Ποιοι είμαστε

H χημεία συμβάλλει σε ένα βιώσιμο μέλλον

Ανάγκη για τρόφιμα, ενέργεια και καθαρό νερό για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, περιορισμένοι πόροι και προστασία του κλίματος – οι καινοτομίες με βάση τη χημεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά αυτές τις προκλήσεις. Στην BASF, θέλουμε να συνεισφέρουμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα παρέχει βιώσιμο μέλλον, με βελτιωμένη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτό το κάνουμε πράξη με τη δημιουργία χημείας για τους πελάτες μας και την κοινωνία, αλλά και με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η βιωσιμότητα αποτελεί τον πυρήνα των όσων κάνουμε, επειδή εμείς, στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον.

biomass balance  1.jpeg

Κυκλική οικονομία

Για την BASF, η κυκλική οικονομία είναι πολύ περισσότερα από τη διαχείριση αποβλήτων. Στόχος είναι να κλείνουμε κύκλους και να χρησιμοποιούμε προϊόντα και πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Η χημική βιομηχανία και οι καινοτομίες της μπορούν να αποτελέσουν οδηγούς για αυτήν την αλλαγή. Η BASF εφαρμόζει ήδη την κυκλική οικονομία με διάφορους τρόπους και προσεγγίσεις.

Η προσέγγιση ισοζυγίου μάζας

Η χημική βιομηχανία χρησιμοποιεί έναν μικρό αριθμό πρώτων υλών για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων διαφορετικών προϊόντων. H χημική παραγωγή ξεκινά με την πυρόλυση με ατμό, όπου ο ατμός χρησιμοποιείται για να διασπάσει ή να «πυρολύσει» τη νάφθα, έναν υδρογονάνθρακα μακράς αλυσίδας, σε μικρότερα μόρια. Τα μόρια αυτά χρησιμεύουν στη συνέχεια ως δομικά στοιχεία για την παραγωγή σε επόμενα στάδια και σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το υδρογόνο, το μεθάνιο, το αιθυλένιο και το προπυλένιο, τα οποία μετατρέπονται κατά κύριο λόγο σε πλαστικά, επιχρίσματα, διαλύτες και προϊόντα φυτοπροστασίας.

biomass balance 2.jpeg

Στη χημική βιομηχανία, στην αρχή της διαδικασίας παραγωγής προστίθεται ανανεώσιμη ή ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, η οποία και κατανέμεται στο τελικό προϊόν. Αυτή η αρχή, που βασίζεται σε υπολογισμούς, προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα: μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις εισροές ορυκτών πρώτων υλών, ενώ η ποιότητα και οι ιδιότητες ενός προϊόντος παραμένουν οι ίδιες. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα προϊόντα μπορούν να υφίστανται επεξεργασία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τα συμβατικά παραγόμενα υλικά. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των σκευασμάτων, των εργοστασίων ή των διεργασιών.

Η προσέγγιση του ισοζυγίου βιομάζας

Η BASF ανοίγει νέους δρόμους με την ανάπτυξη της διαδικασίας ισοζυγίου βιομάζας για τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών στη χημική βιομηχανία. Με την προσέγγιση αυτή καθίσταται δυνατή η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες στο μίγμα παραγωγής της BASF. Παρέχοντας προϊόντα με ισοζύγιο βιομάζας, η BASF συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα.

Τα οφέλη της προσέγγισης ισοζυγίου βιομάζας είναι πολλαπλά: εξοικονόμηση ορυκτών πόρων, μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πόρων, διασφάλιση της ίδιας ποιότητας και των ίδιων ιδιοτήτων του προϊόντος και πολλά άλλα. Η προσέγγιση εφαρμόζεται σε πολλά προϊόντα της BASF, όπως σε υπεραπορροφητικά προϊόντα, προϊόντα διασποράς, πλαστικά και ενδιάμεσα. Τα προϊόντα με ισοζύγιο βιομάζας τα οποία προκύπτουν προσφέρουν στους πελάτες της BASF μια ευκαιρία διαφοροποίησης, όπως ποσοτικά βελτιωμένο αποτύπωμα CO2 και εξοικονόμηση ορυκτών πόρων.

 

Βιωσιμότητα

Κυκλική οικονομία

Προσέγγιση ισοζυγίου μάζας

Προσέγγιση ισοζυγίου βιομάζας