Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Global Home
Serbia
Promena zarad očuvanja klime

Promena zarad očuvanja klime

Naš cilj su neto nulte emisije do 2050. godine. Kako to ostvariti u kompaniji koja posluje u energetski intenzivnoj hemijskoj industriji? Svakako je to ambiciozan korak. Ali uvereni smo da možemo stići do cilja. I to zato što, u našem stremljenju ka promenama, istražujemo sve mogućnosti, preispitujemo sve što se može dovesti u pitanje i pronalazimo inspiraciju na mestima koja bi vas mogla iznenaditi.

Detaljna mapa puta u pravcu rigoroznog delovanja.

 

change-for-climate_four-pillars-1 SRB.png
change-for-climate_four-pillars-2 SRB.png

Već smo postigli značajne rezultate u smanjenju naših globalnih emisija CO2. Od 1990. skoro smo ih prepolovili. A do 2030. želimo da smanjimo naše emisije za četvrtinu u odnosu na 2018. Do 2050. godine, u skladu sa Pariskim sporazumom o klimatskim promenama, cilj nam je neto nulta emisija CO21.

 

1 Cilj se odnosi na emisije Obima 1 i Obima 2. Ostali gasovi sa efektom staklene bašte se pretvaraju u ekvivalente CO2 prema Protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte.

Gledajte nas, menjamo se.

 

Saznajte kako se kompanija BASF menja da bi zaštitila klimu: