Polska
Kim jesteśmy

Organizacja

Struktura prawna i organizacja Grupy BASF

12 działów zostało podzielonych na cztery segmenty w oparciu o swoje modele biznesowe. Działy ponoszą odpowiedzialność operacyjną i są przyporządkowane według sektorów lub produktów. Zarządzają naszymi 54 globalnymi i regionalnymi jednostkami biznesowymi oraz opracowują strategie dla 86 strategicznych jednostek biznesowych.

Jednostki regionalne ponoszą odpowiedzialność za optymalizację infrastruktury lokalnej, a także wspierają wykorzystanie naszego potencjału rynkowego. Dla celów sprawozdawczości finansowej tworzymy oddziały regionalne w czterech regionach: Europa; Ameryka Północna; Azja Pacyfik; Ameryka Południowa, Afryka, Bliski Wschód.

Działalność gospodarczą Grupy BASF wspiera siedem jednostek funkcyjnych i osiem jednostek korporacyjnych. Jednostki funkcyjne i korporacyjne świadczą usługi w zakresie finansów, zasobów ludzkich, inżynierii i zarządzania zakładami, jak również w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, relacji inwestorskich i komunikacji. Nasza organizacja badawczo-rozwojowa utrzymuje nasz potencjał innowacyjny i konkurencyjność.

Oddziały i jednostki funkcyjne ponoszą wspólną odpowiedzialność za realizację procesów biznesowych. Ściśle koordynują zakupy surowców i usług, produkcję i transport do klientów. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadziliśmy nową strukturę segmentów o wyższej efektywności i orientacji rynkowej. Zwiększa to przejrzystość w zakresie rozwoju naszych przedsiębiorstw, znaczenia łańcuchów wartości i roli naszego Verbund. Nasza nowa struktura składa się z sześciu segmentów:

Segmenty naszej działalności

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadziliśmy nową strukturę segmentów o wyższej efektywności i orientacji rynkowej. Zwiększa to przejrzystość w zakresie rozwoju naszych przedsiębiorstw, znaczenia łańcuchów wartości i roli naszego Verbund. Nasza nowa struktura składa się z sześciu segmentów:

  • Chemikalia, 
  • Materiały, 
  • Rozwiązania dla przemysłu
  • Technologie zabezpieczeń powierzchni, 
  • Żywienie i pielęgnacja
  • Rozwiązania dla rolnictwa