Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας. Θέλουμε να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας καθώς και να τους υποστηρίζουμε κατά την εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και ενώνει τους ανθρώπους. Θεμέλιό του είναι η συνολική καθοδήγηση, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και στην επιμονή μας για κορυφαίες επιδόσεις.

Two BASF employees working together

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της BASF. Είμαστε πεπεισμένοι για την αξία των εξαιρετικών εργαζόμενων, ηγετών και εργασιακών συνθηκών. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να δώσουμε στους εργαζόμενούς μας τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στους πελάτες μας ακόμα πιο διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρική μας στρατηγική μας προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στο οποίο οι εργαζόμενοι έχουν τον χώρο να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τα ιδιαίτερα ταλέντα και το δυναμικό τους.

Σε ό,τι κι αν κάνουμε, δεσμευόμαστε να πληρούμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Θέλουμε οι εργασιακές συνθήκες μας να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για καινοτομία και ένα μέσο για να το κατορθώσουμε αυτό είναι η ένταξη της ποικιλομορφίας. Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν ανάλογα με τις ατομικές τους δεξιότητες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτέλεσμα κυρίως της δημογραφικής αλλαγής και της ψηφιοποίησης της εργασίας. Η δια βίου μάθηση και η ατομική εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου αποτελούν το θεμέλιο αυτής της διαδικασίας. Η αμοιβή, τα οφέλη καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για ισορροπία της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής συμπληρώνουν το ελκυστικό μας ολοκληρωμένο πακέτο παροχών. Παρακολουθούμε τη θέση μας στις κατατάξεις αξιολόγησης εργοδοτών έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας και στο μέλλον. Οι εργαζόμενοί μας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό, ως πρεσβευτές της BASF.

Αριθμός εργαζομένων


Στο τέλος του 2020, ο αριθμός των εργαζόμενων στη BASF μειώθηκε σε 110.302 σε σχέση με τους 117.628 εργαζόμενους, στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην πώληση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των χημικών κατασκευών, που επηρέασε περίπου 7.500 εργαζόμενους. Σε αντιστάθμισμα, λόγω της εξαγοράς της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πολυαμιδίων της Solvay, περίπου 1.200 εργαζόμενοι προστέθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου BASF, συμπεριλαμβανομένων αυτών στις κοινές επιχειρήσεις της Butachimie SNC και Alsachimie S.A.S., στην πόλη Chalampé της Γαλλίας, που υπολογίζονται σε αναλογική βάση.  Απασχολούμε 3.120 εκπαιδευόμενους1 (2019: 3.161). 2.128 εργαζόμενοι ήταν με προσωρινές συμβάσεις (εκ των οποίων, το 44% ήταν γυναίκες).


Στη BASF, το πρόγραμμα μαθητείας εκπαιδεύει φοιτητές με τεχνικό, επιστημονικό και επιχειρηματικό αντικείμενο και εμπορικά ή βιοτεχνικά επαγγέλματα.

Εργαζόμενοι του Ομίλου BASF ανά περιοχή

(Σύνολο: 110.302, εκ των οποίων 25,5% γυναίκες, στις 31 Δεκεμβρίου 2020)

employees-by-region.jpg