Ποιοι είμαστε

H χημεια συμβάλλει στην προστασία του κλίματος

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πλέον επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα. 

Η BASF υποστηρίζει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Κατά κύριο λόγο, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή μέσω των δεξιοτήτων μας στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Για την BASF, η προστασία του κλίματος αποτελεί βασικό καθήκον και ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής μας.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Ο στόχος μας για την προστασία του κλίματος

Η BASF θέλει να επιτύχει αύξηση των προϊόντων ουδέτερου ισοζυγίου CO2 έως το 2030. Στόχος μας είναι η διατήρηση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας (εξαιρουμένων των εκπομπών από την πώληση ενέργειας σε τρίτους) και από τις αγορές ενέργειάς μας στα επίπεδα του 2018 (21,9 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ισοδυνάμων CO2), αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγή.

Θέλουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας για την προστασία του κλίματος και να έχουμε την ευκαιρία για περαιτέρω μειώσεις με μέτρα βελτιστοποίησης των εγκαταστάσεων, αγοράζοντας ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και με ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μας μακροπρόθεσμα. Έχουμε ενσωματώσει αυτά τα μέτρα στο πρόγραμμά μας για τη διαχείριση του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Μείωση των εκπομπών CO2

Τις τελευταίες δεκαετίες, η BASF έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες δημιουργίας και παραγωγής ενέργειας, αλλά και μειώνοντας συστηματικά τις εκπομπές νιτρώδους οξειδίου. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες αυτές, αλλά και αντικαθιστούμε επίσης σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, για να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές μας αερίων του θερμοκηπίου, οι ερευνητές της BASF εργάζονται εντατικά σε θεμελιωδώς νέες διαδικασίες παραγωγής χαμηλών εκπομπών CO2.

Διαχείριση άνθρακα

Αισιοδοξούμε ότι οι διαδικασίες αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν από το 2030 και μετά. Ο πρωταρχικός μας στόχος ως προς αυτό; Θέλουμε να αποτρέψουμε παντελώς την εμφάνιση εκπομπών CO2. Περαιτέρω επιλογές, όπως η χρήση βιομάζας, διοξειδίου του άνθρακα ή αποβλήτων ως πρώτης ύλης για τη χημική παραγωγή, θα διαδραματίζουν επίσης όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Ωστόσο, το δυναμικό της αειφόρα διαθέσιμης βιομάζας είναι πεπερασμένο.

Επί του παρόντος, υπάρχουν όρια στις χρήσεις του CO2, λόγω της μεγάλης ποσότητας ενέργειας που απαιτείται.

 

Ενέργεια και προστασία του κλίματος

 

Ο στόχος μας για την προστασία του κλίματος

 

Η διαχείριση άνθρακά μας