Medya

Fark yaratmak

Three girls in a hammock

Sıtma, daha çok Afrika’nın Sahra altı bölgesinde görülüyor olsa da dünyanın geri kalan bölgeleri de aynı sorunla karşı karşıya. Brezilya’da özellikle Amazon ormanı civarındaki eyaletlerde sıtma hastalığı halk sağlığı açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Örneğin, São José do Jabote’nin küçük topluluğu Urucará, sıtmanın yaygın görüldüğü bir bölge.

Buradaki sıcak iklim ve bol su kaynağı, sıtma sineğinin yaşaması, gelişmesi ve insanlara hastalığı bulaştırması için ideal koşulları yaratıyor. Bu da São José do Jabote’de yaşayan erkek, kadın ve çocuklar için korkunç sonuçlar doğuruyor.

2007 yılında sıtma soğuk algınlığı kadar yaygın görülüyordu. São José do Jabote’de yaşayan herkes yılda en az üç kez hastalığa yakalanıyordu. Çocuklar okula gidemiyor, bu nedenle toplumun eğitime yönelik koyduğu hedefler sekteye uğruyordu. BASF, Foundation for Health Surveillance in Amazonas (FVS-AM) ile işbirliği yaparak , uzun ömürlü böcek öldürücü Interceptor® cibinliğini değerlendirmek üzere bir çalışma başlattı.

2008 yılı sonlarında başlayan projede, São José do Jabote’deki her eve Interceptor® cibinlikleri yerleştirildi, nasıl ve ne için kullanılması gerektiği hakkında eğitimler verildi. Sonuçlar etkileyiciydi. Sadece iki yıl içerisinde sıtmanın görülme oranı %97 azaldı ve sadece her 12 kişiden biri hastalığa yakalandı. Olumlu etkiler tüm topluma yayıldı. Sıtma hastalığından kurtulan çocuklar nihayet okula düzenli olarak gitmeye başladı ve iki yıl içinde toplumun okuma-yazma hedeflerine ulaşmasına imkan tanındı. Tüm bu etkiler Birleşmiş Milletler Milenyum Kalkınma Hedefleri’nden çok önemli bir maddeyi simgeliyor: Daha sağlıklı ve daha eğitimli bir nüfus, yoksulluğun azaltılmasını sürdürülebilir şekilde desteklemenin temel unsurudur.

BASF basit yerel projelerde yer almanın ve bu projeleri desteklemenin hayati yararlar getireceğine inanıyor. São José do Jabote’de elde edilen sonuçlar da bunu destekliyor.

Three girls in a hammock
BASF’nin uzun ömürlü böcek öldürücü cibinliği Interceptor®, Brezilya’nın São José do Jabote kasabasında sıtma vakalarında %97 azalma sağlarken, São José do Jabote halkının tamamı, özellikle de hastalıktan en çok etkilenen gençler projeden faydalandı.
Three girls at a shore
Brezilya’nın São José do Jabote halkı, Jatapú Nehrinin sol kıyısında bulunan Urucará bölgesinde yaşıyor.
Wife with child behind hammock
Interceptor® cibinliklerinin en büyük avantajlarından biri tek bir kişi tarafından kolayca kurulabiliyor olması. São José do Jabote sakinleri aldıkları basit bir eğitimin ardından herhangi bir yardım almadan cibinlikleri evlerine kurdular ve bu kullanım kolaylığı Interceptor® cibinliklerinin bölgede yaygınlaşmasını sağladı.
Man in a motor boat on a river
Bölgenin karayolu için yeterli altyapısı bulunmadığı için ulaşım çoğunlukla nehir yoluyla sağlanıyor. FVS – AM isimli yardım kuruluşuna ait ekipler, sıtmaya karşı mücadelenin nasıl ilerlediğini gözlemlemek için her ay São José do Jabote’ye gitti. Aldıkları sonuçlar şaşırtıcıydı : Kişi başı sıtmaya yakalanma oranı 2007 yılında 3,52 vaka iken bu rakam 2010 yılında 0,12 vakaya düşmüştü.
Taking blood sample from child
Bir hemşire São José do Jabote’li bir çocuktan kan örneği alıyor. Kan, Plazmodyum falsiparum parazitinin kontrolü için test edilecek.
Child colorizes a mosquito drawing
BASF ve FVS – AM isimli yardım kuruluşunun başlattığı girişimin bir temel unsurunu da eğitim oluşturuyor. Öğrenciler, 2007 yılında sadece 132 kişilik nüfusu bulunan São José do Jabote bölgesinde 456 sıtma vakasına neden olan bu böcek hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için sivrisinek resimlerini boyuyorlar.
Children with balloons
Sıtma ile başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için, köylüler Interceptor®cibinliklerinin kullanımı ve bakımı hakkında daha fazla bilgi edindiler. São José do Jabote’de yaşayan çocuklara sivrisinek kontrolünün önemini anlatan özel eğitim programları da düzenlendi.