Global Home
Biz kimiz?

Hedeflerimiz

Bizim için geleceğin başarısı çevre, toplum ve işimiz için değer yaratmak anlamına geliyor. Bu nedenle tüm değer zincirimiz boyunca kendimize güçlü hedefler koyduk. Paydaşlarımızın ilerlememizi takip edebilmeleri için başarı hedeflerimizi şeffaf bir şekilde raporluyoruz. 

Hedefimiz kârlı büyüme – 2023'e kadar (2023 dahil) kendimize aşağıdaki hedefleri belirledik: Satış hacimlerini küresel kimyasal üretiminden daha hızlı büyütmek, karlılığımızı daha da artırmak, sermaye maliyeti yüzdesinin önemli ölçüde üzerinde bir kullanılan sermaye getirisi (ROCE) elde etmek ve güçlü bir serbest nakit akışına dayalı olarak her yıl hisse başına temettüyü artırmak veya en azından bir önceki yıl seviyesinde tutmak istiyoruz.

Bu finansal hedeflere ek olarak, kendimize kapsamlı sürdürülebilirlik hedefleri belirledik. Önümüzdeki yıllarda CO2 emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltmak istiyoruz. Üretimden (Kapsam 1) ve enerji alımından (Kapsam 2)1 kaynaklanan emisyonlarımızı azaltma hedeflerine ek olarak, 2023 yılında hammadde alımımız (Kapsam 3.1)2 için kendimize yeni bir hedef belirledik. 2050 yılına kadar sera gazı emisyonları için net sıfır hedefimize Kapsam 3.1 emisyonlarını da ekledik. Bu hedefin bir parçası olarak, tedarik zincirlerimizde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve kaynakları daha sorumlu kullanmak için çalışıyoruz.

Ürün portföyümüzü iklim koruma ve döngüsel ekonomi ile daha da güçlü bir şekilde uyumlu hale getirmek istiyoruz. Bunu başarmak için, ürün portföyümüzü tanımlanmış sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirmek için kullanılan metodolojiyi daha da güncelledik ve sürdürülebilirliğe özel katkısı olan ürünler için yeni bir hedef rakam belirledik.

Üretimde güvenliği daha da artırmak istiyoruz ve 2023'ten beri yüksek ciddiyetli işle ilgili kaza ve olaylara odaklanan yeni bir sisteme göre raporlama yapıyoruz.

Ayrıca liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısını artırmayı ve çalışanlarımızın gelişebileceklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapabileceklerini hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

Bu hedeflerin amacı, kârlı bir şekilde büyümek ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmaktır. Burada, özellikle SKH 2 (Açlığa Son), SKH 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), SKH 6 (Temiz su ve sıhhi koşullar), SKH 7 (Erişilebilir ve temiz enerji), SKH 8 (İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme), SKH 12 (Sorumlu tüketim ve üretim) ve SKH 13 (İklim eylemi) olmak üzere şirket olarak etkileyebileceğimiz konulara odaklanıyoruz.

En önemli temel performans göstergelerimiz

BASF, değer zinciri boyunca kendisine iddialı hedefler belirliyor. 2023 yılı için bu göstergelerden özellikle ikisi özellikle önemliydi:

  • Kullanılan sermayenin getirisi (ROCE)
  • Mutlak CO2 emisyonları (Kapsam 1 ve 2)

Bu en önemli temel performans göstergeleri (KPI'lar), BASF Grubu'nu 2023'e kadar (2023 dahil olmak üzere) yönlendirmek için kullanılan ana göstergelerdi.

ROCE, Grup genelinde çalışanların teşviki için kullanılır. CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerine (Kapsam 1 ve Kapsam 2) ulaşılması, İcra Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesini de etkiler. 

2024 mali yılından itibaren, BASF Grubu'nun kısa vadeli değer yaratımına daha güçlü bir şekilde odaklanmak için CO2 emisyonlarının yanı sıra finansal düzeyde iki yeni en önemli temel performans göstergesi oluşturacağız: Bu nedenle, aşağıdaki finansal temel performans göstergeleri 2024 için geçerli olacaktır:

  • Amortisman, amortisman ve özel kalemler öncesi faaliyetlerden elde edilen gelir (özel kalemler öncesi FAVÖK)
  • Serbest nakit akışı

ROCE, orta vadede yönlendirme ve teşvik için geçerli olmaya devam ediyor.

1 Kapsam 1 ve Kapsam 2 (üçüncü taraflara enerji satışı hariç). Hedef, Sera Gazı Protokolü'ne göre CO2 eşdeğerlerine (CO2e) dönüştürülen sera gazlarını içerir. Temel yıl 2018'dir.

2  Kapsam 3.1, batarya malzemeleri, hizmetler ve teknik mallar hariç hammaddeler, BASF ticaret faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları hariç. Taban çizgisinin TfS kılavuzuna uygun olarak gelecekte ayarlanması, diğer şeylerin yanı sıra, daha fazla birincil verinin mevcudiyetine bağlı olarak mümkündür. Temel yıl 2022'dir.

Karlı büyüme

Etkili iklim koruma 

Sorumlu satın alma  

Etkin kaynak sağlama ve güvenli üretim 

Çalışan bağlılığı ve çeşitlilik

1 İcra Kurulu tarafından önerilen temettü

2 Kapsam 1 ve Kapsam 2 (üçüncü taraflara enerji satışı hariç). Hedef, Sera Gazı Protokolü'ne göre CO2 eşdeğerlerine (CO2e) dönüştürülen sera gazlarını içerir. Temel yıl 2018'dir.

3 Kapsam 3.1, batarya malzemeleri, hizmetler ve teknik mallar hariç hammaddeler, BASF ticaret faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları hariç. Taban çizgisinin TfS kılavuzuna uygun olarak gelecekte ayarlanması, daha fazla birincil verinin kullanılabilirliğine bağlı olarak mümkündür. Temel yıl 2022'dir.

4 2022 rakamı, artan veri kullanılabilirliği nedeniyle ayarlanmıştır.

5 2023'te güvenlik hedeflerini güncelledik.

6 Çalışan bağlılığı seviyesini düzenli olarak hesaplıyoruz. En son anket 2023 yılında yapıldı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz