Global Home
Kim jesteśmy

Organizacja

Struktura prawna i organizacja Grupy BASF

11 działów zostało podzielonych na 6 segmentów w oparciu o swoje modele biznesowe. Działy ponoszą odpowiedzialność operacyjną i są przyporządkowane według sektorów lub produktów. Zarządzają naszymi 52 globalnymi i regionalnymi jednostkami biznesowymi oraz opracowują strategie dla 75 strategicznych jednostek biznesowych.

Jednostki regionalne ponoszą odpowiedzialność za optymalizację infrastruktury lokalnej, a także wspierają wykorzystanie naszego potencjału rynkowego. Dla celów sprawozdawczości finansowej tworzymy oddziały regionalne w czterech regionach: Europa; Ameryka Północna; Azja Pacyfik; Ameryka Południowa, Afryka, Bliski Wschód.

Razem z jednostkami rozwojowymi w naszych działach operacyjnych, trzy globalne działy badawcze - Process Research & Chemical Engineering, Advanced Materials & Systems Research i Bioscience Research - chronią nasze zdolności innowacyjne i konkurencyjność.

Pięć jednostek serwisowych zapewnia konkurencyjne usługi dla oddziałów operacyjnych i zakładów produkcyjnych: Global Engineering Services; Global Digital Services; Global Procurement; European Site & Verbund Management; Global Business Services (finanse; zasoby ludzkie; ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo; własność intelektualna; komunikacja; zaopatrzenie, łańcuch dostaw i wewnętrzne usługi konsultingowe).

Jednostki Centrum Korporacyjnego wspierają Radę Dyrektorów Wykonawczych w kierowaniu firmą jako całością. Obejmują one główne zadania z następujących obszarów: strategia; finanse; prawo i zgodność; podatek; ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo; zasoby ludzkie; komunikacja; relacje inwestorskie i audyt wewnętrzny.

 • Europa
 • Ameryka Północna
 • Azja i Pacyfik
 • Ameryka Południowa, Afryka, Bliski Wschód

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health & Safety
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit
 • Corporate Taxes & Duties

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Procurement
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Business Services

 • Advanced Materials & Systems Research
 • Bioscience Research
 • Process Research & Chemical Engineering