Global Home
19 maja 2017
Media

Specjalizacja i innowacje – BASF Polska o szansach rozwojowych przemysłu chemicznego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

  • Efektywne wykorzystywanie przewag konkurencyjnych
  • Wpieranie branży chemicznej poprzez kreowanie środowiska przyjaznego innowacjom
  • Skupienie na produkcji specjalistycznej jako sposób na utrzymanie pozycji lidera przez europejski przemysł chemiczny
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym – przykład na to jak przemysł chemiczny poszukuje odpowiedzi na aktualne wyzwania

9000 przedstawicieli administracji, świata biznesu, instytucji naukowo-badawczych; 132 sesje tematyczne zogniskowane wokół poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań dla kształtowania sytuacji społeczno-gospodarczej; promocja innowacyjnych produktów i start-upów. W dniach 10 – 12 maja, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej - firma BASF Polska zaprezentowała perspektywy dotyczące rozwoju gospodarki europejskiej w ramach dwóch paneli dyskusyjnych – „Przemysł Chemiczny” oraz „Circular Economy”.

Wśród najistotniejszych wątków poruszanych przez przedstawicieli przemysłu chemicznego znalazły się zarówno wyzwania, przed którymi stoi aktualnie branża, jak i szanse, jakie mogą pozwolić na utrzymanie przez nią nie tylko pozycji lidera, ale i zapewnienie dalszego wzrostu. Firma BASF Polska, świętująca w 2017 roku 25-lecie istnienia na polskim rynku, wniosła do dyskusji szeroką perspektywę opartą zarówno na doświadczeniu biznesowym w kraju, jak i na analizie aktualnych trendów i przemian w przemyśle europejskim.

Jak zapewnić konkurencyjność?

W budowaniu konkurencyjności firm chemicznych największą rolę odgrywa kilka zasadniczych elementów: dostęp do surowców (jako istotny czynnik kosztowy), innowacyjne technologie oraz zróżnicowane portfolio produktowe. Wśród wyzwań stojących przed firmami działającymi na polskim i europejskim rynku chemicznym do najbardziej aktualnych należą m.in. kwestie regulacyjne, mniejsza dostępność i wyższe koszty surowców w Europie (mogące powodować konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu czy przenoszenia produkcji do innych regionów świata). Ze względu na fakt, że przewagą europejskiego przemysłu chemicznego nie może być dostęp do tanich surowców czy niskich kosztów energii, branża chemiczna w Europie powinna zogniskować swoje działania na kreowaniu innowacyjnych rozwiązań i skupieniu się na produkcji specjalistycznej. Ponadto, na wypracowaniu wspólnej wartości dodanej poprzez rozwijanie innowacji technologicznych mogą zyskać wszystkie branże – od przemysłu chemicznego, który, ze względu na swą specyfikę od lat jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów, poprzez odbiorców branży chemicznej – przemysł motoryzacyjny, budowalny, kosmetyczny, opakowaniowy. A to w końcowym etapie przełoży się także na lepsze dostosowanie do potrzeb klientów i zmieniającego się świata.

„Innowacje, inwestycje, efektywne zarządzanie portfolio – to filary strategii BASF. Te trzy wiodące czynniki spięte są dwoma kolejnymi kluczowymi elementami – wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju i współpracą z partnerami. To właśnie dzięki tak kształtowanej strategii, możemy postawić na umacnianie obszarów, które dają największe możliwości wykorzystania szans stwarzanych przez rynek. BASF stawia na innowacje i przynosi to wymierne rezultaty. W 2016 roku ponad 10 miliardów Euro firma wygenerowała ze sprzedaży produktów, które zostały wprowadzone na rynek począwszy od 2011 roku” – powiedział Marek Jagieła, dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku podczas sesji dyskusyjnej poświęconej przemysłowi chemicznemu.

Ze względu na szerokie portfolio produktów i rozwiązań technologicznych oraz bardzo szerokie spektrum odbiorców – sektor chemiczny posiada zarówno warunki, jak i umocowanie do tego, by wytyczać kierunki wdrożenia najbardziej adekwatnych rozwiązań dla wielu segmentów gospodarki. Silne zaplecze badawcze czy choćby doświadczenie w kreowaniu tego typu rozwiązań stanowią wciąż o pozycji lidera europejskiego przemysłu chemicznego na rynku globalnym. Uczestnicy panelu dyskusyjnego - reprezentanci działających w Polsce firm chemicznych oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego zgodnie podkreślali jednak, że aby pozycja ta została utrzymana – sektor chemiczny w Europie musi mieć szanse budowania swojej przyszłości w przyjaznym, otwartym na zmiany środowisku – zarówno gospodarczym, jak i regulacyjnym.

„Jako działający na polskim rynku przedstawiciele branży chemicznej, musimy dbać o europejski przemysł chemiczny. Sektor ten obejmuje obecnie ponad 29 tysięcy przedsiębiorstw chemicznych i około 1,2 miliona zatrudnionych w nim osób. To branża o bardzo dużym znaczeniu i wciąż wielkim potencjale. Musimy uważać jednak, aby europejskiej chemii wewnętrznie nie zdusić, a pozwolić jej wzrastać. Myślę tu np. o przeregulowaniu rynku europejskiego w porównaniu do innych regionów świata. Aby się skutecznie rozwijać, przemysł chemiczny w Europie musi być w pełni pewien gwarancji funkcjonowania w najistotniejszych dla siebie obszarach” – dodał Marek Jagieła.

Razem dla optymalnych rozwiązań

Ze względu na swą rolę przemysł chemiczny zobowiązany jest do aktywnego zabierania głosu tam, gdzie wspólnie z Partnerami może poszukiwać odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania - zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Działania mające na celu zapewnienie społeczeństwom zrównoważonych, inteligentnych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu stanowią o kształtowaniu produkcji chemicznej w sposób odpowiedzialny. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego firma BASF Polska wzięła udział w dyskusji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Realna potrzeba skupienia się na tym obszarze, wynika choćby z dynamicznego wzrastania aglomeracji miejskich. Coraz częściej pojawiają się pytania o zapewnienie efektywności energetycznej, czy wprowadzenie rozwiązań pozwalających na ograniczenie ilości odpadów komunalnych. Przemysł chemiczny jest w stanie stworzyć rozwiązania, które pomogą takie potrzeby realizować.

„Zapewnienie właściwych warunków prawnych dla efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi – m.in. za sprawą tzw. ustawy śmieciowej - to krok w bardzo dobrą stronę. Potrzebne jest jednak także znalezienie możliwości technologicznych, które ułatwią wprowadzanie zmian. Nie wystarczy tylko efektywna segregacja śmieci czy poddawanie ich recyklingowi. Jednym z celów powinno być dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Do tego potrzebna jest otwartość na wdrażanie innowacji i to już na etapie projektowania opakowań – np. w obszarze biodegradowalnych tworzyw sztucznych.” – powiedział Marek Jagieła podczas dyskusji poświęconej Circular Economy”.

W trakcie Kongresu można było sprawdzić również osobiście jak korzystać z takich rozwiązań. BASF Polska zaprezentowała biodegradowalne tworzywo sztuczne ecovio®, które idealnie nadaje się do tworzenia zamkniętych systemów obiegu odpadów. Dzięki zastosowaniu surowców odnawialnych, ecovio® rozkłada się całkowicie do biomasy i wody. Proces produkcji oparty jest na innowacyjnej technologii, wykorzystującej właściwości kompostowalnego polimeru (Ecoflex®) i kwasu mlekowego (PLA) uzyskiwanego z kukurydzy. Dzięki temu ecovio® może ulec biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy i ich enzymy. Technologia oferuje różne gatunki produktów spełniających międzynarodowe i krajowe normy i wymogi dotyczące kompostowania przemysłowego, m.in. kompostowalne kubki, talerze, worki na śmieci, folie dla rolnictwa, a nawet kapsułki do przygotowania ulubionej kawy z ekspresu. To przykład, który pokazuje jednak, że możliwości do szerokiego zastosowania tego typu rozwiązań są coraz większe i, że warto wspólnie poszukiwać odpowiedzi na to jak wspólnie wykorzystywać dalsze szanse wzrostu europejskiej gospodarki.

BASF Polska w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach nagrodzono firmy poszukujące najbardziej zrównoważonych rozwiązań i traktujące je jako jeden z najistotniejszych elementów swojej strategii. W trakcie gali Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017, zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną, zaprezentowano wyniki 11. już zestawienia największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W tym roku Ranking ukazał się w nowej odsłonie z podziałem na trzy poziomy zaawansowania firm. BASF Polska otrzymała 4. pozycję poziomu kryształowego, w którym zaklasyfikowano przede wszystkim  firmy dojrzałe w zakresie CSR i aktywne w tym obszarze.

O BASF Polska

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dystrybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu około 700 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2015 roku wyniosły 778 milionów Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobne dwa laboratoria działają w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie laboratoria rocznie odwiedzane są przez blisko 40 tys. gości.

Więcej informacji na http://www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku.

 

 

Ostatnia aktualizacja 19 maja 2017