Global Home
Kdo jsme

Verbund

Integrace na principu Verbund je základní součástí našeho portfolia a jednou z hlavních silných stránek společnosti BASF. V našem konceptu Verbund inteligentně spojujeme výrobní továrny a technologie v zájmu efektivního využívání zdrojů a našich odborných znalostí.

Naše portfolio se opírá o jedinečné fyzické, technologické, tržní a digitální výhody konceptu Verbund. Prostřednictvím šesti závodů postavených na konceptu Verbund a 232 dalších výrobních závodech podporuje společnost BASF své zákazníky a partnery téměř v každé zemi světa. Verbund je fyzická integrace výroby, tržních platforem a technologií, které drží divize pohromadě.

Systém Verbund vytváří výkonné hodnotové řetězce sahající od základních chemikálií až po produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou povrchové úpravy a prostředky na ochranu plodin. Navíc vedlejší produkty jedné výroby mohou být využívány jako základní suroviny v jiné výrobě. V tomto systému se na chemické procesy spotřebovává méně energie při vyšší produkci, a přitom se šetří přírodními zdroji. Tímto způsobem dokážeme ušetřit na surovinách a energii, minimalizovat emise, snížit logistické náklady a těžit ze synergie. Tato řešení umožňují společnosti BASF udržet si konkurenceschopnost v každém regionu světa a současně pomáhají našim zákazníkům být úspěšnějšími.

Chceme být nadále průmyslovými lídry: budeme budovat a rozvíjet struktury na principu Verbund a konsolidovat provozu do menšího počtu vysoce efektivních závodů.