Global Home
Biz kimiz?

Hedeflerimiz

Bizim için geleceğin iş başarısı çevre, toplum ve işler için değer yaratmak anlamına geliyor. Bu nedenle tüm değer zincirimiz boyunca kendimize güçlü hedefler koyduk. Paydaşlarımızın ilerlememizi takip edebilmeleri için hedef başarımızı şeffaf bir şekilde raporluyoruz. 

Hedefimiz kârlı büyümedir: Küresel kimyasal üretiminden daha hızlı satış hacimlerini büyütmek, karlılığımızı daha da artırmak, sermaye maliyeti yüzdesinin oldukça üzerinde bir sermaye getirisi (ROCE) elde etmek ve güçlü serbest nakit akışı ile her yıl hisse başına temettü oranını artırmak istiyoruz.

Bu finansal hedeflere ek olarak, kendimize kapsamlı sürdürülebilirlik hedefleri belirledik. Önümüzdeki yıllarda CO2 emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltmak ve ürün portföyümüzü iklim koruma ve döngüsel ekonomi ile daha da güçlü bir şekilde uyumlu hale getirmek istiyoruz. Bunu başarmak için, ürün portföyümüzü tanımlanmış sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirmek için kullanılan metodolojiyi güncelliyoruz ve 2023'te ilk kez uygulayacağız. Ayrıca tedarik zincirlerimizde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Üretimde güvenliği daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca, şirket içinde çeşitliliği teşvik etmeyi ve çalışanlarımızın gelişebileceklerini ve en iyi şekilde performans gösterebileceklerini hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu hedeflerin amacı, işimizi daha sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmek ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) katkıda bulunmaktır. Burada şirket olarak etkileyebileceğimiz konulara odaklanıyoruz – özellikle SKH 2 (Açlığa son), SKH 5 (Toplumsal cinsiyet eşitliği), SKH 6 (Temiz su ve sıhhı koşullar), SKH 7 (Erişebilir ve temiz enerji), SKH 8 (İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme), SKH 12 (Sorumlu tüketim ve üretim) ve SKH 13 (İklim eylemi).

Karlı büyüme

Etkili iklim koruma 

Sorumlu satın alma  

Etkin kaynak sağlama ve güvenli üretim 

Çalışan bağlılığı ve çeşitlilik

1 İcra Kurulu tarafından teklif edilen temettü

2 Kapsam 1 ve Kapsam 2 (mahsuplaşma dahil olmak üzere enerjinin üçüncü taraflara satışı hariç). Hedef, Sera Gazı Protokolü'ne göre CO2 eşdeğerlerine (CO2e) dönüştürülen sera gazlarını içerir. Temel yıl 2018'dir.

3 2023 yılında güvenlik hedeflerini güncelleyeceğiz ve yeni bir sisteme göre rapor vereceğiz.

4 Çalışan bağlılığı seviyesini düzenli olarak hesaplıyoruz. En son anket 2022 yılında yapılmıştır. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz