Medya

Mücadelenin finansmanı

Podium discussion

Son on yılda, sıtma kontrolü ile ilgili dış finansman taahhütleri on beş misli arttı. Peki, bu finansal kaynaklar, 2015 yılına kadar Birleşmiş Milletler'in sıtma vakalarını durdurma ve geriletmeyi içeren Milenyum Kalkınma Hedefini gerçekleştirmesi için yeterli olacak mı?

Sıtmayla mücadele için finansman genellikle üç kuruluştan sağlanıyor: Global Fon, ABD Başkanlık Sıtma Girişimi (PMI) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Finansmanın geri kalanı ise çift taraflı finansman olarak yaklaşık 18 ülke ve çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanıyor. "Sıtmayla Mücadele" Ortaklığı'na (RBM) göre, finansman ile müdahale kapsamı ya da başka bir deyişle finansman işleri arasında doğrudan bir ilişki var. Finansman seviyesinin yılda 1,6 milyar dolarla tavan yaptığı görülse de, sıtma konusundaki Milenyum Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için gereken tahmini yıllık 5 milyar ila 6 milyar doların hali hazırda yalnızca %25'ine ulaşılabildi.

Kaynak: Sıtma Finansman ve Kaynak Kullanımı hakkında RBM raporu: Sıtmayla Mücadele Ortaklığının İlk On Yılı.

Sıtmayla mücadelenin finansman sürecine dahil olan kuruluşlar (2003 - 2009)

Destek Afrika'da nasıl kullanılıyor?


Sıtmayla mücadelenin finansman sürecine dahil olan kuruluşlar (2003 - 2009)

Diagram of annual funding commitments for the fight against malaria 2003-2009