Ποιοι είμαστε

H χημεία κάνει τον προστατευτικό εξοπλισμό πιο ανθεκτικό

Τα πλαστικά έχουν πολλά αποδεδειγμένα οφέλη σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα, στον κλάδο της συσκευασίας, προστατεύοντας τα τρόφιμα και μειώνοντας την σπατάλη, στην κατασκευή ελαφρών οχημάτων, στη μόνωση κτιρίων, στην ασφάλεια και τον προστατευτικό εξοπλισμό και σε πολλά άλλα. Τα πρόσθετα για πλαστικά της BASF βελτιώνουν την επεξεργασία και τις ιδιότητες των πλαστικών και, ως εκ τούτου, διευκολύνουν σχεδόν όλους τους τομείς της επεξεργασίας πλαστικών.

plastic 1.jpeg

Η επέκταση των ορίων των πλαστικών

Η βιομηχανία πλαστικών απαιτεί πρόσθετα πλαστικών για να επιτύχει τις επιθυμητές ιδιότητες και την απόδοση των προϊόντων της σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Το ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της BASF περιλαμβάνει σταθεροποιητές, οι οποίοι παρέχουν ευκολία στην επεξεργασία, αντοχή στη θερμότητα και το φως σε μια ποικιλία πολυμερών και εφαρμογών, όπως, μεταξύ άλλων, χυτά αντικείμενα, φιλμ, ίνες, φύλλα και προφίλ από διαδικασία εξώθησης.

plastic 2.jpeg

Σταθεροποιητές φωτός

Οι σταθεροποιητές φωτός της BASF αποτρέπουν την υποβάθμιση και παρέχουν στα πλαστικά την απαιτούμενη αντίσταση: στο φως, στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προστατευτικών κρανών, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ισχυρή υπεριώδη ακτινοβολία, παρατείνοντας τη ζωή της ένωσης του πολυμερούς.

Οι ενώσεις πλαστικών που χρησιμοποιούνται στα μέσα ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και ανθεκτικές ώστε να πληρούν τους αυστηρούς κανονισμούς. Η έκθεση στο φως του ήλιου και σε ορισμένα τεχνητά φώτα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των πλαστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, το υπεριώδες φως μπορεί να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις στα πολυμερή, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό και τη διάσπαση των χημικών δεσμών και την απώλεια φυσικών ιδιοτήτων. Στο φάσμα σταθεροποιητών φωτός της BASF περιλαμβάνονται απορροφητές υπεριώδους ακτινοβολίας οι οποίοι δρουν προστατευτικά για το πολυμερές έναντι του υπεριώδους φωτός, καθώς και σταθεροποιητές παρεμπόδισης φωτός αμίνης (HALS), οι οποίοι δρουν καταστρέφοντας τα ριζικά ενδιάμεσα που σχηματίζονται κατά τη διαδικασία της φωτο-οξείδωσης.

plastic 3.jpg

Το εξειδικευμένο πλαστικό για εξαρτήματα υψηλής ποιότητας

Η BASF προσφέρει υλικά τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή στη θερμότητα – κρατούν πάντοτε την ακαμψία και τη σταθερότητα των διαστάσεων, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Το ευρύ φάσμα ιδιοτήτων τους τούς επιτρέπει να μορφοποιούνται σε υψηλής ποιότητας εξαρτήματα μηχανικής και σε είδη μαζικής παραγωγής με μεγάλη αντοχή υπό πίεση. Το εξειδικευμένο αυτό πλαστικό προσφέρει πολύ υψηλή μακροχρόνια θερμοκρασία λειτουργίας, εξαιρετική διαφάνεια, υψηλή ακαμψία, καλή σταθερότητα διαστάσεων και μηχανική αντοχή ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ευέλικτη συμπεριφορά σε περίπτωση έκθεσης στη φωτιά, εξαιρετική αντοχή στην υδρόλυση και ευνοϊκές διηλεκτρικές ιδιότητες.

 

Πλαστικά πρόσθετα

Σταθεροποιητές φωτός

Πολυμερή υψηλής απόδοσης