Ποιοι είμαστε

Το σήμα της BASF

Μέσω διαφορετικών σημείων επαφής με τους πελάτες (brand touch points), αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το εμπορικό σήμα της BASF σημαίνει συνεκτικότητα, καινοτόμες λύσεις, συνεργασίες με προστιθέμενη αξία και αειφορία. Για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη θέση μας ως κορυφαία χημική εταιρεία του κόσμου απαιτείται μια συνεχής,επαγγελματική διαχείριση του σήματός μας.

Το εμπορικό σήμα της BASF και η εταιρική μας στρατηγική

Η επιτυχία της BASF ως μια ολοκληρωμένη διεθνής χημική εταιρεία βασίζεται στο να έχει ένα ισχυρό σήμα. Το σήμα και η αποστολή μας εκφράζεται από τη στρατηγική μας, τον εταιρικό μας σκοπό "Δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον" καθώς και από τις αξίες μας.

Η λέξη που εκφράζει καλύτερα το πνεύμα του σήματος της BASF είναι «συνεκτικότητα».  Η συνεκτικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της BASF. Η έννοια του ενοποιημένου συστήματος παραγωγής Verbund – που εφαρμόζεται στην παραγωγή, την τεχνολογία, την αγορά και την ψηφιοποίηση – προσφέρει καινοτόμες λύσεις για ένα αειφόρο μέλλον. Η δήλωση «Δημιουργούμε χημεία» που εκφράζεται από το λογότυπο της BASF μας βοηθάει να παγιώσουμε στην κοινή γνώμη αυτή μας τη στρατηγική που προσανατολίζεται στο να βρίσκει λύσεις. Το σήμα μας δημιουργεί αξία συμβάλλοντας στο να κοινοποιούνται τα οφέλη της για τους εμπλεκόμενους καθώς και για τις αξίες μας.

Κάθε φορά που οι εμπλεκόμενοι συναντούν το σήμα μας, θέλουμε να είναι πεπεισμένοι ότι BASF σημαίνει συνεκτικότητα, έξυπνες λύσεις, συνεργασίες με προστιθέμενη αξία ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον και αειφορία. Αυτό συμβάλλει στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και την αξία της εταιρείας.

Βελτιώνουμε συνεχώς την εικόνα του σήματός μας. Αξιολογούμε τακτικά την γνώση για το σήμα μας και την εμπιστοσύνη σε αυτό και κατά συνέπεια και στην εταιρεία μας. Μια παγκόσμια μελέτη που διεξάγεται από ανεξάρτητο ινστιτούτο έρευνας αγοράς κάθε δύο χρόνια έδειξε ότι το 2018, όσον αφορά τη αναγνώριση και την εμπιστοσύνη, η BASF είναι πάνω από το μέσο όρο του κλάδου στις περισσότερες χώρες. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τη γνώση για τη BASF σε όλες τις αντίστοιχες αγορές.