Global Home
Kdo jsme

Naše cíle

Klíčem k budoucímu obchodnímu úspěchu je vytvářet hodnoty pro životní prostředí, společnost a obchod. To je důvod, proč jsme si stanovili ambiciózní globální cíle respektující celý náš hodnotový řetězec a tři rozměry udržitelnosti. Transparentně sdílíme naše dosažené cíle tak, aby naši zákazníci, investoři, zaměstnanci a další zainteresované strany věděli, co děláme a jak si stojíme. Chceme růst rychleji než trh, dále zvyšovat naši ziskovost, dosahovat návratnosti vloženého kapitálu (ROCE) vysoko nad jeho procentní hodnotou a každoročně navyšovat dividendu z akcie na základě silného volného peněžního toku. 

Kromě těchto finančních cílů sledujeme také rozsáhlé cíle udržitelnosti. V této souvislosti jsme výrazně zvýšili náš cíl snížení CO2 v roce 2021.1 Chceme posílit zaměření našeho produktového portfolia na udržitelnost a v roce 2022 aktualizovat naše cíle v oblasti řízení našeho produktového portfolia.2 Usilujeme také o podporu udržitelnosti v našich dodavatelských řetězcích a o zodpovědné využívání přírodních zdrojů. Chceme také dále zlepšovat bezpečnost naší výroby. Vedle toho se zaměřujeme na propagaci rozmanitosti v rámci společnosti a na vytváření pracovního prostředí, ve kterém naši zaměstnanci pociťují bezpečí a podporu pro svůj vlastní růst a co nejlepší výkon.

Smyslem těchto cílů je vést náš podnik do udržitelné budoucnosti a zároveň přispívat k uplatňování cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN. Zaměřujeme se na problémy, k jejichž řešení můžeme jako společnost zásadně přispět, jako jsou například ochrana klimatu, udržitelnost spotřeby a výroby či boj proti hladomoru.

Pokrok v dosahování cílů v roce 2021

Růst ziskovosti

8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG 1
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Účinná ochrana klimatu

green background image with with text 13-climate action
SDG

Udržitelné produktové portfolio

icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Odpovědné nakupování

8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Efektivní využívání zdrojů a bezpečná výroba

6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Zapojení zaměstnanců a rozmanitost 

5-gender equality
SDG
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

1 Zahrnuje emise Scope 1 a Scope 2. V březnu 2021 jsme nahradili náš předchozí cíl CO2-neutrálního růstu do roku 2030 (výchozí rok 2018: 21,9 milionů metrických tun CO2e) novým, ambicióznějším cílem ochrany klimatu – snížit absolutní emise CO2 o 25 % ve srovnání s rokem 2018 (nový cíl: 16,4 milionů metrických tun CO2e).

2 Našeho prodejního cíle pro Akcelerátory na rok 2025 jsme již dosáhli. Následně v průběhu roku 2022 aktualizujeme cíl řízení našeho produktového portfolia.

3 Více informací o Cílech udržitelného rozvoje na sustainabledevelopment.un.org

4 Dividenda navržená představenstvem

Jednáme v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN