Global Home
Kdo jsme

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci se významně podílejí na úspěchu společnosti BASF. Chceme, aby naše společnost přitahovala a udržela si talentované lidi, a aby podporovala jejich osobní rozvoj. Proto se snažíme vytvářet pracovní prostředí, které lidi inspiruje a spojuje. Je založeno na přirozeném vůdcovství, vycházejícím ze vzájemné důvěry, úcty a odhodlání pro špičkovou výkonnost.  

Naši zaměstnanci jsou klíčem k úspěšné implementaci strategie společnosti BASF. Pomocí inovativních a udržitelných řešení se podílejí na přeměně světa, v němž žijeme, k lepšímu. Jsme i nadále přesvědčeni o hodnotě vynikajících zaměstnanců, vedoucích pracovníků a pracovních podmínek a chceme dát našim zaměstnancům nástroje a dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli v budoucnu našim zákazníkům nabízet výrobky a služby s ještě větším stupněm diferenciace a uzpůsobení. V rámci korporátní strategie se více zaměříme na angažovanost zaměstnanců a účinnější vedení. Ve všem, co děláme, jsme odhodláni plnit mezinárodně uznávané pracovní a sociální standardy. Chceme, aby naše pracovní podmínky byly motorem inovací a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pomocí inkluze diverzity.

Chceme, aby byli naši zaměstnanci úspěšní a aby co nejlépe rozvíjeli své individuální schopnosti – rovněž s přihlédnutím ke stále rychleji se měnícímu životnímu prostředí, zejména v důsledku demografických změn a digitalizace práce. Základem toho je celoživotní vzdělávání a individuální rozvoj zaměstnanců. Odměňování a zaměstnanecké výhody, jakož i nabídky na uvedení osobního a profesního života do rovnováhy, doplňují naši atraktivní celkovou nabídku. Sledujeme, jak si stojíme v hodnocení zaměstnavatelů, abychom i v budoucnu byli atraktivní společností pro talentované lidi. Naši zaměstnanci zde hrají důležitou roli jakožto ambasadoři společnosti BASF.

 

Počet zaměstnanců

K 31. prosinci 2021 se počet zaměstnanců zvýšil na 111 047 oproti počtu 110 302 zaměstnanců evidovanému k 31. 12. 2020. Nárůst byl způsoben především růstem počtu zaměstnanců v Asii a Tichomoří, zejména v souvislosti se založením společnosti BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd., jakož i v případě nové lokality Verbund v čínském Čan-ťiangu. Odprodej obchodu s pigmenty, který zahrnoval přibližně 2 500 zaměstnanců, měl kompenzační dopad. Zaměstnali jsme 3 028 absolventů a učňů (2020: 3 120). Celkem 2 329 osob bylo zaměstnáno na dobu určitou (z toho 47,6 % tvořily ženy).

1 Školicí program BASF pro učně a absolventy školí studenty pro technické, vědecké a obchodní obory, stejně jako pro řemesla a živnostenská povolání.

Počet zaměstnanců skupiny BASF podle regionů

(Celkově: 111 047, z toho 26,1 % žen, k 31. prosinci 2021)

employees-by-region-2021.png