Ποιοι είμαστε

Η χημεία επιτρέπει την ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων

Τα πλαστικά απόβλητα, και ιδίως τα πλαστικά απόβλητα που καταλήγουν στις θάλασσές μας είναι μια σημαντική παγκόσμια πρόκληση. Από την μία πλευρά, αυστηροποιείται η νομοθεσία όσον αφορά την ποσόστωση και τη δυνατότητα ανακύκλωσης, και από την άλλη οι πελάτες μας επιθυμούν τα προϊόντα που προμηθεύονται να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ανακυκλωμένων υλικών. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί καινοτομία και κοινές προσπάθειες παγκοσμίως καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας.

 

chemcycling 1.png

Τι είναι το Chemcycling;

Η BASF, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την πρόκληση, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα χημικής ανακύκλωσης, το Chemcycling. Μέσω θερμοχημικών διεργασιών, τα πλαστικά απόβλητα κατανέμονται σε έλαια ή αέρια προϊόντα, τα οποία γίνονται πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία. Αυτές οι πρώτες ύλες μπορούν να αντικαταστήσουν την ορυκτή πρώτη ύλη στο μίγμα παραγωγής και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων, ειδικά πλαστικών. Μέσω ενός πιστοποιημένου συστήματος από τρίτους, μπορούμε να κατανείμουμε το ποσοστό των ανακυκλωμένων πόρων σε κάθε προϊόν.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χημικής ανακύκλωσης;

Η χημική ανακύκλωση επιτρέπει την ανακύκλωση πλαστικών για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες άλλες λύσεις ανακύκλωσης: η μηχανική ανακύκλωση είναι κατάλληλη για την ανακύκλωση καθαρών υλικών, τα οποία διατίθενται μέσω συλλογής και διαλογής σε μεγάλες ποσότητες. Ωστόσο, τα απόβλητά μας περιέχουν επίσης πλαστικά προϊόντα στα οποία συνδυάζονται διάφοροι τύποι πλαστικών για βέλτιστη απόδοση, πλαστικά με υπολείμματα (π.χ. υπολείμματα τροφών στη συσκευασία) και πλαστικά που δεν μπορούν να ταξινομηθούν για ανακύκλωση κατά τρόπο οικονομικό. Η χημική ανακύκλωση μπορεί να αποτελέσει τρόπο ανακύκλωσης αυτών των υλικών, και έτσι να τα εκτρέψει από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή τις χωματερές όπου θα κατέληγαν διαφορετικά. Το πρόγραμμα Chemcycling αποτελεί μια εξαιρετική επιχειρηματική ευκαιρία για εμάς και τους πελάτες μας, καθώς τα προϊόντα που προκύπτουν είναι της ίδιας ποιότητας με τα προϊόντα που προέρχονται από ορυκτές πρώτες ύλες.

Είναι η χημική ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον;

Στο τέλος της διάρκειας ζωής ενός πλαστικού προϊόντος, θα πρέπει να επιλέγεται η πλέον οικολογικά αποδοτική λύση. Δεδομένου ότι η χημική ανακύκλωση είναι μια επιλογή για την ανακύκλωση μικτών, πολυστρωματικών ή άλλων σύνθετων πλαστικών, είναι συμπληρωματική της μηχανικής ανακύκλωσης και μπορεί να αποτελέσει μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της αποτέφρωσης ή της υγειονομικής ταφής. Με μια ανάλυση κύκλου ζωής διασφαλίζουμε ότι η καινοτόμος αυτή προσέγγιση δημιουργεί αξία για το περιβάλλον.

Στην πιλοτική φάση, η BASF παρουσίασε τα πρώτα πρωτότυπα στους πελάτες, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν συσκευασίες μοτσαρέλας, διαφανή εξαρτήματα ψυγείου και κουτιά μόνωσης για ευαίσθητες εφαρμογές.

 

Το πρόγραμμα Chemcycling