Ποιοι είμαστε

H χημεία προσφέρει περισσότερο καθαρό νερό

Το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής. Η χημεία καθαρίζει το μολυσμένο νερό.

Το νερό είναι η κύρια πηγή ζωής. Είμαστε φτιαγμένοι από νερό κατά 80%. Ο πλανήτης μας καλύπτεται από νερό κατά 70%. Όμως, το πόσιμο νερό γίνεται όλο και περισσότερο σπάνιο καθώς ο πληθυσμός της γης και η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Υπάρχει αρκετό γλυκό νερό στον πλανήτη για επτά δισεκατομμύρια άτομα, αλλά κατανέμεται ανομοιόμορφα και μεγάλη ποσότητα αυτού χάνεται, μολύνεται και η διαχείρισή του γίνεται με τρόπο μη βιώσιμο. Πολλές από αυτές τις προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες λύσεις επεξεργασίας υδάτων.

clean water 1.jpeg

Λύσεις για την επεξεργασία του νερού

Οι λύσεις για την επεξεργασία του νερού καθαρίζουν το μολυσμένο νερό και απομακρύνουν αιωρούμενα στερεά, βακτήρια, μικρόβια και υιούς από αυτό. Η χημεία φτιάχνει επίσης πόσιμο νερό από το θαλασσινό νερό. Από την επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, από τις λύσεις  υπερ-διήθησης έως την αφαλάτωση, η χημεία παίζει έναν ζωτικό ρόλο σε καθεμία από αυτές.

Τα χημικά για την επεξεργασία του νερού, όπως οι κροκιδωτικοί παράγοντες και τα συσσωματωτικά, είναι ουσίες που συμβάλουν στον καθαρισμό του νερού. Κατά την συσσωμάτωση, στην επεξεργασία των λυμάτων, τα αιωρούμενα στερεά συγκολλούνται προς μεγαλύτερα στερεά. Η κροκίδωση είναι μια διαδικασία με την οποία απομακρύνονται από το νερό τα αιωρούμενα κολλοειδή μόρια. Εκτός από τα κροκιδωτικά και τα συσσωματωτικά, η BASF προσφέρει λύσεις υπερ-διήθησης με πόρους μόλις 10 – 20 νανόμετρα, κάτι που είναι 3.000 φορές μικρότερο από τη διάμετρο της ανθρώπινης τρίχας. Αυτή η τεχνολογία αιχμής επιτρέπει  την επεξεργασία  του νερού σε βιομηχανική κλίμακα, παρέχοντας καθαρό νερό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Marta Juan y Seva Martinez, research worker, is examining membranes for the treatment of water. These consist of BASF polymers. After their production the membranes are stored in water in order to prevent them drying out.

Various teams are working worldwide, for example in Ludwigshafen and Singapore, on new materials for the efficient treatment of water.

Αειφόρος χρήση υδάτων

Η αειφόρος χρήση των υδάτων και η παγκόσμια διατήρηση των φυσικών υδάτινων πόρων μας ενδιαφέρει, συνεπώς, πολύ. Έχουμε δεσμευτεί για την υπεύθυνη χρήση των υδάτων  σε όλη την αλυσίδα αξίας και σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Συνεισφέρουμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του ανθρώπου για νερό και αποχέτευση.

Η αειφόρος χρήση των υδάτων είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του εταιρικού σκοπού της BASF «Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον».  Έχουμε θέσει ένα μακροχρόνιο στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο για το μέλλον: Μέχρι το 2030, θέλουμε να καθιερώσουμε τη βιώσιμη επεξεργασία του νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις μας σε περιοχές με λειψυδρία και στις εγκαταστάσεις μας Verbund.

Η δέσμευσή μας για συνεργασίες παγκοσμίως στον τομέα αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τις γνώσεις μας και να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας με άλλους. Από το 2010, συμμετέχουμε στην κατάρτιση της Έκθεσης για το νερό, η οποία δημοσιεύεται από τον οργανισμό CDP (Carbon Disclosure Project). Υπογράψαμε  τη «Δέσμευση για Πρόσβαση σε Ασφαλές Νερό, Αποχέτευση και Υγιεινή στον Χώρο εργασίας» (WASH) προκειμένου να δεσμευτούμε για τη δημιουργία πρόσβασης σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή στον χώρο εργασίας, σε ένα αποδεκτό επίπεδο για όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις εγκαταστάσεις.

clean water 3.jpeg