Global Home
Sürdürülebilirlik

BASF Türkiye & Azerbaycan 

Kalite Politikası

“Biz kimya yaratıyoruz” stratejisi, müşterilerimiz BASF’den memnun kalırsa efektif olabilir. Bu nedenle, ürünlerimizin ve servislerimizin, dahili süreç akışlarımızın ve teslimat güvenilirliğimizin müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve gereksinimlerini sağladığından emin olmak istiyoruz. Hedeflerimizi müşterilerimizin beklentileri ile ilişkilendiriyoruz, müşteri memnuniyetini takip ediyor ve uygunsuzlukları etkin bir şekilde yönetiyoruz. 

Risk yönetimini içeren faal yönetim sistemi, kalite için, değişikliklere karşı esnek ve hızlı reaksiyon verebilmek için, değer yaratan büyüme ve sürdürebilirlik için önkoşuldur. BASF Türk Kalite Yönetimi Sistemi’nin etkinliğini devamlı geliştirmek üzere çaba gösteririz. Bu durum harici belgelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak onaylanır. 

BASF Türk bünyesindeki yöneticiler, kalite hedeflerini başarabilmek üzere uğraşan çalışanlar için koşullar yaratırlar; gerekli kaynaklara, eğitime ve sorumluluk ile hareket edebilecek yetkilere sahip çalışanlar temin ederler. Yöneticilerimiz, çalışanlarımıza telkinlerde bulunur, onları teşvik eder ve yaptıkları katkıları onaylarlar. 

Çalışanlarımızın kendi işleri ve etrafları dahilindeki kalite gereksinimlerinden haberdar olduklarından, kendi başlarına ve yüksek motivasyon ile çalışabilmeleri için yüksek seviyede eğitime sahip olduklarından emin oluruz. 

BASF Türk ve ilgili taraflarının performansını geliştirmek ile sonuçlanan iyi bir dış ilişkiler yönetimi için çaba gösteririz. İlgili taraflar adına değer yaratmak için kaynakları ve becerileri paylaşarak ve kalite ilişkili riskleri yöneterek kabiliyetimizi arttırırız.

İş mükemmelleştirme ile birlikte ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin kalitesi, belirleyici başarı faktörü olmaya ve dünya pazarında BASF Türk için esas ayırt edici özellik olmaya gelecekte de devam edecektir.