Česká republika
Kdo jsme

Verbund

Integrace na principu Verbund je základní součástí našeho portfolia a jednou z hlavních silných stránek společnosti BASF. V našem konceptu Verbund inteligentně spojujeme výrobní továrny a technologie v zájmu efektivního využívání zdrojů a našich odborných znalostí.

Naše portfolio se opírá o jedinečné fyzické, technologické, tržní a digitální výhody konceptu Verbund. Prostřednictvím šesti závodů postavených na konceptu Verbund a 241 dalších výrobních závodech podporuje společnost BASF své zákazníky a partnery téměř v každé zemi světa. Verbund je fyzická integrace výroby, tržních platforem a technologií, které drží divize pohromadě.

produc ver.jpg

Výrobní Verbund

Výrobní Verbund zajišťuje efektivní dodávku klíčových produktů do všech segmentů s hodnotovými řetězci vycházejícími z konceptu Verbund. 

tech ver.jpg

Technologický Verbund 

Technologický Verbund staví na technologických výhodách napříč všemi segmenty díky své šířce záběru, účinnosti a špičkovým odborným znalostem (např. biotechnologie, katalýza, platforma formulace). 

trh verb.jpg

Tržní Verbund

Tržní Verbund vytváří zákaznickou relevantnost podle velikosti díky širokému portfoliu, například pro automobilový/dopravní průmysl.

digi verb.jpg

Digitální Verbund 

Digitální Verbund systematicky využívá obrovské výhody a potenciál digitalizace v celé síti společnosti BASF (správa dat, škálování, umělá inteligence). 

Systém Verbund vytváří výkonné hodnotové řetězce sahající od základních chemikálií až po produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou povrchové úpravy a prostředky na ochranu plodin. Navíc vedlejší produkty jedné výroby mohou být využívány jako základní suroviny v jiné výrobě. V tomto systému se na chemické procesy spotřebovává méně energie při vyšší produkci, a přitom se šetří přírodními zdroji. Tímto způsobem dokážeme ušetřit na surovinách a energii, minimalizovat emise, snížit logistické náklady a těžit ze synergie. Tato řešení umožňují společnosti BASF udržet si konkurenceschopnost v každém regionu světa a současně pomáhají našim zákazníkům být úspěšnějšími.

Chceme být nadále průmyslovými lídry: budeme budovat a rozvíjet struktury na principu Verbund a konsolidovat provozu do menšího počtu vysoce efektivních závodů.

verbund-sites-teaser..jpeg

Závody na principu Verbund

 

Princip Verbund byl vyvinut a optimalizován v Ludwigshafenu a následně byl implementován v dalších závodech.

Šest závodů s konceptem Verbund