Česká republika
Kdo jsme

Strategické oblastí činností a hodnoty

Naše strategické oblasti činnosti

Abychom dosáhli našich cílů a stali se přední společností v chemickém odvětví pro naše zákazníky, posilujeme naše výsledky v oblasti inovací a operací jakožto předního výrobce chemikálií a provozovatele závodů. Využíváme digitální technologie a údaje, abychom vytvořili další přidanou hodnotu pro nás a naše zákazníky. Udržitelnost je ještě hlouběji zakořeněná do řízení našeho podnikání. Chceme posílit vášeň pro naše zákazníky u všech zaměstnanců. Rozšiřujeme naše portfolio a zdokonalujeme naši organizaci tak, aby lépe vyhovovala potřebám zákazníků, s využitím síly integrace v rámci našeho konceptu Verbund. Vymezili jsme šest strategických oblastí činnosti, jejichž prostřednictvím se chceme více zaměřit na naše zákazníky.

innov.jpg

Inovace

Inovace jsou základem našeho úspěchu. BASF je jedničkou v inovacích v chemickém průmyslu s téměř 10 000 zaměstnanci ve výzkumu a vývoji a investicemi do výzkumu a vývoje ve výši okolo 2,1 miliardy EUR. Na těchto silných stránkách nadále stavíme. Snažíme se o neustálé sbližování výzkumu a vývoje a plnění požadavků našich zákazníků, což tvoří stále větší část našeho inovačního procesu. Zapojujeme je již v ranější fázi a rozšiřujeme naše partnerství se zákazníky a externími partnery.

Více
sustai.jpg

Trvalá udržitelnost

Klíčovým faktorem je udržitelnost. Našimi výrobky, řešeními a technologiemi chceme vytvářet hodnoty pro životní prostředí, společnost a obchod. Proto neustále zvyšujeme relevanci udržitelnosti v našich procesech řízení a obchodních modelech. To nás profiluje jako klíčového partnera v podpoře našich zákazníků, otevírá nám nové oblasti růstu a zajišťuje naší společnosti dlouhodobý úspěch.

Více
operat.jpg

Výroba

Těžištěm naší činnosti je výroba a zpracování chemikálií. Náš koncern nám poskytuje mnoho technologických, tržních, výrobních a digitálních výhod. Naše komplexní produktové portfolio, které se pohybuje od základních chemikálií až po individuální systémová řešení, nám prostřednictvím diferencované nabídky umožňuje naplňovat stále různorodější potřeby našich zákazníků.

Více
digit.jpg

Digitalizace

Digitalizace je nedílnou součástí našeho podnikání. Usilujeme o zásadní zlepšování dostupnosti a kvality našich procesních dat. Abychom toho dosáhli, vytyčili jsme si cíl do roku 2022 digitalizovat procesy ve více než 420 závodech po celém světě. Tato data budeme systematicky analyzovat proto, abychom mohli procesy dále automatizovat a tím zvyšovat efektivitu. Kombinace interních a externích dat poskytuje mnoho nových příležitostí pro efektivnější řízení naší činnosti, zlepšování procesů a vytváření přidané hodnoty pro naše zákazníky.

Více (EN)
portf.jpg

Portfolio

Prostřednictvím akvizic a odprodejů jsme dosáhli portfolia zaměřeného na oblasti růstu orientované na inovace. Akvizice integrované výroby polyamidů od společnosti Solvay a nákupy několika podniků od společnosti Bayer dále posílily naši pozici ve výrobě plastů a v zemědělském sektoru. V našem budoucím růstu bude hrát klíčovou roli asijský trh. Naše silná inovační, výrobní a prodejní základna v Číně nám umožňuje reagovat na potřeby našich zákazníků diferencovaným způsobem. Pro další posílení naší pozice na tomto dynamicky rostoucím trhu plánujeme vybudovat integrovaný závod koncernu v Čan-ťiangu.

Více (EN)
people.jpg

Lidé

Naši zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu BASF. Proto věříme, že je důležité mít fungující prostředí, které rozvíjí individuální schopnosti a nadání jednotlivých zaměstnanců a které jim a jejich týmům umožňuje podat co nejlepší výkon. Našim zaměstnancům poskytujeme více individuální svobody. Zároveň však podporujeme a propagujeme kulturu vůdcovství, která našim zaměstnancům umožňuje reagovat na potřeby zákazníka rychle a efektivně se zaměřením na řešení a výsledek.

Přidejte se k nám

Naše hodnoty

To, jak se chováme, je naprosto zásadní pro úspěšnou implementaci naší strategie i pro to, jak nás vnímají naši podílníci. Ctíme čtyři základní hodnoty: kreativitu, otevřenost, odpovědnost a podnikavost. Tyto čtyři pilíře jsou základem všeho, co děláme, a určují, jak chceme společně pracovat – jako tým, s našimi zákazníky a našimi partnery.

Naše hodnoty

jsou závazné pro všechny naše zaměstnance a vytvářejí rámec pro vše, co děláme.

Tvořivost

 • Pro své zákazníky vytváříme skvělé produkty a řešení.
 • Vítáme smělé nápady a dáváme jim možnost růst.
 • Jednáme s optimismem a vzájemně se inspirujeme. 

Otevřenost

 • Ceníme si rozmanitosti lidí, názorů i zkušeností.
 • Podporujeme zpětnou vazbu, která se zakládá na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře.
 • Učíme se z nezdarů. 

Odpovědnost

 • Zdraví a bezpečnost lidí jsou pro nás absolutní prioritou.
 • Udržitelný přístup tvoří součást každého našeho rozhodnutí.
 • Dbáme o přísné dodržování norem a environmentálních standardů.

Podnikavost

 • Jako jednotlivci i jako společnost se zaměřujeme na zákazníky.
 • Využíváme příležitosti a myslíme dopředu.
 • Respektujeme vlastnictví a přijímáme osobní odpovědnost.