Türkiye
Biz kimiz?

Hedeflerimiz

Gelecekte ticari başarı çevre, toplum ve iş için değer yaratmak anlamına gelir. Bu nedenle tüm değer zincirimiz boyunca kendimize iddialı hedefler koyduk. Paydaşlarımızın ilerlememizi takip edebilmeleri için hedef başarımızı şeffaf bir şekilde raporluyoruz. Karlı bir şekilde büyümek için, küresel kimyasal üretiminden daha hızlı satış hacimlerini büyütmek, karlılığımızı daha da artırmak, sermaye maliyeti yüzdesinin oldukça üzerinde bir sermaye getirisi (ROCE) elde etmek ve güçlü serbest nakit akışı ile her yıl hisse başına temettü oranını artırmak istiyoruz.

Ayrıca, kapsamlı sürdürülebilirlik hedeflerini de takip ediyoruz. Bu bağlamda, 2021'de2 CO2 azaltım hedefimizi önemli ölçüde yükselttik. Ürün portföyümüzün sürdürülebilirlik odağını güçlendirmek istiyoruz ve 2022'de3 portföy yönetimi hedeflerimizi güncelleyeceğiz. Ayrıca, tedarik zincirlerimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye ve kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Üretimde güvenliği daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca, şirket içinde çeşitliliği teşvik etmeyi ve çalışanlarımızın kendilerini geliştirebileceklerini ve en iyi şekilde performans gösterebileceklerini hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu hedeflerin amacı, işimizi sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmek ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanmasına katkıda bulunmaktır. İklim koruma, sürdürülebilir tüketim ve üretim, açlıkla mücadele gibi şirket olarak önemli katkı sağlayabileceğimiz konulara odaklanıyoruz.

Karlı büyüme

Etkili iklim koruma 

Sürdürülebilir ürün yönetimi

Sorumlu satın alma  

Etkin kaynak sağlama ve güvenli üretim 

Çalışan bağlılığı ve çeşitlilik

1 İcra Kurulu tarafından teklif edilen temettü

2 Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını içerir. Mart 2021'de, daha önceki 2030'a kadar CO2 nötr büyüme hedefimizi (temel 2018: 21.9 milyon ton CO2e), mutlak CO2 emisyonlarını 2018'e kıyasla %25 azaltmak üzere yeni, daha iddialı bir iklim koruma hedefiyle değiştirdik (yeni hedef: 16.4 milyon ton CO2e).

3 Accelerator ürünleri için 2025 satış hedefimize 2021'de ulaştık. 2022'de ürün portföyü yönetme hedefimizi güncelleyeceğiz.

4 Çalışan bağlılığı seviyesini düzenli olarak hesaplıyoruz. En son anket 2020 yılında yapılmıştır. Bir sonraki anketin 2022 ilkbaharında yapılması planlanmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz 

Son güncelleme 28 Mart 2022