TOP
Česká republika
Kdo jsme

Naše strategie

Ve společnosti BASF máme vášeň pro chemii a pro naše zákazníky. Díky naší odbornosti, našemu inovativnímu a podnikatelskému duchu a síle naší integrace v rámci konceptu Verbund se již více než 150 let naše inovace rozhodujícím způsobem podílejí na přeměně světa, v němž žijeme, k lepšímu. Abychom se stali přední světovou chemickou společností pro naše zákazníky, budeme ziskově růst a vytvářet hodnotu pro společnost. Takto tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Díky demografickým změnám a novým digitálním technologiím se dnes svět mění rychleji než kdykoliv předtím. Vzhledem k omezeným přírodním zdrojům a zvyšujícím se nárokům zákazníků musí naši zákazníci z různých odvětví a zemí čelit různorodým společenským i ekologickým výzvám. Chemie má při řešení těchto otázek klíčový význam.