Çerezler servis sunmamıza destek olurlar. Servislerimizi kullanarak, çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazlası

 
Türkiye
Biz kimiz?

Hedeflerimiz

Çevre, toplum ve iş alanlarında değer yaratmak, yarınların başarısını oluşturuyor. Kendimize; müşterilerimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın takip edebileceği finans ve finansal olmayan hedefler belirledik. 

Pazardan daha hızlı büyümek istiyoruz, çünkü ancak bu şekilde ekonomik olarak başarılı ve karlı olabiliriz. Buna ek olarak, bugün yaşadığımız zorluklar için cevaplar sunmak istiyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele etmek için, 2030 yılına kadar üretim hacimlerimizi ilave CO2 emisyonu yaratmadan büyütmek için taahhütte bulunduk. Sürdürülebilir bir ürün portföyü, sorumlu bir satın alma ve çalışanlarımızın aidiyeti için de hedefler belirledik. Çalışanlarımız ve çevre için güvenlik, çeşitliliğin dahil edilmesi ve su yönetimi halen bizim için en önemli konular arasında yer alıyor.  

Two engineers climbing up the stairs

Karlı büyüme

 • Her yıl sermaye maliyeti oranının üzerinde bir Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) elde etmek .
 • Satış hacimlerimizi, her yıl global kimyasal üretiminden daha hızlı arttırmak.
 • Özel kalemler öncesi FVÖK’ü yılda %3 ila %5 oranında arttırmak.
 • Güçlü bir nakit akışına dayanarak her yıl hisse başına kar payını arttırmak.

Etkili iklim koruma

 • CO2 emisyonlarımızı2 2030 yılına kadar dünya genelinde %25'e indirmek.
  ( 2018 yılına kıyasla ) 
 • 2050 yılına kadar CO2 açısından nötr hale gelmek.

Sürdürülebilir ürün yönetimi

 • 2025 yılı itibarıyla, Hızlandırıcı (Accelerator) ürün satışlarında ile 22 milyar Euro’ya ulaşmak.

Sorumlu satınalma  

 • 2025 yılı itibarıyla ilgili harcamamızın %90’ını sürdürülebilirlik değerlendirmelerimizin kapsamına almak 
 • Tedarikçilerimizin %80’inde iyileştirilmiş bir sürdürülebilirlik performansınına sahip olmak .
 • Dünya genelindeki iş güvenliği kazalarını 2025 yılına kadar her 200.000 çalışma saati için ≤0.1 oranına azaltmak.

Etkin kaynak asağlama ve güvenli üretim

 • Dünya genelindeki kayıp zamanlı yaralanma oranını, 2025 yılına kadar her 200.000 çalışma saati için ≤0.1 oranına azaltmak.
 • 2030 yılına kadar su stresi alanlarındaki tüm üretim tesislerinde ve tüm Verbund tesislerinde sürdürülebilir su yönetimini sunmak.

Çalışan bağlılığı ve çeşitlilik

 • Disipliner sorumluluğa sahip lider pozisyonlarındaki kadın çalışan oranını 2030 yılına kadar %30 oranına çıkarmak .
 • Çalışanlarımızın %80’den fazlasının BASF’de kendilerini geliştirebileceklerini ve en iyi şekilde performans gösterebileceklerini hissetmelerini istiyoruz.

1Daha fazla bilgi için:

2 Bu hedef Grup 1 ve Grup 2 emisyonları kapsar. Diğer sera gazları, Sera Gazı Protokolü gereği CO2 karşılıklarında dönüştürülmüştür.