Global Home
Sürdürülebilirlik

BASF Türkiye & Azerbaycan
Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik bizim işimizdir

Sürdürülebilirlik BASF Türk’ün amaçları içerisinde yer almaktadır: “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” kurumsal stratejimizin temel bir parçasıdır. Gezegenimiz sınırlı kaynaklara sahiptir, bu sebeple büyüyen dünya nüfusu, buna bağlı olarak artan ihtiyaçlar hem günümüz hem de gelecek için gerçek bir küresel zorluk haline gelmiştir. Kimya alanındaki yenilikler sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması konusunda önemli bir rol oynamaktadır ve sürdürülebilirlik BASF Türk için başarının anahtarıdır. Tüm çalışmalarımızda maliyet etkinliği, sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması konusunda bir denge elde etmeyi amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir ürünler 

Hammaddelerimizi seçerken ve bileşenlerimizi geliştirirken sürdürülebilirlik önemli bir konudur. Ürünlerimizi hem performansları hem de sürdürülebilirliğe olan katkısı açısından denetliyoruz. BASF Türk ürünlerin, süreçlerin, sistemlerin ekonomik, sosyal ve/veya çevresel etkisini ölçmek üzere çeşitli araçlar geliştirmiştir. Sürdürülebilir kalkınmaya olan taahhüdümüz doğa açısından hem güvenli hem de nazik olan ürünlerimizde kendisini açık bir şekilde göstermektedir. Bu yaklaşım hem şirketimizin hem de müşterilerimizin uzun dönemli başarısı için güçlü bir temel oluşturmaktadır.  

Çevrenin korunması ve kaynak tasarrufu 

Günlük çalışmalarımız içerisinde çevrenin korunması önemli bir rol oynamaktadır. Üretim alanlarımızda çevredeki iklimin, suyun ve toprağın korunması için aktif olarak çalışıyoruz. Kendimize maliyet etkinliği, çevre, güvenlik, çalışanlarımız ve toplum konusunda uzun dönemli küresel hedefler koyuyoruz. Bu hedefler sayesinde BASF Türk’te sürdürülebilirlik hem şeffaftır hem de izlemesi kolaydır. En önemli önceliğimiz enerji ve hammadde tüketimini sürekli olarak daha verimli bir hale getirmektir. Bugün hali hazırda üç şekilde kaynaklardan tasarruf ediyoruz: tüm Verbund sahalarında çok yüksek verimli üretim yöntemleri ve enerji kaynakları kullanmaktayız, yenilikçi ürün ve süreçler yaratmaktayız ve uygun olduğu her alanda fosil yakıtları sürdürülebilir hammaddeler ile değiştirmekteyiz.

Düzenli denetimler ile yüksek standartları sürdürmek

Sağlık, güvenlik, çevre ve yönetim süreçleri konularında yüksek standartların sürdürülebilmesi için tüm fabrikalarımız düzenli iç denetimlerden geçmektedir. Bu denetimlerden elde edilen deneyim ve bilgiler en iyi uygulamalara dayanan çözümleri belirlememize ve uygulamamıza imkân veriyor. Eylem planları oluşturarak ve tüm çalışmalar içerisinde bunlara uyarak endüstriyel süreçlerimizi sistematik olarak iyileştiriyoruz.

İş ortaklarımıza adil davranmak

Müşteriler ve tedarikçiler ile ilişkilerimiz kalite ve güvenirlik gibi objektif kriterlere dayanmaktadır. Şirketimizin her seviyesinde sorumluluk sahibi yönetim ve mevzuata uygunluk şarttır. Bu, tüm dahili ve harici sözleşmelere entegre edilen şirket yönetmeliklerimizin temelini oluşturmaktadır. Sonuç ise müşterilerimiz, harici ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile başarılı, uzun dönemli ilişkiler için karşılıklı güven ve hakkaniyete dayanan güçlü bir temeldir.