Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι


Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας. Θέλουμε να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας καθώς και να τους υποστηρίζουμε κατά την εξέλιξή τους. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και ενώνει τους ανθρώπους. Θεμέλιό του είναι η συνολική καθοδήγηση, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και στην επιμονή μας για κορυφαίες επιδόσεις.

Οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της BASF. Συμβάλλουν στο να αλλάξει ο κόσμος που ζούμε προς το καλύτερο με καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις. Είμαστε πεπεισμένοι για την αξία των άριστων εργαζόμενων, ηγετών και εργασιακών συνθηκών. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να δώσουμε στους εργαζόμενούς μας τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στους πελάτες μας ακόμα πιο διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως μέρος της αναβαθμισμένης εταιρικής μας στρατηγικής, θα θέσουμε στο επίκεντρο την αφοσίωση των εργαζομένων και την εποικοδομητική ηγεσία.

Σε ό,τι κι αν κάνουμε, δεσμευόμαστε να πληρούμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Θέλουμε οι εργασιακές συνθήκες μας να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για καινοτομία και ένα μέσο για να το κατορθώσουμε αυτό είναι η ένταξη της ποικιλομορφίας. Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν ανάλογα με τις ατομικές τους δεξιότητες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτέλεσμα κυρίως της δημογραφικής αλλαγής και της ψηφιοποίησης της εργασίας. Η δια βίου μάθηση και η ατομική εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου αποτελούν το θεμέλιο αυτής της διαδικασίας. Η αμοιβή, τα οφέλη καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για ισορροπία της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής συμπληρώνουν το ελκυστικό μας ολοκληρωμένο πακέτο παροχών. Παρακολουθούμε τις κατατάξεις αξιολόγησης εργοδοτών έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους στην εταιρεία μας και στο μέλλον. Οι εργαζόμενοί μας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό, ως πρεσβευτές της BASF.

Αριθμός εργαζομένων

Το τέλος του 2018, η BASF είχε 122.404 εργαζόμενους (2017: 115.490), εκ των οποίων, οι 3.174 ήταν εκπαιδευόμενοι1 (2017: 3.103). 3.226 εργαζόμενοι ήταν με προσωρινές συμβάσεις (εκ των οποίων, το 40,9% ήταν γυναίκες). Η αύξηση του συνολικού αριθμού οφείλεται κυρίως στις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν από τη Bayer. Επιπλέον, 2.017 εργαζόμενοι από την ομάδα διάθεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο συμπεριελήφθησαν στον αριθμό των εργαζομένων από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Στη BASF, το πρόγραμμα μαθητείας εκπαιδεύει φοιτητές με τεχνικό, επιστημονικό και επιχειρηματικό αντικείμενο και εμπορικά ή βιοτεχνικά επαγγέλματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Εργαζόμενοι στον Όμιλο BASF ανά περιοχή

(Σύνολο:122.404, εκ των οποίων 25,1% γυναίκες, στις 31 Δεκεμβρίου 2018)