Polska
Kim jesteśmy

Organizacja

Struktura prawna i organizacja Grupy BASF

12 działów zostało podzielonych na cztery segmenty w oparciu o swoje modele biznesowe. Działy ponoszą odpowiedzialność operacyjną i są przyporządkowane według sektorów lub produktów. Zarządzają naszymi 54 globalnymi i regionalnymi jednostkami biznesowymi oraz opracowują strategie dla 86 strategicznych jednostek biznesowych.

Jednostki regionalne ponoszą odpowiedzialność za optymalizację infrastruktury lokalnej, a także wspierają wykorzystanie naszego potencjału rynkowego. Dla celów sprawozdawczości finansowej tworzymy oddziały regionalne w czterech regionach: Europa; Ameryka Północna; Azja Pacyfik; Ameryka Południowa, Afryka, Bliski Wschód.

Działalność gospodarczą Grupy BASF wspiera osiem jednostek funkcyjnych i siedem jednostek korporacyjnych. Jednostki funkcyjne i korporacyjne świadczą usługi w zakresie finansów, relacji inwestorskich, komunikacji, zasobów ludzkich, inżynierii i zarządzania zakładami, jak również w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza organizacja badawczo-rozwojowa zatrudnia około 10 000 pracowników w globalnych jednostkach badawczych oraz utrzymuje nasz potencjał innowacyjny i konkurencyjność.

Oddziały i jednostki funkcyjne ponoszą wspólną odpowiedzialność za realizację procesów biznesowych. Ściśle koordynują zakupy surowców i usług, produkcję i transport do klientów.

Segmenty naszej działalności

Nasz portfel biznesowy jest właściwie wyważony i oferuje duże możliwości rozwoju. Składa się z czterech segmentów z 12 działami operacyjnymi. Nasze segmenty oparte są na produktach powiązanych, branżach klientów i procesach produkcyjnych. Dzięki temu możemy skuteczniej łączyć kompetencje i wiedzę oraz szybciej wprowadzać nasze produkty i rozwiązania systemowe na rynek.
  • Chemikalia
  • Produkty uszlachetniające
  • Materiały i rozwiązania funkcjonalne
  • Rozwiązania dla rolnictwa 

Nasza nowa struktura segmentów

Wprowadzimy nową strukturę segmentów o wyższej efektywności i orientacji rynkowej, która będzie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 roku. Zwiększy to przejrzystość w zakresie rozwoju naszych przedsiębiorstw, znaczenia łańcuchów wartości i roli naszego Verbund.

Nowa struktura składa się z sześciu segmentów: 

  • Chemikalia, 
  • Materiały, 
  • Rozwiązania dla przemysłu
  • Technologie zabezpieczeń powierzchni, 
  • Żywienie i pielęgnacja
  • Rozwiązania dla rolnictwa