Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας. Θέλουμε να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας καθώς και να τους υποστηρίζουμε κατά την εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και ενώνει τους ανθρώπους. Θεμέλιό του είναι η συνολική καθοδήγηση, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και στην επιμονή μας για κορυφαίες επιδόσεις.

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της BASF. Είμαστε πεπεισμένοι για την αξία των εξαιρετικών εργαζόμενων, ηγετών και εργασιακών συνθηκών. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να δώσουμε στους εργαζόμενούς μας τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στους πελάτες μας ακόμα πιο διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρική μας στρατηγική μας προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στο οποίο οι εργαζόμενοι έχουν τον χώρο να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τα ιδιαίτερα ταλέντα και το δυναμικό τους.

Σε ό,τι κι αν κάνουμε, δεσμευόμαστε να πληρούμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Θέλουμε οι εργασιακές συνθήκες μας να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για καινοτομία και ένα μέσο για να το κατορθώσουμε αυτό είναι η ένταξη της ποικιλομορφίας. Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν ανάλογα με τις ατομικές τους δεξιότητες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτέλεσμα κυρίως της δημογραφικής αλλαγής και της ψηφιοποίησης της εργασίας. Η δια βίου μάθηση και η ατομική εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου αποτελούν το θεμέλιο αυτής της διαδικασίας. Η αμοιβή, τα οφέλη καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για ισορροπία της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής συμπληρώνουν το ελκυστικό μας ολοκληρωμένο πακέτο παροχών. Παρακολουθούμε τη θέση μας στις κατατάξεις αξιολόγησης εργοδοτών έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας και στο μέλλον. Οι εργαζόμενοί μας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό, ως πρεσβευτές της BASF.

Αριθμός εργαζομένων

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 111.481 σε σύγκριση με 111.047 στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού στην Ασία-Ωκεανία, ειδικά για τη νέα εγκατάσταση παραγωγής Verbund στο Zhanjiang της Κίνας. Επιπλέον, η μονάδα Global Business Services συνέβαλε στην άνοδο του αριθμού εργαζομένων στη Γερμανία, την Ασία-Ωκεανία και τη Νότια Αμερική. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο για την επέκταση των εγκαταστάσεων υποδομής και παραγωγής υλικών μπαταριών στις εγκαταστάσεις του Schwarzheide στη Γερμανία οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Η εκποίηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης καολίνης και η αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρωσία είχαν αντισταθμιστικές επιπτώσεις. Απασχολήσαμε 3.049 μαθητευόμενους1 (2021: 3.028). 2.468 εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (εκ των οποίων το 47,4% γυναίκες).

Εργαζόμενοι του Ομίλου BASF ανά περιοχή

(Σύνολο: 111.481, εκ των οποίων 26,4% γυναίκες, στις 31 Δεκεμβρίου, 2022)

BASF Group employees by region