Global Home
Promena zarad očuvanja klime

Promena zarad očuvanja klime

Naš cilj su neto nulte emisije do 2050. godine. Kako to ostvariti u kompaniji koja posluje u energetski intenzivnoj hemijskoj industriji? Svakako je to ambiciozan korak. Ali uvereni smo da možemo stići do cilja. I to zato što, u našem stremljenju ka promenama, istražujemo sve mogućnosti, preispitujemo sve što se može dovesti u pitanje i pronalazimo inspiraciju na mestima koja bi vas mogla iznenaditi.

Detaljna mapa puta u pravcu rigoroznog delovanja.

 

change-for-climate_four-pillars-1 SRB.png
change-for-climate_four-pillars-2 SRB.png

Već smo postigli značajne rezultate u smanjenju naših globalnih emisija CO2. Od 1990. skoro smo ih prepolovili. A do 2030. želimo da smanjimo naše emisije za četvrtinu u odnosu na 2018. Do 2050. godine, u skladu sa Pariskim sporazumom o klimatskim promenama, cilj nam je neto nulta emisija CO21.

 

1 Cilj se odnosi na emisije Obima 1 i Obima 2. Ostali gasovi sa efektom staklene bašte se pretvaraju u ekvivalente CO2 prema Protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte.

Gledajte nas, menjamo se.

 

Saznajte kako se kompanija BASF menja da bi zaštitila klimu: