Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας. Θέλουμε να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας καθώς και να τους υποστηρίζουμε κατά την εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και ενώνει τους ανθρώπους. Θεμέλιό του είναι η συνολική καθοδήγηση, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και στην επιμονή μας για κορυφαίες επιδόσεις.

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της BASF. Είμαστε πεπεισμένοι για την αξία των εξαιρετικών εργαζόμενων, ηγετών και εργασιακών συνθηκών. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να δώσουμε στους εργαζόμενούς μας τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στους πελάτες μας ακόμα πιο διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρική μας στρατηγική μας προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στο οποίο οι εργαζόμενοι έχουν τον χώρο να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τα ιδιαίτερα ταλέντα και το δυναμικό τους.

Σε ό,τι κι αν κάνουμε, δεσμευόμαστε να πληρούμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Θέλουμε οι εργασιακές συνθήκες μας να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για καινοτομία και ένα μέσο για να το κατορθώσουμε αυτό είναι η ένταξη της ποικιλομορφίας. Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν ανάλογα με τις ατομικές τους δεξιότητες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτέλεσμα κυρίως της δημογραφικής αλλαγής και της ψηφιοποίησης της εργασίας. Η δια βίου μάθηση και η ατομική εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου αποτελούν το θεμέλιο αυτής της διαδικασίας. Η αμοιβή, τα οφέλη καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για ισορροπία της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής συμπληρώνουν το ελκυστικό μας ολοκληρωμένο πακέτο παροχών. Παρακολουθούμε τη θέση μας στις κατατάξεις αξιολόγησης εργοδοτών έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας και στο μέλλον. Οι εργαζόμενοί μας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό, ως πρεσβευτές της BASF.

Αριθμός εργαζομένων

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 111.047 σε σύγκριση με 110.302, στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις του προσωπικού στην Ασία-Ειρηνικό, ειδικά λόγω της ίδρυσης της BASF Shanshan Battery Materials Co, Ltd., καθώς και λόγω της νέας μας εγκατάστασης παραγωγής Verbund στο Zhanjiang της Κίνας. Η εκποίηση του τμήματος χρωστικών ουσιών, η οποία επηρέασε περίπου 2.500 υπαλλήλους, είχε αντισταθμιστικό αντίκτυπο. Απασχολούμε 3.028 μαθητευόμενους  (2020: 3.120). 2.329 εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (εκ των οποίων το 47,6% ήταν γυναίκες).

Εργαζόμενοι του Ομίλου BASF ανά περιοχή

(Σύνολο: 111.047, εκ των οποίων 26,1% γυναίκες, στις 31 Δεκεμβρίου, 2021)

employees-by-region-2021.png