardan bu yana çeşitli atık ayrıştırma sistemleri kullanarak, dünya çapında bazı belediyelere örnek oluyor. AB direktifleri sayesinde Avrupa genelinde geri dönüşüm oranlarında bir artış sağlanmasına rağmen, ülkelerdeki geri dönüşüm oranlarında farklılıklar gözleniyor.

 

Evsel atıkla ilgili çözüm yaratacak bir model, Hollanda Amsterdam’da uygulanmaya başlandı. Amsterdam’da evsel ve endüstriyel atığın %99’unu yakılıyor ve üretilen enerji ile tüm konutların %75’inin elektrik ihtiyacı karşılandığı gibi toplu taşıma ve şehir aydınlatmalarında da kullanılıyor. Buna ek olarak, atıkların yakılması ile ortaya çıkan ısı 12 bin hanenin ısıtılması için kullanılıyor. Diğer bir uygulamada ise; demir, bakır ve alüminyum gibi metaller toplanılıp satılırken geri kalan atıklar yol yapımı için inşaat malzemesi olarak kullanılıyor.

“2009 yılında, her bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ortalama 720 kilogram evsel atık üretti.”

Gelişen pazarlardaki topluluklar, geri dönüşüm teknolojisi için gereken yatırımları için gereken yatırımı genelde karşılayamıyor ve bu nedenle kendi çözümlerini geliştiriyorlar. Örneğin, Brezilya şehri Curitiba, 1991 yılında devrim niteliğinde bir atık yok etme programını yarattı. Şehrin az gelişmiş bölgelerindeki dar yollara çöp arabaları giremediği için şehirde bir takas programı başlattı: ‘Gıdaya karşılık çöp’. İki haftada bir, şehirde bu iş için ayrılan 61 merkezde, halk bir kilogram gıdaya karşılık dört kilo geri dönüştürülebilir malzeme takası yapıyor. Halk, çöplerini mevsime bağlı olarak okul malzemesi veya bitki karşılığında da takas etme imkânı buluyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco geri dönüşüm alanında öncülük yapıyor. 2009 yılında Belediye Başkanı Avrupa’dakine benzer bir atık ayrıştırma sistemi başlattı. Şu anda, evsel atığın yalnızca %22’si gömülüyor; bu da ülkedeki en düşük oranlardan biri. Şehir 2020 yılında tüm evsel atığı geri dönüştürmeyi hedefliyor.