Ποιοι είμαστε

Οι στόχοι μας

Η μελλοντική επιχειρηματική επιτυχία σημαίνει τη δημιουργία αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Έχουμε θέσει, εμείς οι ίδιοι, φιλόδοξους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο μαζί με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Δημοσιεύουμε τις εκθέσεις με διαφάνεια σχετικά με την επίτευξη των στόχων μας, έτσι ώστε οι πελάτες, επενδυτές, εργαζόμενοι και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδό μας.

Two engineers climbing up the stairs

Επιθυμούμε να αναπτυχθούμε γρηγορότερα από την αγορά και με τον τρόπο αυτό να είμαστε οικονομικά επιτυχημένοι και επικερδείς. Επιπλέον, θέλουμε να παρέχουμε απαντήσεις στις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουμε αποφασίσει να περιορίσουμε τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα εργοστάσιά μας και τις αγορές ενεργειακών προϊόντων στο επίπεδο του 2018, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνουμε τον όγκο της παραγωγής μας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να αποσυνδέσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την οργανική ανάπτυξη. Έχουμε επίσης καθορίσει τους στόχους για την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, για ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για μια υπεύθυνη διαχείριση προμηθειών, για τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, για εργαζόμενους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την επιχείρηση και για την ένταξη της διαφορετικότητας.

Ο τελικός αντικειμενικός σκοπός αυτών των στόχων είναι να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας σε ένα αειφόρο μέλλον και, παράλληλα, να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων  Εθνών (SDGs)1. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα όπου εμείς, ως εταιρία μπορούμε να κάνουμε μια σημαντική συνεισφορά, όπως η προστασία του κλίματος, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και η καταπολέμηση της πείνας.

Η κατάσταση της επίτευξης των στόχων το 2020 

Κερδοφόρος ανάπτυξη

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG 1
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Αποτελεσματική προστασία του κλίματος

green background image with with text 13-climate action
SDG

Βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Υπεύθυνες προμήθειες

8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

 

Αποδοτική χρήση των πόρων και ασφαλής παραγωγή

6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Εργοδοτική δέσμευση και ποικιλομορφία

5-gender equality
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

1 Περισσότερες πληροφορίες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών στο Sustainable Development Goals και στο sustainabledevelopment.un.org

2 Μέρισμα προτείνεται από το Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών 

Ενεργούμε σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών