Česká republika
Kdo jsme

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci se významně podílejí na úspěchu společnosti BASF. Chceme, aby naše společnost přitahovala a udržela si talentované lidi, a aby podporovala jejich osobní rozvoj. Proto se snažíme vytvářet pracovní prostředí, které lidi inspiruje a spojuje. Je založeno na přirozeném vůdcovství, vycházejícím ze vzájemné důvěry, úcty a odhodlání pro špičkovou výkonnost.  

employees.jpg

Naši zaměstnanci jsou klíčem k úspěšné implementaci strategie společnosti BASF. Pomocí inovativních a udržitelných řešení se podílejí na přeměně světa, v němž žijeme, k lepšímu. Jsme i nadále přesvědčeni o hodnotě vynikajících zaměstnanců, vedoucích pracovníků a pracovních podmínek a chceme dát našim zaměstnancům nástroje a dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli v budoucnu našim zákazníkům nabízet výrobky a služby s ještě větším stupněm diferenciace a uzpůsobení. V rámci korporátní strategie se více zaměříme na angažovanost zaměstnanců a účinnější vedení. Ve všem, co děláme, jsme odhodláni plnit mezinárodně uznávané pracovní a sociální standardy. Chceme, aby naše pracovní podmínky byly motorem inovací a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pomocí inkluze diverzity.

Chceme, aby byli naši zaměstnanci úspěšní a aby co nejlépe rozvíjeli své individuální schopnosti – rovněž s přihlédnutím ke stále rychleji se měnícímu životnímu prostředí, zejména v důsledku demografických změn a digitalizace práce. Základem toho je celoživotní vzdělávání a individuální rozvoj zaměstnanců. Odměňování a zaměstnanecké výhody, jakož i nabídky na uvedení osobního a profesního života do rovnováhy, doplňují naši atraktivní celkovou nabídku. Sledujeme, jak si stojíme v hodnocení zaměstnavatelů, abychom i v budoucnu byli atraktivní společností pro talentované lidi. Naši zaměstnanci zde hrají důležitou roli jakožto ambasadoři společnosti BASF.

 

Počet zaměstnanců

K 31. prosinci 2020 se počet zaměstnanců snížil na 110 302 oproti počtu 117 628 zaměstnanců evidovanému k 31. 12. 2019. Snížení bylo způsobeno primárně odprodejem podniků stavební chemie, což mělo dopad přibližně na 7 500 zaměstnanců. Kompenzujícím faktorem byla akvizice výroby polyamidu od společnosti Solvay, po níž stavy BASF doplnilo okolo 1 200 zaměstnanců, včetně personálu spojených podniků Butachimie SNC a Alsachimie S.A.S. z francouzského Chalampé započítaného v poměrné výši. Zaměstnali jsme 3 120 absolventů a učňů (2019: 3 161). Celkem 2 128 osob bylo zaměstnáno na dobu určitou (z toho 44,0 % tvořily ženy).

1 Školicí program BASF pro učně a absolventy školí studenty pro technické, vědecké a obchodní obory, stejně jako pro řemesla a živnostenská povolání.

Počet zaměstnanců skupiny BASF podle regionů

(Celkově: 110 302, z toho 25,5 % žen, k 31.prosinci 2020)

employees-by-region.jpg