Çerezler servis sunmamıza destek olurlar. Servislerimizi kullanarak, çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazlası

 
Türkiye
Biz kimiz?

Hedeflerimiz

Çevre, toplum ve iş alanlarında değer yaratmak, yarınların başarısını oluşturuyor. Kendimize; müşterilerimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın takip edebileceği finans ve finansal olmayan hedefler belirledik. 

Pazardan daha hızlı büyümek istiyoruz, çünkü ancak bu şekilde ekonomik olarak başarılı ve karlı olabiliriz. Buna ek olarak, bugün yaşadığımız zorluklar için cevaplar sunmak istiyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele etmek için, 2030 yılına kadar üretim hacimlerimizi ilave CO2 emisyonu yaratmadan büyütmek için taahhütte bulunduk. Sürdürülebilir bir ürün portföyü, sorumlu bir satın alma ve çalışanlarımızın aidiyeti için de hedefler belirledik. Çalışanlarımız ve çevre için güvenlik, çeşitliliğin dahil edilmesi ve su yönetimi halen bizim için en önemli konular arasında yer alıyor.  

targets.jpg

Finansal hedefler

 • Satış hacimlerimizi, her yıl global kimyasal üretiminden daha hızlı arttırmak.
 • Özel kalemler öncesi FVÖK’ü yılda %3 ila %5 oranında arttırmak.
 • Her yıl sermaye maliyeti oranının üzerinde bir Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE) 1 elde etmek .
 • Güçlü bir nakit akışına dayanarak her yıl hisse başına kar payını arttırmak.

Finans dışı hedefler

 •  2030 yılı itibarıyla CO2 açısından nötr hale gelmek.
 • 2025 yılı itibarıyla, Hızlandırıcı (Accelerator) 2 ürün satışlarında ile 22 milyar Euro’ya ulaşmak.
 • 2025 yılı itibarıyla ilgili harcamamızın 3 %90’ını sürdürülebilirlik değerlendirmelerimizin kapsamına almak ve tedarikçilerimizin %80’inde iyileştirilmiş bir sürdürülebilirlik performansınına sahip olmak .
 • Çalışanlarımızın %80’den fazlasının BASF’de kendilerini geliştirebileceklerini ve en iyi şekilde performans gösterebileceklerini hissetmelerini istiyoruz.

Finans dışı hedefler

 • Dünya genelindeki kayıp zamanlı yaralanma oranını, 2025 yılına kadar her 200.000 çalışma saati için ≤0.1 oranına azaltmak.
 • Dünya genelindeki iş güvenliği kazalarını 2025 yılına kadar her 200.000 çalışma saati için ≤0.1 oranına azaltmak.
 • 2030 yılına kadar su stresi alanlarındaki tüm üretim tesislerinde ve tüm Verbund tesislerinde sürdürülebilir su yönetimini sunmak.
 • Disipliner sorumluluğa sahip lider pozisyonlarındaki kadın çalışan oranını 2021 yılına kadar %22 - %24 oranına çıkarmak .

Kullanılan Sermaye Getirisi (ROCE), operasyonlarımızın karlılığının bir ölçütüdür. Bu göstergeyi, segmentler tarafından yaratılan FVÖK’ü ağrılıklı ortalama sermaye maliyetinin bir yüzdesi olarak hesaplıyoruz.  
2 Hızlandırıcı ürünler değer zinciri içinde, sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkı sağlayan ürünlerdir.
3 İlgili harcama’yı, ilgili tedarikçi tanımı altındaki satın alma hacimleri olarak anlıyoruz.