Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Verbund

Το ενοποιημένο και διασυνδεδεμένο σύστημα παραγωγής Verbund είναι στον πυρήνα του χαρτοφυλακίου μας και μία από τις πιο βασικές δυνάμεις της BASF. Στο Verbund, συνδέουμε έξυπνα τις μονάδες παραγωγής μας με την τεχνολογία για να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας. 

Το χαρτοφυλάκιό μας διαθέτει μονάδικά προνόμια χάρη στα φυσικά, τεχνολογικά, εμπορικά και ψηφιακά πλεονεκτήματα του συστήματος διασύνδεσης Verbund. Με έξι εγκαταστάσεις Verbund και 355 επιπλέον εγκαταστάσεις παραγωγής, n BASF στηρίζει τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Το Verbund είναι η φυσική ενσωμάτωση παραγωγής, εμπορικών πλατφορμών και τεχνολογιών που συνενώνουν όλες τις δραστηριότητες.

production-verbund.jpg

Verbund Παραγωγής 

Το Verbund Παραγωγής διασφαλίζει ανταγωνιστική προμήθεια βασικών προϊόντων από όλους τους τομείς με αλυσίδες αξίας που προέρχονται από το Verbund. 

technology-verbund.jpg

Verbund Τεχνολογίας

Το Verbund Τεχνολογίας αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς με το εύρος, την επιρροή και την καλύτερη τεχνογνωσία της αγοράς (π.χ. επιστήμες βιοτεχνολογίας, κατάλυση, πλατφόρμα σύνθεσης). 

customer-verbund.jpg

Verbund Αγοράς

Το Verbund Αγοράς δημιουργεί την καταλληλότητα για τον πελάτη με βάση το μέγεθος, από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, για παράδειγμα αυτοκινητοβιομηχανία/ μετακίνηση.

digital-verbund.jpg

Ψηφιακό Verbund

Το Ψηφιακό Verbund χρησιμοποιεί συστηματικά και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση σε όλο το δίκτυο της BASF (διαχείριση δεδομένων, κλίμακα, τεχνητή νοημοσύνη). 

Το σύστημα Verbund δημιουργεί αποδοτικές αλυσίδες αξίες που ποικίλουν από βασικά χημικά έως προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως επιχρίσματα και στελέχη φυτοπροστασίας. Επιπλέον, τα υποπροϊόντα μιας μονάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες μιας άλλης. Σε αυτό το σύστημα, οι χημικές διεργασίες καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, παράγουν υψηλότερη απόδοση σε προϊόντα και διαφυλάσσουν τους πόρους. Έτσι, κάνουμε οικονομία σε πρώτες ύλες και ενέργεια, ελαχιστοποιούμε τις εκπομπές, μειώνουμε τα έξοδα logistics και αξιοποιούμε τη συνέργεια. Οι λύσεις αυτές δίνουν στη BASF τη δυνατότητα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε όλες τις περιοχές του κόσμου, κάνοντας τους πελάτες της συνεχώς πιο επιτυχημένους.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή της βιομηχανίας χτίζοντας και να εξελίσσοντας τις δομές του Verbund και εδραιώνοντας τις λειτουργίες της σε περιορισμένο αριθμό υψηλά αποδοτικών εγκαταστάσεων. 

verbund-sites-teaser.jpg
Last Update 27 Φεβρουαρίου 2018