Global Home

Naša strategija

Hemija je naša strast. Kao lider u industriji, želimo da budemo najatraktivniji partner za izazove koji se mogu rešiti hemijom. Zbog toga su naši klijenti fokus svega što radimo. Želimo da ostvarimo profitabilan rast i da stvorimo vrednost za društvo i za okruženje u isto vreme. Pomažemo da se naš svet promeni nabolje, zahvaljujući našoj stručnosti, inovativnom i preduzetničkom duhu i snazi naše integracije Verbund principa. To je naš cilj koji je deo naše korporativne svrhe: mi stvaramo hemiju za održivu budućnost.

Klima se menja, sve manje ima prirodnih resursa, pritisak na ekosisteme je sve veći, a svetsko stanovništvo koje raste treba da se hrani. Sve hitnije su potrebna rešenja za održivu budućnost. Hemija tu igra ključnu ulogu. U gotovo svim oblastima života, ona može biti put ka većoj održivosti uz inovativne proizvode i tehnologije i može da ubrza promenu koja je potrebna kako bi se to postiglo. Ovo ubeđenje je izraženo u našoj korporativnoj svrsi:

naša misija i motivacija je da ostvarimo profitabilan rast i da ostvarimo pozitivan doprinos društvu i okruženju. Na primer, rešenja kompanije BASF pomažu da se zaštiti klima, da se izbegne ili reciklira otpad, da se resursi efikasnije koriste, da se proizvodi zdrava i priuštiva hrana, kao i da se omogući mobilnost koja je klimatski pametna.

U isto vreme, prolazimo kroz velike promene. Moramo da transformišemo svoju kompaniju na način na koji smo to već uradili više puta tokom istorije trajanja kompanije BASF, koja je duža od 150 godina. Ovog puta idemo ka klimatskoj neutralnosti i kružnoj ekonomiji. To uključuje upravljanje dugoročnim odlukama o politici, kao što je Evropski zeleni dogovor, prevazilaženje posledica trenutnih geopolitičkih sukoba kao što je rat u Ukrajini, kao i pokretanje digitalizacije. Za sve ovo je potrebna jasna vizija s visokim stepenom kreativnosti i fleksibilnosti.

I dugoročni trendovi i kratkoročni razvoji u okruženju koje karakterišu nestabilnost i neizvesnost predstavljaju izazov za hemijsku industriju. U isto vreme, oni mogu da otvore brojne mogućnosti za nove poslovne oblasti i inovativne proizvode.

Naša korporativna svrha

 

Stvaramo hemiju za održivu budućnost

Želimo da predvodimo hemijsku industriju i da odgovorno oblikujemo promene – uz ambiciozne targete i konkretne smernice:

  • Postepeno prebacujemo svoje snabdevanje energijom i sirovim materijalima sa fosilnih na obnovljive izvore.
  • Prilagođavamo svoju Verbund strukturu novim okolnostima kao osnov za proizvodnju koja je efikasna u pogledu resursa, koja je bezbedna i pouzdana.
  • Razvijamo nove, inovativne proizvodne procese bez ugljenika i s niskim sadržajem ugljenika za svoje proizvode.
  • Ubrzavamo svoje procese inovacije i produbljujemo saradnju s klijentima, dobavljačima i drugim partnerima kako bismo razvili proizvode visokih performansi s nižim stepenom ugljeničnog otiska.
  • Razvijamo reciklažne tehnologije za raznovrsne tokove otpada kako bismo ojačali kružnu ekonomiju.
  • Koristimo mnoge mogućnosti digitalizacije u svim oblastima kompanije.
  • Sistemski usklađujemo svoj portfolio sa oblastima rasta i budućim tehnologijama i još snažnije integrišemo održivost u svoje lance vrednosti.
  • Kreiramo radno okruženje u kojem zaposleni mogu da napreduju i doprinesu dugoročnom uspehu kompanije BASF.

Strateške oblasti delovanja i vrednosti

Strateška orijentisanost kompanije BASF zasnovana je na sveobuhvatnoj analizi naših tržišta, konkurenata i ekonomskog okruženja. Kontinuirano pratimo globalne trendove i kratkoročne razvoje te predviđamo mogućnosti i rizike koji iz toga proizilaze. Sledećih šest strateških oblasti delovanja omogućavaju nam da se usredsredimo na svoje klijente dok jačamo svoju vodeću poziciju u konkurentnom okruženju.

Naše vrednosti

Želimo da pomognemo u menjanju sveta nabolje. To je ono što nas pokreće i što je u srži naše korporativne svrhe: Mi stvaramo hemiju za održivu budućnost. Način na koji postupamo je veoma značajan. Četiri korporativne vrednosti kompanije BASF nam služe kao putokaz u celom svetu, a istovremeno su izraz naših ambicija i našeg zajedničkog identiteta.

Naše CORE (ključne) vrednosti definišu način na koji želimo da sarađujemo – kao tim, sa svojim klijentima i sa svojim partnerima.

Zajedno s našim Kodeksom ponašanja i našim globalnim standardima, naše CORE (ključne) vrednosti postavljaju osnovu za odgovorno ponašanje i odnose zasnovane na poverenju s našim zainteresovanim stranama.