Ποιοι είμαστε

H χημεία δημιουργεί αξία για την κοινωνία

Η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως η ισορροπία της οικονομικής επιτυχίας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής ευθύνης. Για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αειφορία, μια εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να μετρά ή να προσδιορίζει ποσοτικά την αειφορία σε καθέναν από αυτούς τους πυλώνες.

BASF’s strategy in agriculture is aiming for innovation-driven growth in specific markets and for finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations.

Αν και υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης και αποτίμησης, οι περισσότερες επικεντρώνονται αποκλειστικά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, δηλαδή στον αντίκτυπο στο κλίμα, στη μείωση των δασικών εκτάσεων ή στο νερό. Ωστόσο, οι μέθοδοι που αναπτύσσονται σε αυτήν τη βάση αντικατοπτρίζουν ένα μικρό μόνο μέρος τού τι αφορά τη βιωσιμότητα, δηλαδή την εξισορρόπηση περιβάλλοντος, κοινωνίας και οικονομίας. Στόχος των μεθόδων ανάλυσης της BASF είναι, επομένως, ο ποσοτικός προσδιορισμός των αντίστοιχων πτυχών.

Σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό μας «Δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον», θέλουμε να συνεισφέρουμε σε έναν κόσμο, ο οποίος θα παρέχει βιώσιμο μέλλον με βελτιωμένη ποιότητα ζωής για όλους. Υπάρχει όμως τρόπος να μετρηθεί αυτό;

Δημιουργούμε αξία

Η BASF έχει αναπτύξει τη μέθοδο «Αξία προς την κοινωνία», μια νέα προσέγγιση με την οποία εξωτερικοί ειδικοί αξιολογούν τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, με νομισματικά κριτήρια.

Θέλουμε να μετράμε την προστιθέμενη αξία των ενεργειών μας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, γνωρίζοντας ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες συνδέονται τόσο με θετικές όσο και με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τη θετική μας συμβολή στην κοινωνία και να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Aerial images are the basis for detailed evaluations of the condition of agricultural fields. An innovative technology platform developed by Hummingbird Technologies uses proprietary algorithms driven by aerial images captured from satellites, planes and unmanned aerial vehicles. It processes image data to create precise harvest forecasts or accurately calculate how much fertilizer is needed. BASF Venture Capital and Canada’s TELUS Ventures are among the lead investors in a series B investment round for British startup Hummingbird Technologies, a global leader in advanced crop analytics. Copyright: ThinkstockPhotos

Αξία προς την κοινωνία

Η μεθοδολογία μας «Αξία προς την κοινωνία» αντικατοπτρίζει σε νομισματικούς όρους την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συμβολή της BASF στην κοινωνία κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Καταδεικνύουμε με ποιον τρόπο η χημεία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη. Με μια ρεαλιστική, αποτελεσματική, ελέγξιμη και μεταβιβάσιμη προσέγγιση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και τις κοινότητες οι οποίες καθορίζουν τα πρότυπα.

 

Αειφορία

Αξία προς την κοινωνία