Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Οι στόχοι μας

Η μελλοντική επιχειρηματική επιτυχία σημαίνει τη δημιουργία αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Έχουμε θέσει, εμείς οι ίδιοι, φιλόδοξους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο μαζί με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Δημοσιεύουμε τις εκθέσεις με διαφάνεια σχετικά με την επίτευξη των στόχων μας, έτσι ώστε οι πελάτες, επενδυτές, εργαζόμενοι και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδό μας.

targets.jpg

Επιθυμούμε να αναπτυχθούμε γρηγορότερα από την αγορά και με τον τρόπο αυτό να είμαστε οικονομικά επιτυχημένοι και επικερδείς. Επιπλέον, θέλουμε να παρέχουμε απαντήσεις στις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουμε αποφασίσει να περιορίσουμε τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα εργοστάσιά μας και τις αγορές ενεργειακών προϊόντων στο επίπεδο του 2018, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνουμε τον όγκο της παραγωγής μας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να αποσυνδέσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την οργανική ανάπτυξη. Έχουμε επίσης καθορίσει τους στόχους για την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, για ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για μια υπεύθυνη διαχείριση προμηθειών, για τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, για εργαζόμενους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την επιχείρηση και για την ένταξη της διαφορετικότητας.

Ο τελικός αντικειμενικός σκοπός αυτών των στόχων είναι να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας σε ένα αειφόρο μέλλον και, παράλληλα, να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων  Εθνών (SDGs)1. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα όπου εμείς, ως εταιρία μπορούμε να κάνουμε μια σημαντική συνεισφορά, όπως η προστασία του κλίματος, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και η καταπολέμηση της πείνας.

Η κατάσταση της επίτευξης των στόχων το 2020 

Κερδοφόρος ανάπτυξη

Επίτευξη απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) σημαντικά υψηλότερης από το ποσοστό του κόστους κεφαλαίου ετησίως

Στόχος
 

>9%

Κατάσταση το 2020 

1,7%

sdg_8-9.jpg

SDG 1

Ταχύτερη ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων από την παγκόσμια παραγωγή χημικών ετησίως

Στόχος

>–0,4%

Κατάσταση

το 2020 

–0,5%

sdg_8-9.jpg

SDG

Αύξηση  της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) προ έκτακτων πληρωμών από 3% σε 5% ανά έτος

Στόχος

3%–5%

Κατάσταση το 2020 

–10,7%

sdg_8-9.jpg

SDG

Αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή ετησίως χάρη σε ισχυρές διαθέσιμες ταμειακές ροές

Στόχος

>€3,30

Κατάσταση το 2020 

€3,302

sdg_8-9.jpg

SDG

Αποτελεσματική προστασία του κλίματος

Ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών  CO2 μέχρι το 2030

(Εξέλιξη των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με το 2018)

Στόχος

 

≤21,9 MMT

Κατάσταση το 2020 

20,8 MMT

sdg_13.jpg

SDG

Βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Επίτευξη πωλήσεων σε προϊόντα Accelerator ύψους 22 δις Ευρώ μέχρι το 2025

Στόχος

€22,0 δισεκατομμύρια

Κατάσταση το 2020 

€16,7 δισεκατομμύρια

sdg_2-6-12-13.jpg

SDG

Υπεύθυνες προμήθειες

Κάλυψη του 90% των σχετικών δαπανών με αξιολογήσεις βιωσιμότητας μέχρι το 2025 

Στόχος

90%

Κατάσταση το 2020 

80%

sdg_8-12.jpg

SDG

Βελτίωση της απόδοσης σχετικά με τη βιωσιμότητα του 80% των προμηθευτών μας, ενόψει της επαναξιολόγησης τους.

Στόχος

80%

Κατάσταση το 2020 

68%

sdg_8-12.jpg

SDG

 

Αποδοτική χρήση των πόρων και ασφαλής παραγωγή

Μείωση του παγκόσμιου ποσοστού συμβάντων ασφάλειας των διαδικασιών ανά 200.000 ώρες εργασίας σε ≤ 0,1 μέχρι το 2025

Στόχος

 

≤0,1 

Κατάσταση το 2020 

0,3

sdg_6-8.jpg

SDG

Μείωση του παγκόσμιου ποσοστού ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας σε ≤ 0,1 μέχρι το 2025

Στόχος

 

≤0,1

Κατάσταση το 2020 

0,3

sdg_8.jpg

SDG

Εισαγωγή βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής σε περιοχές με μειωμένα υδάτινα αποθέματα  και σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής Verbund μέχρι το 2030

Στόχος

 

100%

Κατάσταση το 2020 

46,2%

sdg_6-12.jpg

SDG

Εργοδοτική δέσμευση και ποικιλομορφία

Αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης στο 30% μέχρι το 2030

Στόχος

30%

Κατάσταση το 2020 

24,3%

sdg_5.jpg

SDG

Περισσότεροι από το 80% των εργαζόμενων μας αισθάνονται ότι στην BASF μπορούν να εξελιχθούν και να αποδώσουν τα μέγιστα.

Στόχος

>80%

Κατάσταση το 2020 

82%

sdg_8.jpg

SDG

hellblau.jpg

Πιο σημαντικοί δείκτες απόδοσης

1 Περισσότερες πληροφορίες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών στο Sustainable Development Goals και στο sustainabledevelopment.un.org

2 Μέρισμα προτείνεται από το Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών 

Ενεργούμε σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών