Česká republika
Kdo jsme

Naše cíle

Klíčem k budoucímu obchodnímu úspěchu je vytvářet hodnoty pro životní prostředí, společnost a obchod. To je důvod, proč jsme si stanovili ambiciózní globální cíle respektující celý náš hodnotový řetězec a tři rozměry udržitelnosti. Transparentně sdílíme naše dosažené cíle tak, aby naši zákazníci, investoři, zaměstnanci a další zainteresované strany věděli, co děláme a jak si stojíme.

targets.jpg

Chceme růst rychleji než trh, dále zvyšovat naši ziskovost, dosahovat návratnosti vloženého kapitálu (ROCE) vysoko nad jeho procentní hodnotou a každoročně navyšovat dividendu z akcie na základě silného volného peněžního toku. Kromě těchto finančních cílů usilujeme také o dosažení cílů v oblasti udržitelnosti. Zavázali jsme se například omezit celkové emise skleníkových plynů z našich výrobních závodů a z našich nákupů energie na úroveň roku 2018 i při zvyšování objemů výroby. Chceme posílit orientaci našeho výrobního portfolia na udržitelnost a významně zvýšit prodeje výrobků Accelerator. Usilujeme také o podporu udržitelnosti v našich dodavatelských řetězcích a o zodpovědné využívání přírodních zdrojů. Chceme také dále zlepšovat bezpečnost naší výroby. Vedle toho se zaměřujeme na propagaci rozmanitosti v rámci společnosti a na vytváření pracovního prostředí, ve kterém naši zaměstnanci pociťují bezpečí a podporu pro svůj vlastní růst a co nejlepší výkon.

Smyslem těchto cílů je vést náš podnik do udržitelné budoucnosti a zároveň přispívat k uplatňování cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN. Zaměřujeme se na problémy, k jejichž řešení můžeme jako společnost zásadně přispět, jako jsou například ochrana klimatu, udržitelnost spotřeby a výroby či boj proti hladomoru.

Pokrok v dosahování cílů v roce 2020

Růst ziskovosti

Každoroční dosahování návratnosti vynaloženého kapitálu (ROCE) vysoko nad procentní hodnotou kapitálu.

Cieľ

>9%

Stav v roku 2020

1.7%

sdg_8-9.jpg

SDG 1

Každoroční růst objemů prodeje rychlejší než globální světová výroba.

Cieľ

>–0.4%

Stav v roku 2020

–0.5%

sdg_8-9.jpg

SDG

Zvyšování EBITDA před zvláštními položkami o 3-5 % v každém roce.

Cieľ

3%–5%

Stav v roku 2020

–10.7%

sdg_8-9.jpg

SDG

Každoroční navyšování dividendy z akcie na základě silného volného peněžního toku.

Cieľ

>€3.30

Stav v roku 2020

€3.302

sdg_8-9.jpg

SDG

Účinná ochrana klimatu

Zvyšování CO2 neutrality do roku 2030.

(Vývoj uhlíkových emisí oproti úrovni roku 2018.)

Cieľ

 

≤21.9 MMT

Stav v roku 2020

20.8 MMT

sdg_13.jpg

SDG

Udržitelné produktové portfolio

Dosažení zisku 22 miliard EUR z prodeje výrobků Accelerator do roku 2025.

Cieľ
 

€22,0 miliárd

Stav v roku 2020

€16,7 miliárd

sdg_2-6-12-13.jpg

SDG

Odpovědné nakupování

Pokrytí 90 % našich relevantních nákladů s hodnocením udržitelnosti do roku 2025.

Cieľ

90%

Stav v roku 2020

80%

sdg_8-12.jpg

SDG

U 80 % našich dodavatelů zlepšení jejich výkonu v oblasti udržitelnosti na základě reevaluace.

Cieľ

80%

Stav v roku 2020

68%

sdg_8-12.jpg

SDG

Efektivní využívání zdrojů a bezpečná výroba

Celosvětové snížení bezpečnostních incidentů na každých 200 000 pracovních hodin na ≤ 0,1 do roku 2025.

Cieľ

 

≤0,1 

Stav v roku 2020

0,3

sdg_6-8.jpg

SDG

Celosvětové snížení ušlého času z důvodu pracovních úrazů na každých 200 000 pracovních hodin na ≤ 0,1 do roku 2025.

Cieľ

 

≤0,1

Stav v roku 2020

0,3

sdg_8.jpg

SDG

Zavedení udržitelného řízení spotřeby vody ve výrobních závodech našeho koncernu v oblastech s nedostatkem vody do roku 2030.

Cieľ

 

100%

Stav v roku 2020

46,2%

sdg_6-12.jpg

SDG

Zapojení zaměstnanců a rozmanitost 

Zvýšení procenta žen ve vedoucích pozicích s disciplinární odpovědností o 30 % do roku 2030.

Cieľ

30%

Stav v roku 2020

24,3%

sdg_5.jpg

SDG

Více než 80 % našich zaměstnanců cítí, že v BASF mohou růst a podávat co nejlepší výkon.

Cieľ

>80%

Stav v roku 2020

82%

sdg_8.jpg

SDG

hellblau.jpg

Nejvýznamnější klíčové indikátory výkonu

1 Více informací o Cílech udržitelného rozvoje na sustainabledevelopment.un.org

2 Dividenda navržená představenstvem

Jednáme v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN