TOP
Česká republika
Kdo jsme
Česká republika
Kdo jsme

Naše strategie

Ve společnosti BASF máme vášeň pro chemii a pro naše zákazníky. Abychom se stali přední světovou chemickou společností pro naše zákazníky, budeme ziskově růst a vytvářet hodnotu pro společnost. Díky naší odbornosti, našemu inovativnímu a podnikatelskému duchu a síle naší integrace v rámci konceptu Verbund se rozhodujícím způsobem podílíme na přeměně světa, v němž žijeme, k lepšímu. To je náš cíl. To je to, co nás pohání a co děláme nejlépe: Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Skupina BASF ve zkratce 

Přečtěte si o hospodářských výsledcích BASF v roce 2019.

Díky demografickým změnám a novým digitálním technologiím se dnes svět mění rychleji než kdykoliv předtím. Vzhledem k omezeným přírodním zdrojům, klimatickým změnám a zvyšujícím se nárokům rostoucí populace musí naši zákazníci z různých odvětví a zemí čelit různorodým společenským i ekologickým výzvám. Chemie má při řešení těchto otázek klíčový význam. Kombinací naší jedinečné odbornosti s kompetencemi našich zákazníků můžeme společně vyvinout zisková, inovativní a udržitelná řešení pro tyto globální výzvy.

Orientace na zákazníka

Naši zákazníci jsou naší prioritou číslo jedna. Všechno, co děláme, chceme vidět optikou významu pro zákazníka. BASF dodává produkty a služby více než 100 000 zákazníků1 z různých sektorů téměř v každé zemi na celém světě. Portfolio našich zákazníků zahrnuje významné globální hráče, střední podniky i koncové spotřebitele.

Naším cílem je dát zákazníka do centra našich rozhodnutí a všeho, co děláme.

Schopnost optimálně kombinovat naše důkladné odborné znalosti se širokou škálou zdrojů odráží naši ambici být víc než jen dodavatel. Jsme poskytovatel systémů orientovaný na řešení. Chceme úzce spolupracovat s našimi partnery při vývoji zakázkových řešení, která jsou zisková i udržitelná. Spolu s našimi zákazníky přispíváme svými odbornými znalostmi k optimalizaci procesů a aplikací.

Více (EN)

1 Počet zákazníků se vztahuje na všechny externí společnosti (sold-to parties), které měly smlouvu se skupinou BASF v příslušném obchodním roce, v rámci kterého se generovaly služby.