Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας. Θέλουμε να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας καθώς και να τους υποστηρίζουμε κατά την εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και ενώνει τους ανθρώπους. Θεμέλιό του είναι η συνολική καθοδήγηση, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και στην επιμονή μας για κορυφαίες επιδόσεις.

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής της BASF. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βασιζόμαστε στους εργαζόμενους και τα στελέχη μας. Τους βοηθάμε να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να υποστηρίξουν τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους παρέχουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να το πράξουν. Προωθούμε ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, με ελκυστικές συνθήκες εργασίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και δυνατότητες. Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη δέσμευση των εργαζομένων μας και την καινοτόμο δύναμή μας μέσω της συμπερίληψης της διαφορετικότητας. Αυτό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του περιβάλλοντος που μεταβάλλεται με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς.

 

Ωστόσο, η προσέλκυση και διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων μας παρουσιάζει έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων και κινδύνων. Προσφέροντας διάφορες ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης, καθώς και ελκυστικές αμοιβές και παροχές, και με τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, θέλουμε να διατηρήσουμε τη φήμη μας ως ελκυστικό εργοδότη. Προκειμένου να συνεχίσουμε να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλέντα για την εταιρεία μας στο μέλλον, εργαζόμαστε συνεχώς για την ελκυστικότητα της BASF ως εργοδότη. Καταγράφουμε συστηματικά βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες και κινδύνους ως μέρος της γενικής διαχείρισης ευκαιριών και κινδύνων.

Αριθμός εργαζομένων

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 111.991 υπαλλήλους σε σύγκριση με 111.481 υπαλλήλους στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ειδικά για τη νέα εγκατάσταση παραγωγής Verbund στο Zhanjiang της Κίνας. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις λόγω αδρανούς απασχόλησης, καθώς και από μέτρα σε σχέση με το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους που επικεντρώνεται στην Ευρώπη. Απασχολήσαμε 3.045 μαθητευόμενους (2022: 3.049), εκ των οποίων το 21,3% ήταν γυναίκες. Συνολικά 2.305 εργαζόμενοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (εκ των οποίων το 43,4% ήταν γυναίκες).

Εργαζόμενοι του Ομίλου BASF ανά περιοχή

(Σύνολο: 111.991 , εκ των οποίων 26,7% γυναίκες, στις 31 Δεκεμβρίου, 2023)

World map with employee figures by region